ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ က်ဴ႐ႉ (Kyushu ) ေဒသ , ကီရီရွီမားေတာင္ထြတ္  ( Mount Kirishima,) ရွင္မိုးဒါေကး( Shinmoedake၊)  မီးေတာင္ သည္  ႏွစ္ငါးဆယ္  အတြင္း  ပထမဆုံး အၾကိမ္  ေပါက္ကြဲ ရာ ငါးမိုင္ အကြာ ရွိ အိမ္ျပတင္း မွန္ မ်ား ကြဲေၾကာင္း ။  အေဆာက္အအံု မ်ား ္ျပတင္းမွန္စမ်ား ဖုန္းအုပ္ ေနျပီး  မီးေတာင္   မွ ျပာ နဲ႕  ဓာတ္ ေငြ  မ်ား ပန္း ထြက္   ေနသျဖင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ   အိုးပစ္အိမ္ပစ္ တိမ္းေရွာင္ေန ၾကရသည္။  ယင္း မီးေတာင္ သည္ ၁၉၆၇ ဂ်ိမ္းစ ဘြန္း ရုပ္ရွင္ You Only Live Twice ႐ိုက္ကူး  ခဲ့ ဘူး  သည့္  ေနရာ ျဖစ္ သည္။

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12334825

world-asia-pacific-12334825

A violent blast from Shinmoedake, a volcano erupting in Kyushu, Japan, has broken windows 8km (five miles) away.

Building were showered with glass and the volcano threw out huge clouds of ash and gas. Hundreds of people have already fled their homes.

It was the most dramatic bang so far from the peak on Mount Kirishima, the location of the 1967 James Bond movie You Only Live Twice.

Katia Moskvitch reports.

ဓာတ္ပံု ခရက္ဒစ္

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12323487

world-asia-pacific-12323487

About zoe

has written 41 post in this Website..