ေဆးလိပ္နဲ့ပက္သက္ျပီး ကမၻာေပၚမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ရပဲနဲ့ ႏွစ္စဥ္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ေသးဆုံးမူရိွေနေၾကာင္းကို ျဗိသွ်ေဆးကညာဂ်ာနယ္ Lancet တြင္ေဖၚျပထားပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေငြ့ကိုေနစဥ္ရူရိုက္ေနရေသာေၾကာင့္ ရရိွလာေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ေသးဆဳံးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ယင္းသို့ ေသဆုံးသူရသူမ်ားထဲတြင္ (၃)ပုံ၊(၁)ပုံ မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾက ေၾကာင္းကို တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမ်ားစရင္းကို ပထမဦးဆုံး ေလ့လာမူတစ္ခုက ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။(၂၀၀၄)ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ပဲ ေဆးလိပ္ေငြရူမိရာမွ အဆုပ္ေရာဂါကဲ့သို့ ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြါး၍ ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျဗိသွ်ေဆးဂ်ာနယ္ Lancet ၌ ေဖၚျပထားပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ေဆးလိပ္ေသာက္သျဖင့္ရရိွေသာေရာဂါတို့ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ(၅.၁)သန္းခန့္ကိုပါေပါင္းထည့္လွ်င္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအေရအတြက္မွာ(၅.၇)သန္းထိရိွႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ေဆးလိပ္ကို ကိုယ္တိုင္မေသာက္ဘဲ အေငြ့ေၾကာင့္ေရာဂါရျပီး ေသဆုံးသူအားလုံး၏ထက္၀က္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(၂၀၀၄)ခုႏွစ္ စရင္းအရ ေဆးလိပ္ေငြ့မွရ႐ိွေသာေရာဂါေၾကာင့္ေသဆုံးသူအေရအတြက္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း၏ (၁)ရာခိုင္ႏူန္းအထိ ရိွလာသည္ဟုသိရပါသည္။

သုေတသီမ်ားက ကေလးမ်ာသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္နီးကပ္စြာရိွေနျခင္းသည္ အလြန္ပင္ အႏၱရယ္မ်ားေၾကာင္း သတိေပး ေျပာဆိုသြားပါသည္။ထိုအျပင္ ဖိြ့ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေဆးလိပ္မေသာက္ပဲ ေဆးလိပ္ေငြ့ေၾကာင့္ ေရာဂါရရိွမူအေျခအေနသည္ (၅၀)ႏူန္း ပိုဆိုးေၾကာင္းလည္းစစ္တမ္းတြင္ေဖၚျပထားသည္။အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးလိပ္ေငြ့ ထိေတြ့နီးစပ္မူအမ်ားဆုံးေနရာမ်ားမွာ အရက္ဘားႏွင့္ကလပ္မ်ားကဲ့သို့ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြရိွထားသည္။စစ္တမ္းမ်ားရ ကမၻာေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ (၁.၂)ဘီလွ်ံရိွေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ေဆးလိပ္ေငြ့တင္မကပါ။ျခင္ေဆးေခြ ေတြေၾကာင့္ပါ ကေလးသူငယ္မ်ားေရာဂါရရိွေနပါတယ္ဆိုတာကို အဲဒီ သုေသသန ျပဳေနသူမ်ားမသိေသးဘူးထင္ပါတယ္။သိရိွျပီးစရင္းျပန္ျပဳစုလွ်င္ ေသဆုံးသူဦးေရမ်ားေနာက္ထပ္ တိုးပြါးလာအုံးမည္ဟုယူဆမိပါတယ္။

ကိုးကား။    ။ လင္းယုန္ မဂၢင္း

About ေခတ္သစ္ေပါက္က်ဳိင္း

zaw min has written 92 post in this Website..