တစ္ခါက နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရႇင္ မင္းသားတစ္ေယာက္က သူ့အိမ္မႇာ နတ္ကႏၷားေပးသည္။
ထိုပြဲကို တက္ေရာက္ခ်ီးေျမႇာက္ေသာနာမည္ႀကီး စာေရးဆရာမတစ္ဦးက
နတ္ကႏၷားပြဲေပးတာကို ‘႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေၾကာင္း’ ဧည့္သည္မႇတ္တမ္း၌မႇတ္
ခ်က္ေရးခဲ့သည္။ ထိုအခါ အျခားနာမည္ရႇိ အမ်ဳိးသားစာေရးဆရာတစ္ဦး က
နတ္ကႏၷားေပးျခင္းသည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာဟု သာဆိုႏိုင္သည္။
ယဥ္ေက်းမႈဟုမဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႐ိုးရာႏႇင့္ယဥ္ေက်းမႈသည္
တခ်ဳိ႕တြဲလ်က္ရႇိေသာ္ လည္းတခ်ဳိ႕က ခြဲလ်က္ရႇိေၾကာင္း၊
ကြဲျပားေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္ကို မႇတ္မႇတ္ရရဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ယဥ္ေက်းမႈႏႇင့္႐ိုးရာသည္ တခ်ဳိ႕မႇာ အရတူတစ္ထပ္တည္းက်ကြဲျပားမႈ မရႇိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕မႇာအရမတူတစ္ထပ္တည္းမက် ကြဲျပားေနသည္လည္းရႇိသည္။
တခ်ဳိ႕႐ိုးရာအစဥ္အလာတို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈဟုမဆိုႏိုင္။ အမႇန္ကျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ
သည္ ဘုရားတရားသံဃာရတနာျမတ္သံုးပါးမႇ ဆင္းသက္လာသည္။
ရတနာျမတ္သံုးပါးႏႇင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ပုဂံရႇိဘုရားေဟာင္းေစတီ
ပုထိုးမ်ားကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏႇစ္ဟု သတ္မႇတ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။

ျမန္မာစာေပသည္ မဂၤလသုတ္ မႇလာခဲ့သလို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကလည္း မဂၤလသုတ္မႇလာခဲ့သည္။ မဂၤလသုတ္ပါ ၃၈ ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္သည္ လူကိုယဥ္ေက်းေစသလို
လိမၼာလည္းလိမၼာေစသည္။ လူကို ေကာင္းေစသလို ေတာ္လည္းေတာ္ ေစသည္။
လူယဥ္ေက်းလူလိမၼာျဖစ္ဖို႔၊ လူေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္ဖို႔မဂၤသုတ္ ကတာ၀န္ယူသည္။
သို႔ေသာ္ ေခတ္ေတြ၊ စနစ္ေတြေျပာင္းလာေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္
မဂၤလသုတ္ႏႇင့္ ေ၀းေ၀းလာခဲ့သည္။ မဂၤလာတရားႏႇင့္ကတၲား ျခား၍ျခား၍လာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေသာအခါ။

မဂၤလာတရား ၃၈ ပါးတြင္ ‘ဂါရေ၀ါစ နိ၀ါေတာစ’ ဟူ၍ရႇိသည္။ ဤမဂၤလာႏႇစ္ပါးသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆို ဂါရ၀နိ၀ါတ သေဘာရႇိလ်င္ ယဥ္ေက်းသည္ဟုဆိုရမည္။
ကမၻာေပၚတြင္ဂါရ၀နိ၀ါတ ႏႇင့္ကင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈဟူ၍မရႇိႏိုင္၊
ဂါရ၀နိ၀ါတကင္းလြတ္ေနသူသည္ ယဥ္ေက်းသူမျဖစ္ႏိုင္။ ဂါရ၀နိ၀ါတ
ကင္းေသာကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာသည္ ယဥ္ေက်းေသာအမူအရာမျဖစ္ႏိုင္။
ယဥ္ေက်းမႈ၏သ႐ုပ္သကန္ကို ဂါရ ၀နိတတရားႏႇင့္သာေဖာ္က်ဴးႏိုင္သည္။ ဂါရ၀ဟူသည္
႐ိုေသျခင္း၊ ေလးစား ျခင္းျဖစ္သည္။ နိ၀ါတဟူသည္ မိမိကိုယ္စိတ္ႏႇစ္ပါးကို
ႏႇိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္။ နိ၀ါတကိုေရႇးဆရာ
တို႔ကေျခသုတ္ပုဆိုး၊ေၿမစြယ္က်ဳိးသို႔၊ ခ်ဳိက်ဳိးႏြားလား၊ ဒြန္းစ႑ားပမာႏႇိမ္
ခ်အပ္ေသာ မာန္မာနရႇိသည္ျဖစ္၍ဟု ျမန္မာျပန္ၾကသည္။

စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္း၊ ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း၊ အေျပာအဆိုေမာက္မာခက္ထန္ျခင္း၊ ရင့္သီးျခင္း၊ ေထာင့္မက်ဳိးျခင္း၊
ႂကြား၀ါျခင္း၊ ပလႊားျခင္း၊ ကိုယ္အမူအရာၾကမ္းတမ္း ျခင္း၊
ႏႈတ္အမႈအရာ႐ိုင္းစိုင္းျခင္းတို႔သည္နိ၀ါတ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
နိ၀ါတသည္အထက္ပါသေဘာမ်ားကင္းရႇင္း၍ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေျပျပစ္ေခ်ာေမာႏႇစ္လိုဖြယ္ရာ
ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ၊ ခင္မင္ဖြယ္ရာယဥ္ ေက်းပ်ဴငႇာေသာ
အမူအရာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ပါဠိပညာရႇင္တို႔က ဂါရ၀ကို
႐ိုေသေလးစားျခင္းဟုျမန္မာမႈျပဳၾကသည္။ ျမန္မာေ၀ါဟာရကလည္း ႐ိုေသေလးစားဟု
႐ိုေသမႈႏႇင့္ေလးစားမႈကိုတြဲဲ၍ေခၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို့ႏႇစ္ခုကေရာေနသည္။
အမႇန္က တစ္ခုႏႇင့္တစ္ခု အဓိပၸါယ္ျခင္းက မတူတတ္၊ ကမၻာ့အေရႇ႕ျခမ္း၏
ယဥ္ေက်းမႈက ႐ိုေသမႈကိုအဓိကထားသည္။ ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္း၏ယဥ္ေက်းမႈက
ေလးစားမႈကိုအဓိကထားသည္။

႐ိုေသဟူရာ၌ ပုဂၢိဳလ္ကို႐ိုေသရသလို ဓမၼကိုလည္း႐ိုေသရသည္။ သက္ရႇိကို႐ိုေသသလို သက္မဲ့ကိုလည္း ႐ိုေသရသည္။ သူတစ္ပါးကို ႐ိုေသရသလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ႐ိုေသရသည္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္႐ိုေသ ဟူသည္မႇာ သူတစ္ပါးအ႐ိုအေသတန္ မည့္ မေလ်ာ္ကန္သည့္
အျပဳအမူမ်ဳိး ကိုေရႇာင္ၾကဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

႐ိုေသမႈကအထူးသျဖင့္ ကာယကံ၊ ၀စီကံႏႇင့္သက္ဆိုင္သည္။ လက္အုပ္ခ်ီမိုးရႇိခိုးျခင္း၊ ေနရာမႇထေပးျခင္း၊ ခရီးဦးႀကိဳျခင္း၊
ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္း၊ အရာရာ၌ဦးစားေပး ျခင္းသည္ အ႐ိုအေသေပးျခင္း၊
႐ိုေသျခင္းျဖစ္သည္။ေလးစားမႈက မေနာကံႏႇင့္သက္ဆိုင္သည္။
စိတ္ေစတနာႏႇင့္သက္ဆိုင္သည္။ အသိၪာဏ္ဆင္ျခင္တံု တရားႏႇင့္သက္ဆိုင္သည္။
လူ့စိတ္ အဆင့္အတန္းႏႇင့္သက္ဆိုင္သည္။ စိတ္ထားမြန္ျမတ္သူတို႔သည္ လူကို
လူလိုျမင္ၾကသည္။ လူကိုလူလိုတန္ ဖိုးထားၾကသည္။ လူကိုလူလိုဆက္ဆံၾကသည္။
လူတိုင္းအေပၚ၌ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံၾကသည္။ ရြယ္တူကိုေလးစားဟု
ဆို႐ိုးစကားရႇိေသာ္လည္း အမႇန္ကအရြယ္သံုးပါးလံုး ေလးစားရမည္။
လူမႇန္လ်င္ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး၊ မ်က္ႏႇာႀကီးငယ္မေရြး၊ ပညာတတ္မတတ္၊
ဂုဏ္ရိႇိမရႇိ၊ လူအားလံုးကိုေလးစားရမည္။ လူကိုေလးစားသလို လူ၏အသက္ရႇင္
ေနထုိင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေျပာပိုင္ခြင့္၊
ဆိုပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေေရး အားလံုးကိုေလးစားရမည္။

ဂါရ၀ျပဳထိုက္သူတို႔ကို မဂၤလသုတ္ အ႒ကထာကဖြင့္ရာ၌ ‘ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ရဟန္းသံဃာ၊ ဆရာ မိဘ၊ အစ္ကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးစေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား’ ဟုဖြင့္ျပသည္။
ပါဠိေတာ္၌ ဂါရ၀ျပဳထိုက္သူ၊ ဂါရ၀ျပဳစ ရာဆယ္မ်ဳိးျပဆိုသည္။ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃာ၊
သိကၡာ၊ သမာဓိ၊ အပၸမာဒ-သတိ၊ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး၊
ပဋိသႏၳရ-ပ်ဴငႇာေလာက ၀တ္ျပဳမႈ၊ အေစ့အစပ္စကားေျပာမႈ၊ ႏႈတ္ခြန္းဆက္မႈ၊ ဟိရီ၊
ၾသတၲပၸဟူ၍ ျဖစ္သည္။ဂါရ၀တရားကို နားလည္လ်င္ ယဥ္ေက်းသည္။ ဂါရ၀တရားကိုနား
မလည္လ်င္ ႐ိုင္းစိုင္းသည္။ ဂါရ၀ တရားရႇိလ်င္ယဥ္ေက်းသည္။ ဂါရ၀
တရားမရႇိလ်င္႐ိုင္းစိုင္းသည္။ နိ၀ါတတရားကိုနားမလည္လ်င္ ႐ိုင္းစိုင္းသည္။
နိ၀ါတတရားရႇိလ်င္ ယဥ္ေက်းသည္။ နိ၀ါတတရားမရႇိလ်င္ ႐ိုင္းစိုင္းသည္၊

ယဥ္ေက်းသူတို႔သည္ ဘုရား ကို႐ိုေသၾကသည္။ ဘုရားကို ေလးစားၾကသည္။ ဘုရားကိုအေလးထားၾကသည္။ ဓာတုေစတီ၊ ဥဒၵိႆက ေစတီထိုက္ေသာ ေစတီပုထိုးဘုရား
ဆင္းတုစသည္တို႔ကို ႐ိုေသၾကသည္။ ေလးစားၾကသည္။ အေလးထားၾက သည္။
ဓမၼေစတီထိုက္ေသာ ဘုရား ေဟာၾကားျမတ္တရားတို႔ကိုလည္း ႐ိုေသၾက၊ ေလးစားၾက၊
အေလးထား ၾကသည္။ ဘုရားအလိုလိုက္၊ ဘုရား အႀကိဳက္ေနသူသည္ ဘုရားကို႐ိုေသ
ေလးစားျခင္းျဖစ္သည္။ တရားေတာ္ အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးသူသည္ တရားကို
႐ိုေသေလးစားျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔သည္ ဘုရားအလိုေတာ္ အတိုင္းမည္မွ်ေနထိုင္ပါသနည္း။ တရားေတာ္အတိုင္းမည္မ်က်င့္သံုးပါသနည္း။ မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုင္းပ်မႈက ဘုရားအလိုေတာ္က်ေနထိုင္၊ မေနထိုင္၊
တရားေတာ္အတိုင္းက်င့္သံုး၊ မက်င့္သံုးဟူေသာအေပၚ၌ တည္ေနသည္။
ဘုရားကိုတကယ္အေလးထားသူသည္ ဘုရားအလိုက် ျဖစ္ေအာင္အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေနထိုင္ပါ
သည္။ တရားေတာ္ႏႇင့္ညီေအာင္ အစြမ္းႏိုင္ဆံုးက်င့္သံုးပါသည္။ ဘုရား အလိုက်၊
တရားအလိုက်နီးစပ္မႈမႇ မရႇိေသးလ်င္မိမိ ဘုရားတရားအေပၚ
တကယ္အေလးမထားေသးေၾကာင္းက ထင္ရႇားေနသည္။ ဘုရားတရား အေပၚတကယ္အေလးမထား၊
မေလးစားေသးလ်င္ဗုဒၶအဂါရ၀၊ ဓမၼအဂါရ၀ျဖစ္ေနေသးလ်င္ မိမိယဥ္
ေက်းသူဟုဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာ။

ဘုရားက ”မိမိကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမႏိုင္သူသည္ တစ္ေလာကလံုးရႇိ အျမတ္အားလံုးထက္ပို ၍ျမတ္၏။ မိမိစိတ္ကိုယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမႏိုင္သူသည္ ခ်မ္းသာ၏။ မိမိကိုယ္ကို
ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမႏိုင္ မႇရခဲေသာ အရဟတၲဖိုလ္နိဗၺာန္ကိုရ၏။” ဟု
မိန္႔ေတာ္မူသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ဆံုးမရာ၌ ဘုရားအဆံုးအမႏႇင့္
အညီဆံုးမရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားအဆံုးအမႏႇင့္ဆံုးမဟူရာ၌
ဘုရားတရားကိုအေလးထားမႇျဖစ္မည္။ ဘုရားတရားေလးစားမႇျဖစ္မည္။


ယဥ္ေက်းသူသည္ သမာဓိရႇိသည္။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္၊ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ရႇိသည္။ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည္။ မ်တသည္။ ႐ိုင္းပ်သူမႇာ ဘာသမာဓိမွမရႇိ။တည္တည္ ၾကည္ၾကည္မရႇိ၊ တည္တည္တန္႔တန္႔မရႇိ၊ ဘက္လိုက္တတ္သည္။
မမွ်မတျပဳက်င့္သည္။ ယဥ္ေက်းသူသည္ ဘုရားတရားကိုအမႇတ္ရသည္။ ႐ိုင္းပ်သူသည္
ဘုရားကိုလည္း သတိမရ၊ တရားကိုလည္း သတိမရ။ ဘုရားတရားႏႇင္႕ေ၀းသည္ . .


 

ယဥ္ေက်းသူသည္ သံဃာေတာ္ကို ေလးစားသည္၊ အေလးထားသည္။ ႐ိုင္းပ်သူသည္ သံဃာေတာ္ကိုမေလးစား၊ အေလးမထား။ ယဥ္ေက်းသူသည္သိကၡာကို အေလးထားသည္။
သိကၡာရႇိရႇိေနသည္။ ႐ိုင္းပ်သူသည္ သိကၡာကို အေလးမထား။ ရိကၡာကိုသာ
အေလးထားသည္။ ႐ိုင္းပ်သူအတြက္ သိကၡာမရႇိခ်င္ေနပါေစ။ ရိကၡာရႇိဖို႔သာလိုသည္။
သူ႕အတြက္ သိကၡာကရိကၡာေလာက္အေရးမႀကီး။

ယဥ္ေက်းသူသည္ သမာဓိရႇိသည္။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရႇိသည္။ ဘက္ လိုက္မႈကင္းသည္။ မ်တသည္။ ႐ိုင္းပ်သူမႇာဘာ သမာဓိမရႇိ။တည္တည္ၾကည္ၾကည္မရႇိ၊
တည္တည္တန္႔တန္႔မရႇိ၊ ဘက္လိုက္တတ္သည္။ မမွ်မတျပဳက်င့္သည္။ ယဥ္ေက်းသူသည္
ဘုရားတရားကို အမႇတ္ရသည္။႐ိုင္းပ်သူသည္ ဘုရားကိုလည္း သတိမရ၊ တရားကိုလည္း
သတိမရ။ ဘုရားတရားႏႇင့္ေ၀းသည္။

ယဥ္ေက်းသူသည္ က်ီးဘုတ္႐ိုေသ၊ ဘုတ္က်ီး႐ိုေသသကဲ့သုိ႔ လူႏႇင့္လူခ်င္း အျပန္အလႇန္ေလးစားသည္။ အေလးထားသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားသည္ လူကိုအေလးထားရာမႇ ေပၚလာသည္။ အားနာစိတ္၊ စာနာစိတ္၊
ငဲ့ညွာစိတ္၊ ကူညီလိုစိတ္၊ ႐ိုင္းပင္းလိုစိတ္၊ အားနာမႈ၊ စာနာမႈ၊ ငဲ့ညွာမႈ၊
ကူညီမႈ၊ ႐ိုင္းပင္းမႈတို႔သည္ လူအခ်င္းခ်င္းေလးစားျခင္း၊
အေလးထားျခင္းမႇျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုအျခင္းအရာတို႔သည္ လူ႕ယဥ္
ေက်းမႈေတြပင္ျဖစ္သည္။

ပဋိသႏၲာရ-ပ်ဴငႇာေလာက၀တ္ ျပဳမႈ၊ အေစ့အစပ္စကားေျပာမႈ၊ ႏႈတ္ခြန္းဆက္မႈတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းေတြ ၾကားမႇာရႇိေနသည္။ ယဥ္ေက်းသူတို႔သည္ ထိုကိစၥထိုအျပဳအမူတို႔ကိုလည္း
တေလးတစားရႇိရမည္။ ေလာက၀တ္ ေက်ပြန္ရမည္။ တစ္ဦးႏႇင့္တစ္ဦးၾကား
ေျပာၾကဆိုၾကရာ၌ ေလးေလးစားစားရႇိရမည္။ ႏႈတ္ဆက္စကား ဆိုရာ၌လည္း
တေလးတစားရႇိရမည္။ အာမိသပဋိသႏၳာရကို အေလးထားသလို ဓမၼပဋိသႏၳာရကိုလည္း
အေလးထားရမည္။

ရႇက္စရာကိုရႇက္တတ္ျခင္း၊ ေၾကာက္စရာကိုေၾကာက္တတ္ျခင္း၊ အရႇက္အေၾကာက္ရႇိျခင္း၊ ဟိရီၾသတၲပၸတရားႏႇစ္ပါးသည္လည္း ယဥ္ေက်းမႈစ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။
အရႇက္အေၾကာက္ရႇိျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းသည္။ အရႇက္အေၾကာက္မရႇိ ျခင္းသည္
႐ိုင္းပ်သည္။ ယဥ္ေက်းသူသည္ ရႇက္တတ္၊ ေၾကာက္တတ္သည္။ ႐ိုင္းပ်သူသည္
အရႇက္အေၾကာက္မရႇိ၊ ရႇက္ရေကာင္းမႇန္း၊ ေၾကာက္ရေကာင္းမႇန္းမသိ။

ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္သည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာျဖစ္သည္။ ေရႇးတုန္းက လို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းသေျပခက္ ႏႇင့္ေရပက္ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္းေခတ္မႇာေရခဲထုပ္ႏႇင့္ထု၊ မီးသတ္ပိုက္ႏႇင့္ထိုးေတာ့
႐ိုင္းပ်မႈျဖစ္သြားသည္။ မူးယစ္ေသာက္စားရမ္းကားၾက၊
ေခတ္သမီးပ်ဳိအမ်ားစုအရႇက္အေၾကာက္ ကင္းမဲ့စြာ မ လံုမျခံဳ၀တ္ၾကဆုိေတာ့
ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္က ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏႇင့္တစ္လမ္းစီ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။
႐ိုးရာသႀကၤန္ကို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဟုဆိုဖို႔ ခက္သြားေတာ့သည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏႇင့္ မဆီမေလ်ာ္ေသာ အေနာက္ တိုင္း၀တ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ကို
ပံုတူကူးခ်၍ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုကို သ႐ုပ္ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ အမႇန္က
သ႐ုပ္ပ်က္မႇေတာ့ မည္သို႔မွ်ယဥ္ေက်းမႈမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။ ၀တ္ပံုစားပံုပဲျဖစ္ေစ၊
အျခားေနပံုထိုင္ပံု က်င့္သံုးပံုပဲျဖစ္ေစ သ႐ုပ္ပ်က္ၿပီဆို မႇေတာ့
ယဥ္ေက်းမႈမဟုတ္၊ ႐ိုင္းပ်မႈ႐ိုင္းစိုင္းမႈသာျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္တာ ေကာင္းပါသည္။
ပ်က္တာကေတာ့ မေကာင္းေပ။ အေပ်ာ္ကအပ်က္ ဘက္ေရာက္သြားလွ်င္
မည္သို႔မွ်မေကာင္းေတာ့ေပ။

ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေစ ဂါရ၀နိ၀ါတကို ေထာက္တိုင္ျပဳထားရသည္။ ဂါရ၀နိ၀ါတေထာက္တိုင္ႏႇစ္ခုၿပိဳလဲလ်င္ ယဥ္ေက်းမႈလည္းၿပိဳလဲေတာ့သည္။
ယဥ္ေက်းမႈအႏႇစ္သာရ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမႇန္သည္ ဂါရ၀နိ၀ါတျဖစ္ သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ မ်ားယဥ္ေက်းမႈႏႇင့္တြဲေနလိုလ်င္ ဂါရ၀နိ၀ါတႏႇင့္တြဲသြားဖို႔လိုပါသည္။ ဂါရ၀နိ၀ါတသည္သာလ်င္
ယဥ္ေက်းမႈမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားသူငါခ်မ္းသာၾကဖို႔ဆိုလ်င္လည္း ယဥ္ေက်းၾက
ဖို႔လိုပါသည္။ ယဥ္ေက်းသူတို႔သာ ခ်မ္းသာကိုဖန္တီးႏိုင္သည္။

About mickylay

Min Htike has written 28 post in this Website..

I'm a slow walker, but I never walk back.

   Send article as PDF