အလုပ္တဲ႕…..။ လူမွန္ရင္ အလုပ္တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ရင္ တစ္မ်ိဳးေတာ့ လုပ္ၾကရေမမယ္။ ဤသည္မွာထူးဆန္းသည္မဟုတ္။ ႏို႕ ေမာင္မင္းက ဘာမ်ားထူးထူးဆန္းဆန္း ေျပာခ်င္လို႕ပါလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိသေလာက္ေလး စာစီလိုက္တာပါ။ လူေတြမွာအလုပ္ကိုလုပ္ၾကရမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဘာေတြကို ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ႕ၾကသလဲ။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ၾကရေအာင္။ ခြဲျခမ္း စိတ္ဖ်ာေနၾကရေအာင္ ငါတို႕မွာ အခ်ိန္မရွိဘူး။ ဟုတ္စ..။ မင္းဟာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေနရေအာင္ ငါတို႕ အလုပ္က ထင္းခြဲတာလည္းမဟုတ္။ သါးလံုး ၀ါးျခမ္းေတြနဲ႕ ႏွီးျဖာေတာင္းရက္ေနတာလည္းမဟုတ္။ က္ျပီးမေျပာၾကပါနဲ႕ဦး။ ဆက္နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါ။ အလုပ္ဆိုတာကိ္ု ကၽြန္ေတာ္က ဒီလို ခြဲျခားၾကည့္ပါမယ္။ ခင္ဗ်ား ဘာအလုပ္လုပ္ ေနသည္ျဖစ္ေစ အက်ံဳး၀င္ရပါေစမယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့…….
၁။ ၀ါသနာ ပါရာအလုပ္
၂။ ၀တၱရားအရ လုပ္ရတဲ႕အလုပ္
၃။ ၾကြား၀ါဖို႕ မာနတက္လို႕ လက္မေထာင္ဖို႕ လုပ္တဲ႕ အလုပ္
၄။ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတဲ႕ အလုပ္
၅။ စီပြားေရးဆန္ျပီး ေငြခ်မ္းသာေအာင္လုပ္တဲ႕အလုပ္ ဆိုျပီးငါးမ်ိဳးေလာက္ခြဲၾကည့္ရေအာင္။

၁။ ၀ါသနာပါရာအလုပ္။
၀ါသနာပါလို႕ကိုလုပ္တာပါ။ ဥပမာ..။ စာေရးတာ သီခ်င္းဆိုတာ ေမာ္ဒယ္လုပ္တာ အလွျပင္တာေပါ့။ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ေနၾကတာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဖို႕ စီးပြားျဖစ္ဖို႕ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာခ်င္လို႕ လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကံအားေလ်ာစြာ ေအာင္ျမင္သြားျပိး သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျဖစ္သြားတာ ။ စီးပြားျဖစ္ခ်မ္းသာ သြားတာတစ္မ်ိဳးေပါ့။ နဲပါတယ္။ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးဟာ ၀ါသနာပါရာ လုပ္ခ်င္ရာကိုပဲ အာရံု စူးစိုက္ထားျပီး လုပ္ၾကတာဆိုေတာ့ သူဖန္တီးတာ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ဘယ္သူမွမၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ဂရုစိုက္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူယံုၾကည္ရာ သူလုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းးဘက္ ေျပာင္းသြားရင္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားျပီ။ သူ႕ဖန္တီးမွဳကို လက္ခံေအာင္ စားသံုးသူအၾကိဳက္ ပရိႆတ္အၾကိဳက္လုပ္လာျပီ။ ဒါမွလည္း သူအသက္ေမးလို႔ရမွာကို ဒီအလုပ္နဲ႕။ ၀ါသနာ ပါလို႕ လုပ္တုန္းကေတာ့ ေစတနာပါတယ္။ ၀င္ေငြ နဲတာမ်ားတာ မရတာကိုအာရံုမထားဘူး။ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဖို႕ဆိုရင္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုၾကည့္လာျပီ ။႕ ျပိဳင္ဘက္ေတြၾကားမွာ ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႕ လိုအပ္လာျပီ ။ ဒါေပမဲ႕ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ႕အလုပ္ဟာ ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မွဳျဖစ္ဖို႕လိုပါလိမ္႕မယ္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္း မထိခိုက္ေစရပါဘူး။ ျပိးေတာ့ လူဆိုတာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ ေနရတဲ႕သတၱဝါျျဖစ္တဲ႕အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အျငိဳျငင္မခံရေစရပါဘူး။ ေမးေငါ့ မခံရတဲ႕ ၀ါသနာပါရာအလုပ္ျဖစ္ဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း ေနရာေဒသ လိုက္ျပီး ေနထိုင္ရာလူေတြရဲ႕ လက္ခံက်င့္သံုးတဲ႕ ဓေလ႕ထံုးစံ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရး ျပိးေတာ့ ကိုယ့္က်င္႕သိကၡာ တန္ဘိုးထားမွဳတို႕ နဲ႕လည္းဆိုင္ပါတယ္။ ပသီကုလားၾကားထဲသြားျပီး ၀က္သားပဲ ေကာင္းတယ္ေျပာလို႕ မရပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစမဲ႕ ၀ါသနာမ်ိဳးကိုေရွာင္က်ဥ္တာ မ်ိဳသိပ္ထားတာက ေကာင္းလိမ္႕မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွ လူမွဳဆက္ဆံေရးမွာ အေထ႔အေငါ့ မရွိ ျဖစ္မွာပါ။
၂။ ၀တၱရား အရလုပ္ရတဲ႕အလုပ္
ဒါကေတာ့ မလြဲသာ မေရွာင္သာ လုပ္ရတဲ႕ အလုပ္မ်ိဳးပါ။ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေနရင္းနဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ေနထိုင္ရာ ေနရာ ကေန သင့္ေတာ္မယ္ထင္လို႕ ထပ္ဆင့္တာ၀န္ အပ္ႏွင္းလိုက္တာမ်ိဳးေပါ့။ ရပ္ရြာထဲမွာ သာေရးနားေရး ဥကၠဌ ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး။ ရပ္ကြက္လူၾကီး ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး ။ဌာနတစ္ခု ကုမၸဏီတစ္ခုမွာလုပ္ေနရင္း ေနရာတစ္ေနရာမွာ သီးသန္႕တာ၀န္ေပးအပ္ခံရတာမ်ိဳးေပါ့။ ရပ္ရြာက ရံုးက ကုမၸဏီကသူနဲ႕ ထိုက္တန္တယ္ထင္လို႕ တာ၀န္ေပးလိုက္လို႕ လုပ္ေနရတာ။ သူဟာ ဒီအလုပ္မ်ိဳးကို ၀ါသနာပါခ်င္မွလည္းပါမယ္ေပါ့။ အမ်ားဆႏၵ အရ အထက္လူၾကီးက တာ၀န္ေပးလို႕လုပ္ရတာမ်ိဳး။ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳး လုပ္ရသူအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဖို႕ ၀င္ေငြ ပါေကာင္းပါမယ္။ သူ႕စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ေပးဖို႕မလိုအပ္ေတာ့ဘူး လို႔ ယူဆျပိးေပးခ်င္မွလည္းေပးမယ္ေပါ့။ ဒီေနရာမွာ သူ႕ရဲ႕ တာ၀န္ကို စီးပြားျဖစ္ဖို႕ အလြဲသံုးစား ျပဳလို႕မရပါဘူး။ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ သူနဲ႕ မထိုက္တန္ေတာ့ဘူးလို႕ ယူဆရင္ တာ၀န္ေပးအပ္သူ(ေတြ)က ျပန္ရုတ္သိမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ၾကြား၀ါဖို႕ မာနတက္လို႕ လက္မေထာင္ဖို႕ လုပ္တဲ႕ အလုပ္
ရွင္းပါတယ္။ ဒီလိုအလုပ္လုပ္တဲ႕သူေတြက ၀ါသနာေၾကာင့္လဲမဟုတ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဖို႕လည္း မဟုတ္။ စီးပြားျဖစ္ေစဖို႕လည္းမရည္ရြယ္။ ဒီအလုပ္လုပ္ေနတာကိုက သူတကာကို “ငါဒါလုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒီဟာလုပ္လိုက္တာငါ လုပ္တာေလ” ဆိုျပိး လက္မေထာင္ဖို႕ သက္သက္ အလုပ္တစ္ခုကို ၀င္လုပ္ေနၾကတာ။ ေနာက္ခံစီးပြားေရးရွိျပိးသားဆိုေတာ့ တစ္ခုခုအနစ္နာခံဖို႕ ေပၚလာရင္ သူက အရင္ဆံုးအနစ္နာခံျပျပီး ၀ါသနာပါလို႕ ဒီအလုပ္ကိုပဲ မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္လို႕ လုပ္ေနသလိုမ်ိဳး အထက္စီးနင္ အသားယူျပိးေျပာတတ္ေသးတယ္။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြက ဘယ္ေနရာမဆိုရွိတတ္ပါတယ္။ ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ အလုပ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စည္းကမ္းေတြကိုလည္း ေဖာက္ဖ်က္တတ္ပါေသးတယ္။ ဒီအလုပ္မလုပ္ရလဲ ဘာမွမျဖစ္ဘူး ဆိုတဲ႕ အေပါက္မ်ိဳး ခ်ိဳးထားတတ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာလည္းလက္ေၾကာတင္းေအာင္ မလုပ္ခ်င္သလို အုပ္စု ဖြဲ႕ ေသြးခြဲတတ္ပါေသးတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆို စပ္စပ္ စပ္စပ္ ပါတတ္ျပိး ျပႆနာေတြလည္းအျမဲ ရွာတတ္ ဖန္တီး တတ္သူေတြပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လူမွဳဆက္ဆံေရးအတြက္ ေကာ င္းက်ိဳးျပဳမဲ႕ အစားထဲမွာ မပါပါဘူး။ သြားျပိးျပဳျပင္ဖို႕ကို မစဥ္းစားေလနဲ႕။ သူကေတာင္ျပန္ျပီးသူ႕အုပ္စုထဲမွာ ထည့္သြင္းလိုက္လို႕ ျပႆနာရွာလိုက္လို႕ ေျပးေပါက္မွားေနပါဦးမယ္။ သူေၾကာင့္ တစ္စံု တစ္ေယာက္ ထိခိုက္နစ္နာသြားမယ္ဆိုတာ ထည့္ပစဥ္းစားတတ္တဲ႕အျပင္ ထိခိုက္နစ္နာ သြားျပိးဆိုရင္ေတာင္ ၀မ္းသာေနတတ္သူေတြပါ။ ဒါမ်ိဳးအားမေပးသင့္ပါဘူး။

၄။ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတဲ႕ အလုပ္
တစ္ခ်ိဳ႕က ၀ါသနာပါလို႕။တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီအလုပ္ကို နွစ္ျခိဳက္လို႕ တစ္ခ်ိဳ႕က အေျခအေနအရ… အလုပ္တစ္ခုကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဖို႕ အတြက္ သီးသန္႔ ေလံလာသင္ယူျပိးမွ လုပ္ၾကတာပါ။ အမ်ားကေတာ့ အလုပ္လုပ္ဖို႕ အရြယ္ေရာက္လာမွ နီးစပ္ရာ အလုပ္မွာ၀င္လုပ္လိုက္ၾကတာပါ။ သူလုပ္တဲ႕အလုပ္နဲ႕ သင္ၾကားထားတဲ႕ ဘာသာရပ္နဲ႕ ကိုက္ညီခ်င္မွလည္း ကိုက္ညီပါလိမ္႔မယ္။ BSc ဘြဲ႕ယူျပိးမွလည္း ကြမ္းယာေရာင္းလို႕ရသလို ..BA ဘြဲ႕နဲ႕လည္း ဆည္ေျမာင္းမွာ ညေစာင့္ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ အကပ္ေကာင္းလို႕ အလုပ္ခန္႕မဲ႕သူကို လာဒ္ထိုးႏိုင္လို႕ ဘဏ္တစ္ခုမွာလည္း မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သြားႏိုင္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသူနဲ႕ ၾကံဳရာလုပ္လိုက္တဲ႕သူ ကၽြမ္းက်င္မွဳနဲ႕ ရရွိလာတဲ႕ အခြင့္အေရးမွာ ကြာျခားသြားပါတယ္။ ေလ႕က်င့္သင္ၾကားထားသူက စီးပြားျဖစ္ေအာင္ ခ်မ္းသာေအာင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရင္းေျပာင္းလဲႏိုင္ေပမဲ႕ ၾကံဳရာ အလုပ္တစ္ခုကို၀င္လုပ္ရတဲ႕ လူဟာ အသက္ေမြးရံု တြက္ သက္သက္ပဲ ၀င္ေငြရရွိမွာပါ။ ဒါကို အတတ္ပညာရွင္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းသူနဲ႕ ယွဥ္ျပီး လုပ္ေနရတဲ႕ အလုပ္ကို စီးပြားျဖစ္ေအာင္ အဂတိ လိုက္စားဖို႕ ၾကိဳးစားသူဟာ ခ်မ္းသာေအာင္ ျဖတ္လမ္းက လိုက္သူဟာ ..ေရ၇ွည္မွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ေငြေၾကးရွာရတာလြယ္ေပမဲ႕ အဲဒိအလုပ္ကို မလုပ္ရေတာ့တဲ႕ အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူကမွ သူ႕ကိုဂရုစိုက္မွမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႕ တစ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္ကိုေလးစားရပါမယ္။ စည္းကမ္းလည္းလိုက္နာရပါမယ္။ စီးပြားျဖစ္ခ်င္ရင္ စီးပြားျဖစ္ႏိုင္တဲ႕ အလုပ္ေျပာင္းလုပ္လို႕ရသားပဲ။ စတိုးဆိုင္က အေရာင္းစာေရးဟာ ဆိုင္ရွင္ရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႕ေတာ့ ဆီနဲ႕ေရ ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ ျငဴစူေနမဲ႕အစား ဆိုင္ရွင္ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကည့္ပါလား။ စီးပြားျဖစ္ဖို႕ထက္ ဒီအလုပ္ကို စျပီးလုပ္တာကိုက ကိုယ့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဖို႕ မဟုတ္ဖူးလား။ လုပ္ခလစာဆိုတာက သူ႕တစ္ေယာက္ အသက္ေမြးႏိုင္ဖို႕ တြက္ခ်က္ျပီးေပးထားတာမ်ိဳးပါ။ လိုင္းကားေလာက္နဲ႕ တန္လို႕ လိုင္းကားခ ေလာက္နဲ႕ တြက္ခ်က္ေပးထားတဲ႕လုပ္ခကို တကၠစီခ မရေကာင္းလားဆိုရင္ တကၠစီခေလာက္ေပးတဲ႕ အလုပ္ကိုရွာလို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေနတာပဲ။ မတန္မရာ အဆမတန္ လစာေပးထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေနရာရာမွာလြဲမွားေနလို႕ျဖစ္မွာပါ။ ကိုယ္လုပ္ရတဲ႕ ကိုယ္တာ၀န္ယူရတဲ႕ အလုပ္ကိုမၾကည့္ပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို မသံုးသပ္ပဲ ကိုယ့္အလုပ္ မေကာင္းေၾကာင္းေျပာေနရံုနဲ႕မျပိးပါဘူး။ အလုပ္ကိုၾကည့္ျပိး ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို သံုးသပ္ျပိး ကိုယ္နဲ႕ ထိုက္တန္ရာ အလုပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တာအေကာင္းဆံုးျဖစ္မွာပါ။

၅။ စီးပြားျဖစ္အလုပ္
ဒါကေတာ့ ၀ါသနာပါရာလုပ္ရင္းနဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ရင္းနဲ႕ အေၾကာင္းအားေလ်ာစြာ သူ႕ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမွဳေၾကာင့္ေအာက္ေျခကေနတက္လာျပီး စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္လာသူေတြရွိသလို .. မ်က္လွည့္ျပသလိုပဲျဖတ္ကနဲ တက္လိုက္ က်လိုက္ လုပ္ေနသူေတြလည္းရွိတာပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႔က စီးပြားျဖစ္ရင္ျပီးေရာ ေရပြက္ရာငါးစာခ်တဲ႕သူေတြလည္းပါတာပဲ။ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ရင္းက ၀ိသမေလာဘနဲ႕ ဟိုကပ္ဒီက ဟိုကေတာင္းဒီကရမ္းနဲ႕ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ စီးပြားျဖစ္ရင္ျပီးေရာ ဆိုတဲ႕ စိတ္တစ္ခုထဲနဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ နာမယ္ဆိုး ထြက္တာကိုေတာင္ ဂရုမစိုက္ပဲလုပ္ေနၾကတာပါ။ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ကိုအာရံုထားျပိးလုပ္ၾကတဲ႕ ေၾကးေရတတ္ လူတန္းစားေတြကေတာ့ ခ်မ္းသာသထက္ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္သူဘာျဖစ္သြားသြား ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုတဲ႕ လူတန္းစားလဲရွိတာပဲ။ အေျခခံ ပါသူ ေရာ ျဖတ္လမ္းက ၀င္တိုးသူေကာ ဒီလုိ စီးပြားျဖစ္ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ၾကျပီဆိုတာနဲ႕ ခ်န္ပီယံ ဆိုတာရွိလာတတ္ပါတယ္။ အေျခခံကတက္လာသူ ကမေထာင္းသာေပမဲ႕ ျဖတ္လမ္းကလိုက္လာသူတိုတို႔မွာ ဗိုလ္လုရတတ္ပါတယ္။ အဲဒိမွာ အတက္ၾကမ္းသလိုအက်လည္းနာတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေန အတိုင္းျမဲေနဖို႕ တရားေသာနည္းနဲ႕ေရာ မတရားေသာနည္းနဲ႕ပါ အားထုတ္ရပါတယ္။ ဘယ္ေန႕ ဘယ္သူ႔ဆီက ဘာသံ ထြက္လာမလဲ ရင္တစ္ ထိတ္ထိတ္နဲ႕ေပါ့ေလ။ က်ျပီဆိုလို႕ကေတာ့ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းေတြက ဘယသူကမွ ဂရုတစ္မရွိေတာ့ပါဘူး။ တစ္ကယ့္ေျမာင္းထဲေရာက္သြားသူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ဒီၾကားထဲ ဘာအရင္းအႏွိးမွမပါ။ လူလံုးခ်ည့္ ေခါင္းနဲ႕ရင္ျပီး စီးပြားရွာေနတဲ႕သူေတြေက……..။ သူတို႔လည္း သူတို႔လမ္းနဲ႕သူတို သြားေနၾကတာပါပဲ။ ေစာေစာကေျပာခဲ႕သလိုပါပဲ။ ဒီေနရာမွာထပ္ေျပာပါေစ။ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ႕အလုပ္ဟာ ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မွဳျဖစ္ဖို႕လိုပါလိမ္႕မယ္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္း မထိခိုက္ေစရပါဘူး။ ျပိးေတာ့ လူဆိုတာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ ေနရတဲ႕သတၱဝါျျဖစ္တဲ႕အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အျငိဳျငင္မခံရေစရပါဘူး။ ေမးေငါ့ မခံရတဲ႕ ၀ါသနာပါရာအလုပ္ျဖစ္ဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း ေနရာေဒသ လိုက္ျပီး ေနထိုင္ရာလူေတြရဲ႕ လက္ခံက်င့္သံုးတဲ႕ ဓေလ႕ထံုးစံ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရး ျပိးေတာ့ ကိုယ့္က်င္႕သိကၡာ တန္ဘိုးထားမွဳတို႕ နဲ႕လည္းဆိုင္ပါတယ္။ ပသီကုလားၾကားထဲသြားျပီး ၀က္သားပဲ ေကာင္းတယ္ေျပာလို႕ မရပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစမဲ႕ အလုပ္မ်ိဳးကိုေရွာင္က်ဥ္တာ မ်ိဳသိပ္ထားတာက ေကာင္းလိမ္႕မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွ လူမွဳဆက္ဆံေရးမွာ အေထ႔အေငါ့ မရွိ ျဖစ္မွာပါ။

ကဲခင္ဗ်ားတို႕ေကာဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေနၾကတာလဲ ဒါမွမဟုတ္လုပ္ခ်င္တာလဲ ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္မွာလဲ။ ဒီစာကိုဖတ္ေနရင္းနဲ႕ လမ္းခုလပ္မွာ တစ္ခုတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ၾကည့္မလား?
၀တၱရားအရလုပ္ေနတဲ႕သူနဲ႕ မာနေထာင္ခ်င္လို႕အလုပ္ဆိုတာကို လုပ္ေနတဲ႕သူကလြဲရင္ကိုျဖစ္ခ်င္တာ ကိုယ့္ုပ္ခ်င္တာကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ ၇ွိေနသားပဲ။
ဒီေလာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္းစဥ္းားတတ္ပါတယ္။ က်ဳပ္လူကဲခတ္မညံ့ပါဘူး။

About naywoon ni

naywoon ni has written 439 post in this Website..

ေန၀န္းေတာ႕ ေန၀န္းပဲ..။ ဒါေပမဲ႕ ရဲရဲနီေနတဲ႕ အေရွ႕ဘက္မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းကထြက္ေပၚလာကာစ ေန၀န္းနီ........... CJ # 7272010