ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ ့နယ္တစ္ခုတြင္ အသက္ ၁ႏွစ္အရြယ္ ယတီမင္း ဆိုသူကေလးငယ္

တစ္ဦးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းအမ်ားဆံုးပိုင္ရွင္အျဖစ္စံခ်ိန္တင္သြားေၾကာင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန ့ထုတ္ Thairath သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ ေျခေခ်ာင္းတစ္ဖက္လွ်င္

၇ ေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္းတစ္ဖက္လွ်င္ ၆ ေခ်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ၂၆ေခ်ာင္းျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္တင္သြားျခင္းျဖစ္ပါ

သည္။ စံခ်ိန္ေဟာင္းပိုင္ရွင္မွာ အႏၵိယႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းစုစုေပါင္း ၂၅ေခ်ာင္းရွိပါသည္။ 

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)