တန္ဖိုးငယ္ ေဟာင္းႏြမ္း ေငြစကၠဴမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားတြင္ လဲလွယ္ရာ၌ ယခင္ကလဲလွယ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏႏွင့္ လဲလွယ္ရမည့္ရက္ ကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ပမာဏ၊ လဲလွယ္ရန္ရက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူလက္ဝယ္၌ ရွိေသာ ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴ ၁၀ က်ပ္တန္၊ ၂၀ က်ပ္တန္၊ ၅၀ က်ပ္တန္၊ ၁၀၀ က်ပ္တန္ ႏွင့္ ၂၀၀ က်ပ္တန္စသည္ျဖင့္ ၅ မ်ိဳးအား တန္ဖိုးတူခ်င္း လဲလွယ္ေပးရာတြင္ ယခင္က တစ္မ်ိဳးအရြက္ ၂၀ မွ ၃၀ အထိ လဲလွယ္ေပးၿပီး အခ်ိဳ႕ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာထံ ေလွ်ာက္လႊာတင္လဲလွယ္မွသာ တစ္မ်ိဳးလွ်င္ အရြက္ ၅၀ အထိ လဲလွယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ လဲလွယ္ႏိုင္သည့္ ရက္ကို လည္းအပတ္စဥ္ တနလာၤ၊ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္သာ လဲလွယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါတြင္ တစ္ဦးလွ်င္မည္မွ် လဲလွယ္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္ဖြင့္ရက္တုိင္းတြင္ လဲလွယ္ ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေငြအေၾကြ ျပန္အမ္းရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္တိုက္ ႀကီးမ်ားသို႔ တစ္ရာက်ပ္တန္ႏွင့္ ငါးဆယ္က်ပ္တန္ ေငြဒဂၤါးမ်ား ထည့္သြင္းျပန္အမ္းရန္လည္း တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ ယခင္က မထသသို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြအေၾကြက်ပ္သိန္း ၅၀ သတ္မွတ္ လဲလွယ္ေပးေသာ္လည္း ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀ အထိ သတ္မွတ္၍ တိုးျမင့္လဲလွယ္ ေပးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မ်ားမွ လဲလွယ္ ေပးသည့္ ေငြအေၾကြပမာဏမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ယခုအခ်ိန္အထိ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ အထိ လဲလွယ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ လဲလွယ္ေပးခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားတြင္လာေရာက္လဲသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF