အမ်ားထဲကတေယာက္


လြတ္လပ္ေရးကုိလူတိုင္း လုိခ်င္မက္ေမာၾကသည္။ အသက္ေပါင္း ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ ရယူၾကသည္။ သမုိင္းကိုၾကည့္လ်င္ က်ေနာ္တုိ႕သည္ လြတ္လပ္ျခင္း အဓိပၸါယ္ထက္ မခံခ်င္စိတ္ကို ေရွ့တန္းတင္တာမ်ားသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေဘးဥပါဒ္ အႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ၾကရသည္။ လြတ္လပ္ေရးကို အဂၤလိပ္ဆုိျပန္လ်င္ independence အမွီအခုိ ကင္းလြတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ သူတပါးကုိ မမွီခုိဘဲေနရန္ လက္ေတြ႕အလြန္ခက္သည္။ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ နည္းပညာဦးေဆာင္သည့္ ယေန႕ေခတ္တြင္ ဤသေဘာတရား ပုိမိုထင္ရွားသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အလြန္ခ်မ္းသာသည့္ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌး၊ ဩဇာတိကၠမၾကီးမားသည့္ ေခါင္းေဆာင္၊ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသည့္ အသိ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ သူတပါးအားမွီခုိျခင္း ကင္းလြတ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ၎တို႕ေနာက္ကြယ္တြင္ အသိရခက္သည့္ အေပးအယူအျခင္းအရာ မ်ားစြာရွိသည္။ နယူတန္၊ အုိင္းစတုိင္း၊ လီယိုေတာ္စတြိဳႈင္း၊ မဟတၱမဂႏၶီတို႕လုိ ပါရမီရွင္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္သူမ်ားသည္ တနည္းမဟုတ္တနည္း သူတပါးအေပၚ မီွခုိေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ တိတိက်က်ေျပာလ်င္ ေလာကတြင္ အမွီအခုိကင္းခဲ့သူ တဦးတေယာက္မွမရွိ၊ ျမတ္စြာဘုရားေတာင္ ပါရမီျဖည့္ဖက္ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီး၊ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိ အမွီျပဳျပီးပြင့္သည္။
လြတ္လပ္ေရး အေၾကာင္းေျပာလ်င္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဆင္တူယုိးမွား စာကားလုံးမ်ားပါမွ ျပည့္စုံႏုိင္မည္။ လြတ္လပ္ေရးသည္ အက်ဳိးတရား အေျဖျဖစ္ျပီး ၎ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းမ်ားရွိသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္ (freedom) လြတ္ေျမာက္မႈ (liberation)ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး (independence) တုိ႕သည္ အစဥ္လုိက္သြားသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္ အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းစြာမသိဘဲ၊ မက်င့္သုံးဘဲနွင့္ မွန္ကန္သည့္ လြတ္ေျမာက္မႈမျဖစ္၊ အထြက္ေပါက္မွားေတာ့ ရည္မွန္းရာ လြတ္လပ္ေရး လြဲရသည္။ လူတုိင္းတြင္ မူလ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိယ္စီရိွသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္အခ်င္းခ်င္း ေလးစားရသလုိ အျပန္အလွန္လည္း ထိန္းေၾကာင္းရသည္။ မိမိကုိယ္မိမိ သို႕မဟုတ္ မိမိဖန္တီးေသာ အရာမ်ား၏ ပိတ္ဆုိ႕ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ရသည္။ သို႕ေသာ္ အမ်ားစုက ငါဆုိေသာ ပုံစံခြက္ထဲတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကသည္။ အစြန္းေရာက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဟန္ေဆာင္အတၱ လြတ္လပ္ျခင္းအတုသည္ပင္လ်င္ ကင္းမဲ့သည္။
ေရွ့ေနာက္မွီ လူၾကီးတဦးေျပာဖူးသည္။ မဆလေခတ္ သမၼတဦးစန္းယုႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ကုလားသူေဌးတဦးသည္ ဥကၠဌဦးေနဝင္း မ်က္စိေနာက္ေအာင္ ေနမိေသာေၾကာင့္ ေမွာင္ခုိအမႈျဖင့္ အခ်ဳပ္ခံရသည္။ အတူအခ်ဳပ္က်သူမ်ား ရင္းႏွီးလာသည့္အခါ သူ႕ကိုဆယ္သက္စာ စားမကုန္ေအာင္ ျပည့္စုံလ်က္သားနဲ႕ ေခတ္အခါမေကာင္းခ်ိန္ ျငိမ္ျငိမ္ထုိင္မေနေကာင္းလားလုိ႕ အျပစ္ဆုိၾကသည္။ ကုလားသူေဌးက ေနခ်င္ေပမဲ့ ေအာက္က တပည့္အေျခြအရံေတြက ေပးမေနဘူး။ ဆရာသြားပါ ငါတုိ႕ ငတ္ေတာ့မယ္ဆုိျပီး ေရွ့တြန္းထုတ္ၾကတယ္လုိ႕ေျဖသည္။ ဤသည္မွာ လြတ္လပ္သည္ဟုထင္ျပီး အေႏွာင္အဖြဲ႕ ခံေနရျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ ဥပမာျဖစ္သည္။
ကမာၻေပၚတြင္ ဩဇာအၾကီးမားဆုံး အေမရိကန္သမၼတလည္း ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ဘယ္ဖက္ကမွ အမီွအခုိ မကင္းလြတ္။ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌးၾကီး ဝါရင္ဘူေဖး၊ ဘီလ္ဂတ္ တုိ႕လည္း မလြတ္လပ္၊ သူတုိ႕က ပုိဆုိးပါလိမ့္မည္။ လုပ္သမွ်ဟုတ္ ေစတလုံးပုိင္ရွင္ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊေကာ အမွီအခုိကင္းသလားဆုိျခင္းကုိ ကုလားသေဌးၾကီး ဥပမာကုိၾကည့္လ်င္ ျမင္ႏုိင္သည္။ သူ႕လုိအတၱမၾကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား တုိင္းျပဳျပည္ျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း မလြတ္လပ္။ ပုထုဇဥ္ သာသနာဝင္ ပုဂၢဳိလ္လည္း မလြတ္လပ္၊ ပုိ႕စ္ေမာ္ဒန္ဆရာလည္း မလြတ္လပ္၊ ပစၥည္းမဲ့သမားလည္း မလြတ္လပ္၊ အာလုံး တနည္းမဟုတ္တနည္းျဖင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံ ေနၾကရသည္။
အဆုံးစြန္ေသာ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ိဳးကေတာ့ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ အရိယာပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ရုပ္တရား နာမ္တရားတုိ႕အေပၚကပ္ျငိျခင္းမွ သူ႕အဆင့္လုိက္ လြတ္ေျမာက္မႈမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ၾကဳံလုိ႕ေျပာရလ်င္ အနာဂါမ္ အရိယာအဆင့္ေရာက္ေနေသာ ဘုန္းၾကီးတပါးသည္ တုတိသာနတ္ျပည္ရွိ အရိေမေတၱယ် အေလာင္းနတ္သားထံ စိတ္ညႊတ္၍ တရားဆက္ မတက္ႏုိင္ျဖစ္သည္။ အဆုံးစြန္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အႏူးညံ့ဆုံး ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈသေဘာ ဥပမာျဖစ္သည္။ ၾကီးလွစြာေသာ ေလာကုတၱရာဈာန္ ကုသိုလ္စိတ္သည္ပင္ လြတ္လပ္မႈခရီးအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ရသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတုိင္ခင္ ျမန္မာျပည္ကုိ မဟတၱမဂႏၶီ လာစဥ္ ဘာသာေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကသည္။ ကာမကိေလသာဆႏၵအား ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ဂႏၵီၾကီးက က်မ္းစာ ရြတ္ဖတ္၊ ဟိႏၵဴဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြား၍ ဆင္ျခင္သည္ေျပာေတာ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာပညာရွိမ်ားက ျပသနာကို ေရွာင္ေျပးျခင္း၊ ပိုအားၾကီးေသာအရာျဖင့္ ဖုံးအုပ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္။ ပညာနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေတြ႕မွသာ အဆုံးတုိင္ ေျဖရွင္းျခင္းမည္သည္ဟု ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးသည္။ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။
လြတ္လပ္ခြင့္သည္ လူတုိင္း၌ရွိေသာ္လည္း စိတ္ထားတတ္သူသာ လြတ္ေျမာက္သူျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လုိ open mind ျမန္မာလုိ ခြင့္လႊတ္နားလည္ စိတ္ထားရွိျခင္းသည္ က်ေနာ္တုိ႕လို သာမန္လူ မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ရန္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ႏွင့္မတူ ကြဲျပားျခားနားသည္မ်ားကုိ လက္ခံနားလည္ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ျခင္း တုိ႕ျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ ပုံသြင္းထားျခင္းမွ ရုန္းထြက္ရသည္။ မိမိ လက္ခံထားေသာ အယူအဆႏွင့္ မတူသည္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႕ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဖုံးကြယ္ျခင္းတုိ႕သည္ ျပသနာကုိ ရင္မဆုိင္ဘဲ ေရွာင္ေျပးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိက အားေကာင္းေနလ်င္ အဆင္ေျပေေသာ္လည္း အားနည္းသည့္အခါ အလြယ္တကူ ဆုံးရႈံးသည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိသူမ်ားက အိမ္တြင္းေရးမွ ဘာသာေရး ႏုိင္ငံေရးအထိ မ်က္စိနားစြင့္ ႏွလုံးသားကုိဖြင့္ျပီး မတူသူမ်ားထံမွ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ျခင္းတုိ႕ကို တည္ေဆာက္သည္။
ကနဦးရွိရန္မွာ ခုိင္ခန္႕တည္ၾကည္ေသာစိတ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ကပ္ျငိျခင္းကုိ ခြာရန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးသီလ၊ စီးပြားေရးတြင္ စီးပြားေရးသီလ လူမႈေရးတြင္ လူ႕က်င့္ဝတ္သိကၡာသီလ လုံရမည္။ ထုိမွတဆင့္ နားလည္သည္းခံႏုိင္စြမ္း စိတ္ဓါတ္အင္အား တည္ေဆာက္ျပီး မတူကြဲျပားေသာ တဖက္အျမင္ကုိ လက္ခံစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာဘဝကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး