(5)“ေရွးေရွးက ကဗ်ာမ်ားထဲမွ ေတာသူေတာင္သား မ်ားရဲ႕ဘ၀”(ဦးၾကီ္း)

“ဆယ္အိမ္မင္းစညး္စိမ္ “

စည္းစိမ္ၾကီးပါဘိ ရုတ္သီးေတာင္႔ကိုင္၊
ႏွစ္ေယာက္ကယ္ထုိ္င္ ယွဥ္လက္ျပဳိင္က်ယ္စပ်စ္ကယ္ႏွင္႔၊
ဖြယ္သစ္ေျမအင္ရံလုိ႔ ဇြန္းမတန္ ကန္ေယာက္သြားငယ္ႏွင္႔၊
ၾကြက္နဖား ပုန္းရည္က်ဳိသည္၊
အလုိဗ်ာ စားပုံတင္႔ပါဘိ၊
ေခါင္းမင္႔ဆယ္အိမ္ေပမုိ႔ အေျခၾကီးလွေတာငး္ကုိေလး။

စားေသာက္ဖြယ္ရာ ျပီးေသာခါ၀ယ္၊
ရသာခ်မ္းျငိမ္ အျခင္ေျမသက္၊
ပင္ထန္းရြက္ႏွင္႔ ေခါင္ပ်က္အိမ္တြင္၊
စည္းစိမ္ၾကီးရင္ ေျခလိ္မ္တင္လုိ႔၊
ကုတင္ၾကမ္းေပါက္ သုံးေခ်ာင္းေထာက္မွာ၊
ေမွာက္ခ်ည္လွန္ခ်ည္ အဆီရယ္ဖိန္း၊
မွိန္းတဲ႔ခ်ည္နွင္႔ မၾကည္သမ္းေ၀
ထယ္မင္းပုံ ေနလုိက္တယ္၊
ႏြားေရျပန္႔အေပၚမွာ ေခါငး္ကေတာ္ကိုယ္တုိင္ႏွိပ္ခါမွ
သူအိပ္တယ္ေလး။
“ျဒပ္ၾကီးသည္႔ သမီးပ်ဳိခင္”

သာလြန္းလွသယ္ အစ္မမယ္တုိ႔ရြာ၊
အကာမွာ ပင္၀ါးရုိးငယ္ႏွင္႔၊အမုိးမွာထန္းရြက္တင္၊
ၾကမး္ျပင္မွာအင္ေပါက္ခင္းပါလုိ႔၊ကာ၀င္းမွာေတာ့ႏြယ္ဘူးလိမ္၊
ဆယ္အိမ္ေခါင္းတဲ႔ မေအေလး၊
သမီးငယ္ပ်ဳိခင္၊ဥစၥာမ်ားလုိ႔၊၀တ္စားငယ္ဆင္သယ္၊
အလုိမျမင္၀႔ံပါလားေနာ္အေ၀း။
အဘုိးတန္ရာ ဆင္သည္မွာလဲ၊
ခပ္ျပာညႊန္႔ေပါင္း တြင္းနားေတာငး္ႏွင္႔၊ေရာင္ေမာငး္ရုိးခံ ။
ေရႊခ်ည္၀တ္မွာ လက္စြပ္ေတြရံလုိ္က္လုိ႔၊
ေခါက္ျပန္ေက်ာရင္ ၊ေက်ာက္ပုတီးညီေအာင္ဆင္လုိ႔၊
အင္မတန္႔အေနမွာ သူအေမဆယ္အိမ္မင္းေပမုိ႔ တင္းလွတယ္ေလး။

ဒီကဗ်ာေလးကေတာ႔ ေတာရြာတစ္ရြာက ဆယ္အိမ္ေခါင္းမင္းတစ္ေယာက္စည္းစိမ္ဘယ္လုိ
ခံတယ္ဆုိတာေလးကုိ ျပဳ႔ံးစဖြယ္ ေရးျပထားတာေလးပါဘဲ။
ေရွးကေတာရြာေတြမွာအုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားဆုိတာအားလုံးကေလးစားေၾကာက္ရြ႔ြံ႕ရတဲ႔သူေတြလဲ
ျဖစ္ၾကပါတယ္။

“ျပဳံးမိတယ္ “

လယ္ကညဳိ႕ငယ္ႏွင္႔ မယ္တုိ႔ရဲ႕ေတာရြာ၊
ေကာက္ငန္းငယ္သာ သင္းျပာျပာေ၀ ခေတာက္ကယ္ႏွင္႔၊
ေလေသာက္ရာထုံၾကဴ မစုံသူ ေဖာ္မလြမ္းေသာ္ေကာ့၊
ကန္စြန္းငယ္ေရေဖာင္ဆင္လုိ႔ ယဥ္လွတယ္ေလး။
စစ္စလီငယ္ ျပာပီေရၾကက္ ေမာက္တင္ငွက္တုိ႔၊
လက္ကြက္တခုိ ရုိးက်လွွ်ိဳက၊
လူလုိဘဲၾကင္ လြမ္းစထြင္လုိ႔၊
မရႊင္ေနကုန္ သည္တ၀ွမ္းမွာလ၊
အလြမ္းသာဆုံေတာ႔ ေဖာ္မစုံတကုိယ္မွာ၊
ေရႊမုိးညဳိပတ္ကာခ်ဳန္းပါလုိ႔ ျပဳံးမိတယ္ေလး။

“မန္က်ည္းသီး”
ထန္းေစ႔ခြက္ကယ္ႏွင္႔ လက္ဖက္ကိုထည္႔ကာ၊
ေတာငယ္ကလာ အိတ္ထဲမွာဘာပါသတုံးလုိ႔၊
ႏုွိက္ကာေမးတဲ႔ အမိရယ္ေလး။
ငယ္ငယ္တုနး္ကလုံးထားကထစ္၊
က်ည္းေခ်ာင္က်စ္ကယ္ႏွင္႔
အဆစ္ကယ္ေခြေခြ မန္က်ည္းသီး၊
ေမာင္ၾကီးေခြ်ခဲ႔တယ္
အိ္မ္ေနသူအသာရုံ႕လုိ႔ ျမဳံ႔ေတာ႔ကြယ္ေလး။
“ အမရြာျပန္“

မလြမ္းသင္႔ေသာ္ေကာ့ ခြန္းဆင္႔ငယ္ညီးကာ၊
ညဥ္႔ဆည္းစ်ာမွာ ေရႊဘုတ္၀ါ ပင္ညဳိျငိမ္႔ငယ္က၊
ေနနိမ္႔လုိ႔ သူအီ သီကရီ လွမ္းပါရတယ္ေလး။
ေယာက္ထည္းငယ္႔တကိုယ္ လ်င္စလုိငယ္၊
ခင္လွ်ဳိေရက် သည္ေတာစက ၊
အမရြာျပန္ ဖားအုိးအံႏွင္႔၊
ထက္သန္စီစီ ခရုခ်ီလုိ႔၊
ေနရီမူန္မွင္ ေအာင္တုတ္ကယ္ေရာပါလုိ႔၊
ေျမာက္ေတာသူ၀င္ခဲ႔တယ္၊
ရြာအျပင္တခုိမွာ ေရႊမိုးညဳိတကုိယ္ရႊဲငယ္က
သဲခဲ႔ျပီေလး။

“ စုိးလွပါတယ္“
သေျပကသီးသႏွင္႔ ေရၾကီးငယ္ေဘာင္ဘင္၊
ထြန္ေရးငယ္ငင္သည္ ပ်ဳိ႔ဦးရင္ အျပန္ခက္ရွာလိမ္႔၊
တဘက္က ေခ်ာင္းကာသည္ ေရႊညာမွာ ညဳိတဲ႔မုိးငယ္မုိ႔႔
ပ်ဳိစုိးတယ္ ေမာင္ငဲ့ေလး။

ခါးမင္ေၾကာင္ငယ္ ေရႊေရာင္ဘယ္ေ၀့၊
အမယ္ေလးဆုိတုန္းက ပ်ဳိပုန္းလုိ႔ေတြ႔သူမုိ႔၊
တေန႔သာသာ တညဥ္႔ကြာမူ၊
ဗ်ာပါသဲနင္ တစ္ႏွစ္ထင္လို႔၊
မရႊင္တေမ်ွာ္ ေရရွင္တားလုိ႔၊
ရက္အားပုံေပၚခ်ည္႔ ေခ်ာင္းေက်ာ္တဲ႔လယ္ႏွယ္ကို၊
ကိုယ္တာတြယ္ မစုံမက္သာဘူ႕ ေတာတက္ေဖေလး။

“ေကြ်းခ်င္လွတယ္”
ခါတလွဲ႕ လာခဲ႔ပက်ဳပ္တုိ႔ဆီ၊
ရာသီေရာက္ကေပါ႔
ဖားကင္ေျခာက္က်ပ္တင္ဟာကို ငရုတ္၀ါစပ္တူေထာင္းပါလုိ႔၊
ဧည္႔ေကာငး္မုိ႔တမင္ေဆာ္ ။
တုိ႔ၾကီးေတာ္ေႏြကလွန္းပါတဲ႔ ခရမ္းေျခာက္က်ဳိပုန္းရည္၊
တူႏွစ္မည္ဆင္တဲ႔ဟင္း။
ထမင္းပုသိမ္ဆန္ႏွင္႔ ကိုရင္ကိုေကြ်းခ်င္လွတယ္။

ပဲေနာက္ႏွင္႔ေျပာင္းဆန္ ေကာက္သားငယ္ရံ၊
ေ၀ဖန္ေႏွာယွက္ ေရာကာခ်က္လုိ႔၊
ေျပာဘက္ကယ္မျမင္။
ၾသဇာျပြမ္းတဲ႔ သုံးလြန္းတင္ကို
ခင္မင္ဖြယ္ရာ သည္ခ်ိန္ကိုလာခဲ႔ပ၊
ေတာရြာသူ႔ခံ႔ပုံကို
အသားကုန္လက္ျပဳိင္ဆြဲလို႔၊ ႏႊဲေစ႔မယ္ေလး။

“ လာခဲ႔ပက်ဳပ္တုိ႔ရြာ“

ခါတလွဲ႔ လာခဲ႔ပက်ဳပ္တုိ႔ရြာ၊
ေ၀းမကြာ ေျပးလာလ်ွင္တာမေထာက္ပါဘူ႕၊
ရြာေျမာက္က မန္က်ည္းစင္။
ရြာ၀င္မွာပင္ေစာင္ခ်မ္းငယ္ႏွင္႔၊
ေျမာက္လမ္းေကြ႔ အေနာက္ဆြယ္မွာ၊
ေၾကာက္စဖြယ္မ်က္ႏွာထားပါလု႔ိ၊
ရြာသားေတြအာဏာၾကိဳ႕ရ၊
မင္းျပည္စုိးအိမ္အုိေတာင္မွာ
အေခါင္ေစာက္ႏွင္႔တဲကိုေလး။

ဖ်ာမလြန္ ႏြားခြံအခင္း
ေျမတလင္းမွာေနခင္းေပ်ာ္အင္၊
လိမ္းေက်ာက္ျပင္ႏွင္႔ ဗုိငး္ငင္၀ါဖန္၊
အိမ္လုံးသာညံေတာ႔၊
သန္းယံခ်ိန္ေက်ာ္ လူခ်င္းကုိလွ၊
အပ်င္းေျပေဖ်ာ္ရေအာင္၊
လုံးေတာ္ပုေျပာငး္ဆန္ကို
ေပါငး္လန္ေအာင္ အေဖ်ာ္ဟင္းငယ္ႏွင္႔၊
ဦးရင္းေရမ်ဳိခ်ဥ္းေအာင္ သြင္းေစ႔မယ္ေလး။

“ ႏွမလိပ္ျပာရႊင္ေစ႔မယ္ “
ခါတေခါက္ ရြာေရာက္ကယ္လွမ္းခဲ႔ပ၊
သာတမ္းျဖင္႔ရွိေစေတာ႔၊အမိတုိ႔ေတာရြာအိမ္၊
သည္ခ်ိန္ကိုပဲစင္ေအာက္ လေျပာက္မွာဗုိင္းငင္၊
ေရႊရင္ အကၤ်ီသိုင္းလို႔ တပုိင္းဘုိကရုိႏွင္႔၊
အကို႔ ကိုဘမး္ျပလုိက္မယ္ေလး။

တဘက္ကယ္ေမွာင္ကာ တျခမ္းဟာမွာ၊
နံ႔သာလိမ္းကြက္ လေရာက္ျပက္မွာ၊
အသက္ကယ္ႏွင္းေဆာင္ ။
ႏြားခြံခင္းတဲ႔တလင္းေျပာင္၀ယ္၊
ရိပ္ေရာင္မထင္ လူေျခတိတ္ကုိမွ၊
ေရႊလိပ္ျပာရႊင္ေစ႔မယ္၊
ဦးရင္တုိ႔ျမိဳ႕သူလုိ တုိ႔ေတာမူတယ္မၾကမး္ပါဘူ႔၊
ေျခေရကုန္လည္ဆံကမ္းခ်ိန္မွ ဘမ္းပမယ္ေလး။

အမ်ားအားျဖင္႔ “ဦးၾကီး “ ရဲ႕လြမ္းခ်င္းကဗ်ာေတြက သူတုိ႔ေနထုိင္ရာ ရြာေလးက ဘယ္လိုသာယာတယ္၊
သူတုိ႔ရြာက ေတာသူမ်ားက ျမဳိ႔သူမ်ားအတုိင္းယဥ္ေက်းတယ္၊ ေန႔စဥ္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကတာကလဲ
ေတာထမင္းေတာဟင္းေပမယ္႔လည္း မညံ႔ပါဘူ.း၊
သူတုိ႔ရြာေတြကို အလည္လာမယ္ဆုိရင္ ဧည္႔၀တ္ေက်ေအာင္ဘယ္လုိဧည္႔ခံမယ္ဆုိတာကုိ ဖြဲ႔ဆုိထားတာရယ္၊
ရုိးသားတဲ႔ေတာသူမေလးရဲ႕ သူ႔ခ်စ္သူကိုလြမ္းတဲ႔အေၾကာငး္ေတြကုိရယ္ လွပစြာဖြဲ႔ဆုိထားတာမ်ားပါတယ္။
စကားအဆန္းမထြင္ဘဲဖတ္သူရ႕ဲရင္ထဲကို ေလွ်ာခနဲ႔ေရာက္သြားေအာင္ ေန႔စဥ္သုံးစကားေတြနဲ႔ ရုိးရုိးေလးေရးဖြဲ႔
ထားတဲ႔ လွပေသာကဗ်ာေလးေတြ ဆုိတာကေတာ႔ အမွန္ပါဘဲ။
ဒါေတြကေတာ႔ေရွးစာဆုိဦးၾကီးးရဲ႕ေတာဓေလ႔လြမ္းခ်င္းေလးေတြပါဘဲ။

အခုေနာက္ဆုံးတစ္ပုဒ္ကေတာ႔ ထူးျခားတဲ႔ ကဗ်ာေလးလုိ႔ေျပာရင္ ရပါတယ္။
အိမ္အတြက္ ဟငး္စားရွာတဲ႔ မုဆုိးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ဖြဲ႔ဆုိထားတာပါ။
ဒီကဗ်ာေလးက ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာငး္မွာ သင္ခဲ႔ရတဲ႔ကဗ်ာေလးလဲျဖစ္ပါတယ္။

“ေလးထမ္းတဲ႔ေဖ “
ေတာင္ခါးပန္းရယ္ႏွင္႔ ခင္တန္းကုန္းငယ္ေျမာင္၊
ေက်ာ႔ကြင္းကိုေထာင္သည္ ေခြးညီေနာင္ တခင္ခင္ႏွင္႔၊
ယုန္ရွင္ကို ဘမ္းခဲ႔႔ပ ေလးထမ္းတဲ႔ သည္ေဖကုိ၊
တဲအိမ္ေနၾကင္သူက တအူအူ ဟစ္ေခၚလုိ႔၊
အမွာေတာ္ပါးလုိက္ရွာတယ္ေလး။

အိမ္ကုိျပန္လွ်င္ အကြ်န္ ကြ်ႏုပ္ ၊
ယုန္တတုတ္ကို ခြာဆုတ္ေရလွန္၊
က်ပ္ခုိးခံလုိ႔ ။
ပန္းရန္န၀ါ ရြက္ႏုညွာကုိ ၊
၀ါးျပာထည္႔က်ဳိ အိုးနားတုိႏွင္႔၊
ခပ္ခ်ဳိညစ္ေတ ေဆာင္႔ေၾကာင္႔ထုိင္ေမႊလုိက္တယ္၊
ခ်ဳိေပစြ ဟင္းခ်ဳိကို စေလာင္းတုိအေျခပဲ႔ရယ္ႏွင္႔၊
အာေခါင္မွာ ပူေအာင္ထဲ႔လုိ႔ မ်ဳိလွဲ႕ကြဲ႕ေလး။
ကိုေပါက္လက္ေဆာင္ (ေရွးကဗ်ာမ်ားကုိ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း)(ျပီးပါျပီ)

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။