အရြယ္ (၁၀) ပါး
၁။ မႏၶဒသက = ႏႈန္းေႏွးတဲ့ အရြယ္ (ေမြးစ မွ ၁၂ အရြယ္အထိ)
၂။ ခိဌဒသက = ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါး ကစားတဲ့ အရြယ္ (၁၀ နွစ္ မွ ၂၀ အရြယ္အထိ)
၃။ ၀ဏၰဒသက = အဆင္းအလွဆံုး အရြယ္ (၂၀ နွစ္ မွ ၃၀ အရြယ္အထိ)
၄။ ဗလဒသက = ခြန္အားဗလ အေကာင္းဆံုး အရြယ္ (၃၀ နွစ္ မွ ၄၀ အရြယ္အထိ)
၅။ ဥာဏဒသက = ဥာဏ္အေကာင္းဆံုး အရြယ္ (၄၀ နွစ္ မွ ၅၀ အရြယ္အထိ)
၆။ ဟာနိဒသက = ေသြး၊ ေလ၊ အား ဆုတ္ယုတ္စ အရြယ္ (၅၀ နွစ္ မွ ၆၀ အရြယ္အထိ)
၇။ ပဗာၻရဒသက = ခႏၡာကိုယ္ ေရွ.သို.ကိုင္းလာတဲ့ အရြယ္ (၆၀ နွစ္ မွ ၇၀ အရြယ္အထိ)
၈။ ၀ကၤဒသက = ခႏၡာကိုယ္ ကုန္းလာတဲ့ အရြယ္ (၇၀ နွစ္ မွ ၈၀ အရြယ္အထိ)
၉။ ေမာမဟဒသက = သတိေမ့ေလ်ာ့တတ္တဲ့ အရြယ္ (၈၀ နွစ္ မွ ၉၀ အရြယ္အထိ)
၁၀။ သယနဒသက = အိပ္ယာထဲ လဲေနတဲ့ အရြယ္ (၉၀ နွစ္ မွ ၁၀၀ အရြယ္အထိ)

About အာဖ်ံ ကြီး

အာဖ်ံ ကြီး has written 20 post in this Website..

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွမရွိ၊ ေၿပာမနာဆိုမနာ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္္ရႊင္နဲ. အၿပန္အလွန္ ကူညီရုိင္းပင္းတတ္ၾကတာ "တူနယ္ခ်င္း" ဘဲ။ :D