တနိဳင္ငံလုံး အတိဳင္းအတာႏွင္႕ မသိရေသာ္လည္း ရန္ကုန္ရွိေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ မ်ားအားလုံးသုိ႕ ဗုဒၶဘာသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ
အသင္း၀င္ရန္ ေဖၚင္မ်ားေပးပုိ႕ထားျပီး ၀င္ေႀကးတဦးလွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေႀကာင္းသိရသည္။ ေဖါင္မ်ားေပၚတြင္
မိမိဆႏၵႏွင္႕မိမိ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း စာသားပါရွိျပီး လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ မဆလ ပါတီ၀င္မွ ရာထူးတုိးေပးျခင္းမ်ား
အခြင္႕အေရးရျခင္းမ်ားရွိခဲ႕သျဖင္႕ ယင္းအခ်ိန္ကကဲ႕သုိ႕ ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေနႀကရသည္။ ေျခလွမ္းသစ္ တလွမ္းလွမ္းျပန္ျပီ။ ဘာသေဘာလည္း မသိရေသာ္လည္း
အမ်ားလုပ္သလုိ လုိက္လုပ္ႀကရမည္ျဖစ္ျပီး ျငင္းဆန္ပါကလည္း ဘာျဖစ္ မွာပါလိမ္႕ ဟု ဆရာ ဆရာမမ်ား အႀကပ္ရုိက္ေနႀကေႀကာင္း အထက္တန္းျပ ဆရာမ
တဦးက ေျပာျပသြားသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.