အႀကီးအက်ယ္လန္႔ေနၿပီ။

တပ္တြင္းမေက်နပ္မွဳေတြကတားမရဆီးမရအခ်ိန္မေရြးေပါက္ကြဲနိဳင္ပါတယ္။

အေမစုကိုရန္သတၱဳၿပဳမွာႀကိမ္းေသေပါက္ဘဲ။

လူထုအံုႀကြမွဳကလဲမတရားမွဳအေပါင္းခါးဆီးေအာင္ခံေနရတဲ့ဆင္းရဲသားၿပည္သူလူထုရဲ့ခါးသီးတဲ့

မုန္းတီးစိတ္ကဗံုးစနက္တန္မီးရွိဳ႔တာနဲ႔အတူတူဘဲ။

ေခါတ္ေတြေၿပာင္းေပမဲ့ငမိုက္သားဂ်ိဳကုပ္ကမိုက္တြင္းနက္သထက္နက္၊

ကိုယ္လည္ပင္ကိုယ္ႀကိဳးကြင္းစြပ္ေနတယ္ဆိုတာလဲမသိ။

လူထုေတာ္လွန္ေရးဒီတႀကိမ္ၿဖစ္ရင္ေတာ့၊ရန္သူပါတိလည္ဝိုင္းယံေနတဲ့ဂ်ိဳကုပ္ပီကင္းကိုကံေကာင္းရင္ေၿပးလြတ္မယ္။

ေခါတ္အခါေတြလဲေၿပာင္းလာၿပီေလ။

၈၈အေရးေတာ္ပံုေခါတါကပေဝသဏီမွာက်န္ခဲ့ၿပီ။

စစ္တပ္ပံုကန္မွုႀကီးကလူထုေတာ္လွန္ေရးအရွိန္နဲ႔ၿဖစ္လာမယ္။

အေမစုကိုထိတာနဲ႔အေရးေတာ္ပံုမီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေစရမယ္။

ဂ်ိဳဂုပ္ဂဏ္ဓူးဂ်ီးေႀကာက္ၿပီးႀကိမ္းဝါးသံကလူရီစရာ၊လူအမ်ားႀကားရဝမ္းသာစရာ၊

ၿဖစ္ေႀကာင္းေရးရင္း၊ေတာ္လွန္ေရးအတြက္၊

အဖိနွိပ္ခံၿပည္သူလူထုနဲ႔တပ္တြင္းကအနိုင္ႀကင့္ အနွိပ္စက္ခံတပ္သားညီအကိုအားလံုးကိုလွံဳ႔ေဆာ္စည္းရံုး၊

ေဆာ္ေႀသာလိုက္ပါတယ္။

About timothy

timothy wynn has written 28 post in this Website..