အနီးမႈန္

ကံဆုိတာ အလုပ္လုိ႕ လူအမ်ား ေျပာၾကပါတယ္၊ အဲသည္အလုပ္ကုိပဲ ပုဂၢိဳလ္စရိုက္အလုိက္ ကြဲျပားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါတယ္။ ရြာထဲမွာလည္း အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ား၊ စူးစမ္းေလ့လာလုိသူမ်ား၊ ေဝဖန္တုိက္ခုိက္သူလိုမ်ားအတြက္လည္း ပစ္မလြဲစတင္ ေဆြးေႏြးတတ္ၾကတဲ့ ေခါင္းစဥ္တခု ၿဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ စာေပက်မ္းဂန္မ်ား၊ သမထအျမင္သန္သူမ်ား ကုိယ္ေတြ႕ေတြမွာ ေရွးဘဝေနာက္ဘဝ၊ ငရဲ နတ္ျပည္ စတာေတြကို အတိအက် ဆုိေလေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုဟာ ကံဆုိတာကုိ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္တုိ႕နဲ႕ ယွဥ္တြဲလက္ခံၾကပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း ကံသည္ ပစၥဳပၸန္အလုပ္လုိ႕ ယုံၾကည္သူ ကမၼပစၥဳပၸန္ဝါဒီမ်ားလည္း ထုနဲ႕ေဒးပါ။ အတိတ္ကံ အစြန္းေရာက္မ်ားက ဘာျဖစ္ျဖစ္ အတိတ္ကံကုိ ပုံခ်ေလ့ရွိျပီး ပစၥဳပၸန္အစြန္းေရာက္ေတြကေတာ့ လက္ရွိျဖစ္တည္မႈကုိသာ လက္ခံၾကပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ကမၼဌာန္းဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ အတိတ္ကံရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈကို ပုိအေလးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အတိတ္ကံသည္ မူလျမစ္ဖ်ားခံရာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္လုိ႕ သူဖန္မလာခဲ့ရင္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး ျဖစ္ခြင့္မရွိလုိ႕ နားလည္ပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးရွိေပမဲ့ အတိတ္ကံ အားနည္းခဲ့ရင္လည္း ထုိနည္းတူစြာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႕ အခြင့္အလမ္း နဲလြန္းမွာပါ။ ဥပမာ- ေန႕စားကုန္ထမ္းသမားကုိ ေျခာက္လေလာက္ အနားယူ ေဆးေသာက္ရင္ ႏွလုံးေရာဂါေပ်ာက္မယ္ဆုိေပမဲ့ အတိတ္ကံ မြဲခဲ့ေလေတာ့ ေရာဂါေပ်ာက္ဖုိ႕ ပစၥဳပၸန္ကံအခြင့္အလမ္း အလာဟသ ျဖစ္သြားပါတယ္။ သူနဲ႕ေျပာင္းျပန္ အျခားဆင္းရဲသားၾကေတာ့ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ကူမဲ့သူေပၚလာေပးရတယ္။ အတိတ္ကံမပါလုိ႕ ကုသဖုိ႕ေဆးမရွိတဲ့ ေရာဂါဆန္း ျဖစ္ရသူမ်ား ပုိက္ဆံဘယ္ေလာက္ရွိရွိ ကူမဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ေပါေပါ ေသမဲ့ေန႕ထုိင္ေစာင့္ရပါတယ္။ အတိတ္ကံပါျပီး ပစၥဳပၸန္အလုပ္ ဂရုမစုိက္သူမ်ား ျဖစ္သင့္သေလာက္မျဖစတာေတာ့ ေျပာဖုိ႕လုိမယ္ မထင္ပါဘူး။ အတိတ္ကံနဲ႕ ပစၥဳပၸန္ကံႏွစ္ခုု အားၾကီးပုံျခင္းမတူႏုိင္လုိ႕ အားၾကီးသူ သာစတမ္းဆုိေပမဲ့ ဆင္ျခင္သည္းခံစြမ္းပညာ၊ စိတ္ဓာတ္အင္အား ခ်ိဳ႕တဲ့သူအမ်ားစုအတြက္ အတိတ္ကံသည္ အရာရာကုိ ဦးစီးသည္လုိ႕ ေျပာစမွတ္ျပဳပါတယ္။ စကားစပ္လုိ႕ ရြာထဲက လူပ်ိဳအပ်ိဳၾကီးမ်ားလည္း ကံပါရဲ႕သားနဲ႕ မိမိေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္လား၊ အတိတ္ကံေၾကာင့္လားဆုိတာ ဆင္ျခင္ႏုိင္သလုိ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားလည္း သိႏုိင္ၾကပါတယ္။
ကံအေၾကာင္းကုိ အခုလုိ မိမိသန္ရာ ျငင္းခုံၾကေတာ့ ဗုဒၶဝါဒသည္ ကမၼဝါဒလုိ႕ ကင္ပြန္းတပ္ ၾကပါတယ္။ ဘယ္သူတပ္သလဲ အေကာင္းလား အဆိုးလားေတာ့ ေရဖ်ားေျမဖ်ားဇစ္ျမစ္ တိတိက်က် မစုံစမ္းမိလို႕ မသိပါ။ လူအမ်ားက ေရွးဘဝေနာက္ဘဝ၊ ၃၁ဘုံ၊ ေကာင္းတာလုပ္ ေကာင္းတာျဖစ္၊ ဆိုးတာလုပ္ ဆုိးတာျဖစ္၊ ကံအက်ိဳးေပး စိတ္ေဇာခုႏွစ္ခ်က္၊ တခ်ိဳ႕လည္း ဒါေတြတခုမွ ဘုရားေဟာ မဟုတ္၊ ပစၥဳပၸန္အလုပ္နဲ႕ အနာဂတ္အက်ိဳးသာရွိတယ္လုိ႕ လက္ခံၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒနဲ႕ ေခတ္ျပိဳင္ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒေတြမွာလည္းူ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္က တဦးခ်င္းစီရဲ႕ကံကုိ သတ္မွတ္ျပီးသားလို႕ ကမၼဝါဒလုိ ဆင္တူရုိးမွားရွိသလုိ Statistics ဘာသာရပ္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း သူဖာသာသူ ျဖစ္ခ်င္သလုိျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ က်ပန္းသေဘာ random walk အေျခခံသီအုိရီ ရွိပါတယ္။ အခုပုိ႕စ္ရဲ႕ အဓိကဆုိလုိရင္းက ကံ၊ သံသရာ၊ ဂုဏ္ေတာ္၊ အဘိညဥ္တန္ခုိး၊ သိဒၶိမဟိဒၶိ စတာေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာနဲ႕ ခြဲျမင္တတ္ဖုိ႕ပါ။ အထက္မွာေျပာတ့ဲအခ်က္ေတြသည္ အျခားအယူဝါဒမ်ားမွာလည္း သူ႕ဟာနဲ႕သူရွိလုိ႕ ဘာမွမထူးျခား၊ ကိုယ့္ဖက္က ရုပ္ဝတၳဳပုိင္း နိမ့္က်ေနတဲ့ အေျခအေနဆုိရင္ မသိနားမလည္ေသးတဲ့ မိမိတုိ႕ရဲ႕ သားသမီး ေဆြမ်ိဳးသဂၤဟမ်ား ေဝခြဲမရျဖစ္ျပီး အယူတိမ္းၾက၊ ဗုဒၶဝါဒကို အျမင္ေစာင္းၾက ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ နားမေယာင္သူမ်ားၾကေတာ့လည္း ျပန္လွန္မေခ်ပတတ္ဘဲ သဒၶါတရားကုိသာ အားျပဳလုိ႕ အတၱနဲ႕ၾကိတ္မွိတ္ေျဖရ၊ တုံ႕ျပန္ေဒါသထြက္ၾကရပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာသည္ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရန္ ဗုဒၶအဆုံးအမ သစၥာေလးပါးတရားကို လုိက္နာ က်င့္ၾကံျခင္းျဖစ္ျပီး ကံျဖစ္ဝါဒမဟုတ္ ကံျဖတ္ဝါဒသာျဖစ္ပါသည္။ ပညာရွိမ်ားေျပာသလုိ ပိဋကတ္သုံးပုံ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ ျဖစ္ပ်က္ပဲရွိတယ္။ က်န္တာေတြသည္ နာယူသူပုဂၢိဳလ္စရုိက္လုိက္လုိ႕ ဆုံးမထားခဲ့တာပါ။ ျမတ္စြာဘုရားက ငါသည္ စရုိက္အမ်ိဳးမ်ဳိး ဘဝအဖုံဖုံနဲ႕ ေလးအသၤေခ် ကမာၻတသိန္း က်င္လည္ပါရမီ ျဖည့္ခဲ့တယ္။ သတၱဝါမ်ား သစၥာတရားေတာ္ကိုမသိလုိ႕ သံသရာမွာ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္နဲ႕ ေမ်ာတယ္။ ကၽြတ္သင့္ကၽြတ္ထုိက္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းကုိ ကယ္တင္ဖုိ႕ (ဝါ) သံသရာမျပတ္ ေျပးေလ်ာက္ေစတ့ဲ အေၾကာင္းကံကုိျဖတ္ဖုိ႕ ငါဘုရားပြင့္တယ္လုိ႕ အတုိခ်ဳပ္ မွတ္သင့္ပါတယ္။ ႏုိ႕မုိ႕ရင္ လုိက္နာသူအမ်ား ဘုရားေဟာ ကံဇာတ္ေၾကာင္းထဲေမ်ာျပီး ျဖစ္ပ်က္သံသရာကေန ရုန္းထြက္ဖုိ႕ ေမ့သြားတတ္ပါတယ္။ သံေဝဂတရားရျပီး ျဖစ္ပ်က္ကင္းရာ ကုသိုလ္အကုသိုလ္လြတ္ရာ ဇာတိတဖန္ ျပန္မျဖစ္ ကံခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ သစၥာဆုိက္ဖုိ႕ဆုိတဲ့ မူလတရားကေန ေခ်ာ္ထြက္ကုန္ပါတယ္။ ပါရမီနည္းသူမ်ားအတြက္သာ အရင္း မဆုံးေလေအာင္ ကုသုိလ္ကံျပဳခြင့္ ေရွ့ဆက္ျဖစ္ခြင့္၊ ပါရမီျဖည့္ခြင့္နည္းနိႆယမ်ားကုိ ထားခဲ့တာပါ။
တခ်ဳိ႕ၾကျပန္ေတာ့ ဒိဠိ ေတာင္မျပဳတ္ေသးဘဲ ကိေလသာစင္ၾကယ္သြားတဲ့ ဘုရား ရဟႏၱာမ်ား သိတဲ့အျမင္ေတြနဲ႕ ကုိယ္လုိရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဘုရားေဟာတာ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ရုပ္၊ နိဗၺာန္ကလြဲရင္ ဘာမွမျမဲ။ ပရမတ္သေဘာအရ ဘုံဗိမၼာန္ သံဌာနမရွိ၊ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းေတာင္မဲ့လုိ႕ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ မရွိ၊ သမထ ဝိပႆနာ မရွိ၊ ဘုရား ရဟႏၱာမရွိ၊ ဝိဇၨာ သိပၸံ မရွိ။ ပညတ္လုိ အတုိက္ဓာတ္နဲ႕အခံဓာတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အပြင့္ဓာတ္အေပၚ ဝိဇၨာအျမင္နဲ႕ အဝိဇၨာအျမင္သာ ရွိတယ္။ ဝိဇၨာအျမင္ကုိ အာသေဝါကိေလသာကုန္သြားတဲ့ အရဟတၱဖိုလ္ဆုိက္ေသာ ပရမတ္ဝိဇၨာ ပညာညဏ္နဲ႕ ဇာတိမခ်ဳပ္ေသးတဲ့အရိယာ ပညတ္ဝိဇၨာညဏ္လုိ႕ အၾကမ္းခြဲႏုိင္ပါတယ္။
ပရမတ္ဝိဇၨာညဏ္ လုံးလုံးမဆုိက္သ၍ ဘယ္သူမွ ေလာကပညတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ကင္းလုိ႕မရႏုိင္။ ကုိယ္တုိင္က စိတ္မကုန္ေသးသမွ် ကင္းလုိ႕ျဖစ္ပါ့မလား၊ စဥ္းစားေစလုိပါတယ္။ ပရမတ္သစၥာထုိက္ျပီး ဘုရား ရဟႏၱာမ်ားေတာင္ ပညတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ကင္းကြာမရလုိ႕ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါး၊ ေလာက အက်ိဳး ေဆြမ်ိဳးညာတကာအက်ိဳး ဆုိင္ရာေဝေနယ် အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ငွဲ့ညွာေပးရပါတယ္။ ကုိယ့္မွာ ပညာညဏ္မျဖစ္ေသးဘဲ အရိယာတုိ႕ သိျပီးသလုိ ပစၥဳပၸန္ပရမတ္တဲ့တဲ့ရႈျပီး ပညတ္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ လိုသူမ်ား သတိခ်ပ္ေစရန္ပါ။ သမၼဒိဠိ မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္းသည္ အက်င့္မဂၢင္ရွစ္ပါးမွာ အစျဖစ္တာမုိ႕ အသိမွန္ရန္ မိမိအက်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးညာတကာအက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳးအတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးေၾကာင္း ေစတနာေရွ႕ထား ေဆာ္ဩလုိက္ေၾကာင္းပါ။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး