တုိ႔ဗိုလ္ခ်ဴပ္(ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း) ရဲ႕ ေမြးေန႔ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးခဲ႔တဲ႔ ကဗ်ာေလးနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳရင္း ……….

G Aung San's poem

Source: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://drkokogyi.files.wordpress.com/2010/10/gasan.jpg&imgrefurl=http://drkokogyi.wordpress.com/2010/10/04/general-aung-sannever-

About mnoe

Ma Noe has written 6 post in this Website..