ေကာ္ဖီကင္းဓါတ္ပုံ(အင္တာနက္)
ျပည္တြင္း အေၾကြရွားပါးမႈ႔ကုိ အရင္ကလက္လီဆုိင္ေတြ ေရာင္းခ်ရာမွာ ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ားေပးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖည့္ယူ ေစလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ ေတာ့ ခ်ိဳခ်ဥ္ေတြ တစ္ရူးထုတ္ေတြအစား တစ္ခါေသာက္ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္ေတြ ေစ်းကြက္ထဲကုိ ၀င္ေရာက္လာပါျပီ။ ဥပမာ – အေၾကြ ငါးဆယ္ အမ္းဖုိ႔ အခက္အခဲရွိတယ္ ဆုိပါစုိ႔ ၊ ေကာ္ဖီမစ္ ငါးဆယ္တန္တစ္ထုတ္ ျဖည့္ယူသြား ႏုိင္ပါျပီ။

စူပါေကာ္ဖီမစ္( ဓါတ္ပုံ-အင္တာနက္)
လက္လီဆုိင္ရွင္ေတြကေတာ့ ဒီလုိငါးဆယ္နဲ႔ေရာင္းေပးရတာဟာ သူတုိ႔အတြက္ အျမတ္အစြန္းသိပ္မရွိေပမယ့္ ၀ယ္သူေတြရဲ့ အေၾကြအခက္အခဲ ကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္လို႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကပါတယ္။
ငါးဆယ္က်ပ္နဲ႔ေရာင္းေပးတဲ့ တစ္ခါေသာက္ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္ေတြကုိ ေတာ့ စူပါကုမၸဏီနဲ႔ မီကုိေကာ္ဖီမစ္ကိုထုတ္လုပ္တဲ့ မီကုိ ဖုမားကတ္တင္း တုိ႔ကေနထုတ္လုပ္ပါတယ္။ စူပါကင္းတံဆိပ္နဲ႔ ရွယ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားပဲျဖစ္ ပါတယ္။ စူပါကုမၸဏီက သိပ္မၾကာယခင္ကမွ ကဖီးတူးဂုိး တံဆိပ္ ကုိ ထပ္မံထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လာပါတယ္။
မီကုိ ေကာ္ဖီမစ္( ဓါတ္ပုံ-အင္တာနက္)
လက္လီဆုိင္ရွင္ေတြက အရင္ကေကာ္ဖီမစ္ ကိုပုံမွန္ေသာက္ေလ့ မရွိတဲ့ စားသုံးသူေတြေတာင္ ခုလုိငါးဆယ္ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္ကုိ အေၾကြအခက္အခဲေျဖရွင္းရင္း ပုံမွန္၀ယ္ယူေလ့ရွိလာေၾကာင္းေျပာၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္ေျခဖုံး လုိေနရာေတြမွာ ပုိမုိေရြးခ်ယ္ၾကေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ငါးဆယ္က်ပ္နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ စူပါကင္း ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္ မ်ားဟာဆုိရင္ အရင္ကနာမည္ၾကီး တံဆိပ္ေတြရဲ့ ေရာင္းအားကုိ အခ်ိန္တုိ အတြင္းမွာ ျဖတ္တတ္သြား ေၾကာင္းေျပာၾကပါတယ္။ ။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!

   Send article as PDF