ေရာက္တတ္ရာရာဖတ္ၾကည္႔ပါ……….

။။  ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္…ၿမန္မာကြ……ဟုေၾကြးေၾကာ္စရာမ်ားအားသိရွိသမွ်တင္ၿပေတာ႔အံ့……………

။။။။။။။။။ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမန္မာၿပည္တြင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လွ်က္ရွိရာတြင္…

ေ၇စုပ္စက္မွ ေရပိုက္လံုးအား ခံုဖိနပ္သဲၾကီဳးအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေသာ ..အေသးစားလုပ္ငန္းမွသည္

ၿပည္တြင္းထုတ္ နိုင္ငံၿခားကားမ်ားကိုလည္းထုပ္လုပ္လွ်က္ရွိရာတြင္….ယင္းကားမ်ားအားသံေခ်းမတက္ေသာေနရာအား

သံေခ်းတက္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း…အေကာင္းအတိုင္းရွိေသာေနရာအားအေပါက္ၿဖစ္ေအာင္ေဖါက္ကာ..ဂေဟၿပန္ဆက္လွ်က္

အစုတ္ၿဖစ္အာင္ၿပဳလုပ္.(.အစုတ္ပံုစံေပါက္မွသာ..ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးေသာေၾကာင္႔)ေသာ အေကာင္းမွ

အစုတ္ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္နိုင္ေသာအတတ္ပညာရွင္မ်ား…မ်ားစြာရွိေပသည္။။။။

။။။။။နိုင္ငံၿခားတိုင္ၿပည္မ်ားမွ..လူစီးရန္မသင္႔ေသာ..မီးရထားတြဲအစုတ္မ်ားအားလက္ခံၿပဳုၿပင္ကာ…အသစ္ကဲသို႔

ၿဖစ္ေစလွ်က္..ပို႔ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အၿမန္မီးရထားမ်ားအၿဖစ္တြင္ၾကယ္စြာအသံုုးၿပဳေစၿခင္းၿဖင္႔လည္း

အစုတ္မွအေကာင္းသို႔ေၿပာင္းလဲနိဳင္ေသာအတတ္ပညာရွင္မ်ားလည္းတဖက္မွၿပန္လည္တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။။။။။။

။။။။။အတတ္ပညာရွင္ရြက္ပံုးသီးမ်ားလည္းအမ်ားအၿပားရွိၾကအံ့…….ဥပမာတင္ၿပရေသာ္………………..

ကမၻာေက်ာ္ေအာင္မေတာ္…ေသာ္လည္း…ပန္းခ်ီ အတတ္ပညာရွင္မ်ားလည္းမ်ားစြာရွိၾကရာတြင္…

နံရံေဆးေ၇းအတတ္တြင္နိုင္ငံသားတိုင္းတတ္ၾကြမ္းၾကရာတြင္။နီးစပ္ရာေရးၿခစ္စရာမ်ားမ်ားၿဖင္႔

အရုပ္ထင္ေအာင္ၿပဳလုပ္ရာတြင္…ေယာကၤ်ားေလးအိမ္သာတြင္းမွအနဳပညာေၿမာက္လက္ရာ(စိတ္အစာေၿပ)

ရုပ္ပံုမ်ားေရးဆြဲၿခင္းႏွင္႔ကမၻာေက်ာ္ေရးသားခ်က္မ်ားအားေတြနိဳင္အံ့။။။။။။။

။။။။။အေတြးအေခၚဒသနပညာရွင္မ်ားလည္းမ်ားစြာေပၚေပါက္လွ်က္ရွိရာတြင္….ပညာရွင္မ်ား၏…အေတြးအေခၚ

ဒသန ပညာရွင္မ်ား၏..ေရးသားခ်က္မ်ားအားလည္း.ဘစ္ကား.မီး၇ထားႏွင္႔ေနရာစံုတြင္ေတြ႔ၿမင္နိုင္သည္….

ဥပမာတင္ၿပ၇ေသာ္……………………..

ကြမ္းတံေတြမေထြးရ။လက္မထုတ္ရေခါင္းမၿပဴရ။ခါးပိုက္ႏိႈက္သတိၿပဳ။ေမ႔က်န္ပစၥည္းတာ၀န္မယူ။မိမိပစၥည္းမိမိတာ၀န္

လူလိုသိပါ။ဆႏၵကိုသိကၡာၿဖင္႔ထိမ္းပါ။ေခြးမ်ားသာေသးေပါက္ရန္။အမိႈက္မပစ္ရ။လမ္းပိတ္ထားသည္။ဓါတ္ပံုဗြီဒီယို

မရိုက္ရ။အစစ္ေဆးခံရန္ရပ္။တို႔ၿဖစ္ၿပီး။။။။ေရးေသာ္ကုန္အံ့မထင္………………….

။။။။။အတတ္ပညာရွင္မ်ားလည္းမ်ားစြာေပၚေပါက္လွ်က္ရွိရာတြင္ကမၻာမေက်ာ္ၾကပါ……၄င္းပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ရာ

တြင္အေ၇းပါေသာအခ်က္အားတင္ၿပအံံ့…………..

စက္ႏွင္႔ယာဥ္ၿပင္အတတ္ပညာအားယာဥ္မ်ားၿမန္မာနိဳင္ငံသို႔စတင္၀င္ေရာက္မွတ္ပံုတင္သည္႔ ..က/…. အကၡရာမွသည္..

ယေန႔..ေနာက္ဆံုးေပၚ ေမာ္ဒယ္ မ်ားအထိ ၾကြမ္းက်င္စြာၿပင္ဆင္နိဳင္ေသာမကၠင္းနစ္မ်ားရွိရာ၄င္းပညာရွင္မ်ား

မ်ားၿပားေစၿခင္းငွာ…လမ္းမမ်ားအားခ်ိဳင္ခြက္မ်ား၊အခံုးမ်ား။အေပါက္အၿပဲမ်ားဖန္တီးကာ…၄င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္

မ်ာအားလမ္းေပၚေမာင္းေစၿခင္းၿဖင္႔ပ်က္စီးေစကာ..ၿပင္ဆင္မႈအတတ္ပညာအား..လူတိုင္တတ္ေၿမာက္ေစသည္။။။။

။။။။။အၾကားအၿမင္ပညာရွင္လူၾကီးမင္းမ်ားလည္းမ်ားစြားရွိၾကေပသည္…၄င္းအၾကားအၿမင္လူၾကီးမင္းမ်ားေမြးထုတ္နိဳင္

ရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္….အၾကားအာရံုေကာင္းေစရန္…ဟန္းဖုန္းမ်ားအား…ေ၀ဖ္မမိေအာင္ၿပဳုလုပ္ထားေပးၿခင္း..

လိုင္းဖုန္းမ်ားအားလိုင္းပူးထားေပးၿခင္းၿဖင္႔…အာရံုစူးစိုက္ေစလွ်က္..အၾကားပညာရွင္မ်ားၿဖစ္ေစပါသည္။

လူၾကီးမင္းမ်ားၿဖစ္ေစရန္အတြက္မူ…ေခၚဆိုေသာဖုန္းမွ…လူၾကီးမင္းေခၚဆိုေသာဖုန္းမွာဆက္သြယ္မႈဧ၇ိယာၿပင္ပသို႔

ေရာက္ေနပါသည္ဟု..အၾကိမ္ၾကိမ္လူၾကီးမင္းဟုေခၚေစလွ်က္….လူအားလံုးအားလူၾကီးမင္းမ်ားၿဖစ္ေစၿခင္း။။။။

။။။။။အၿမင္ပညာရွင္ၿဖစ္ေစရန္အတြက္မႈ..ေန႔စဥ္…ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား အား…တီဗီြတြင္ေန႔စဥ္

အၾကိမ္ၾကိမ္ ၿပသေပး ၿခင္းၿဖင္႔၄င္း……….အၿမင္ပညာရွင္မ်ားၿဖစ္ေစကာ..အားက်အတုယူေစၿခင္းၿဖင္႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္…

….အၾကား/အၿမင္/လူၾကီးမင္း/ပညာရွင္မ်ားေပၚေပါက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း……

…မိတ္ေဆြ..သင္႔တြင္ပညာရွင္ၿဖစ္ရန္မ်ာစြာအခြင္႔အေရးရွိသည္…

…မေပါ႔ဆႏွင္႔ ၾကိဳးစားေလာ…

……………ဘီလူး……………

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com