ထိုင္ေပ ပန္း အိတ္စပို ျပ  ပြဲ(Taipei International Flora Exposition)ကို ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၆ မွ ၂၀၁၁ ဧျပီ ၂၅ အထိ ျပသမွာ ျဖစ္  ပါတယ္ ။ ဧရီယာ ေလး ေနရာ ခြဲထားျပီး   ျပခမ္းမ(Pavilion) ၁၄ ခု တည္ေဆာက္ထားပါတယ္  ။

ယြမ္ရွန္း ဧရီယာ (YuanShan Park Area)  ကို အ ရင္ေလ့လာပါတယ္ ။

http://www.2010taipeiexpo.tw/MP_4.html

MP_4.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_International_Flora_Exposition

Taipei_International_Flora_Exposition

http://www.flickr.com/photos/tuo-an/5364217809/

5364217809

ယြမ္ရွန္း ဧရီယာ (YuanShan Park Area)  မွာ EXPO DOME ျပခန္း  ႏွင့္ FE EcoARK  ျပခန္းကို္ေလ့လာ   ခဲ့ပါတယ္ ။  အခ်ိန္ရ၍ သြား ျဖစ္ရင္ဆက္လက္  ေဖာ္ျပ  ပါမည္ ။  :)

watch?v=v_Ynnk0SsOQ

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2010-11-05/085926411783.html

085926411783.html

About zoe

has written 41 post in this Website..