ဒီတခါေတာ့  (Fine Arts Park Area) ဧရီယာ ဇုံ ကိုၾကည့္ၾကမယ္ ။ ဒီ ဇုံမွာ အ ျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ က ျပခမ္း မ (Global Garden)ေတြ ရွိ တယ္ ။ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ ငံ က ျပခမ္း ေတြ ရွိ တယ္ ။ ထိုင္ဝမ္ နဲ႕ အစိုးရ နဲ႕ diplomatic relationship ရွိတဲ့တိုင္းျပည္ စာရင္း အရ နည္း ပါတယ္ ။  တရုပ္ျပည္မကကန္႕ကြက္လို႕ ။  လက္ တင္ အေမရိက က တိုင္းျပည္အေတာ္ မ်ားမ်ား တရုပ္ ကိုေျပာင္း ဆက္သြယ္ ၾကတယ္ ။ Foreign Affairs အရ နစ္နာ ဆုံးရွုံးမႈ ေပါ့ ။

http://www.2010taipeiexpo.tw/

lp.asp?CtNode=6132&CtUnit=148&BaseDSD=7&mp=4

ဒီ ဧရီယာ ဇုံ မွာ

ဆိုျပီး ခြဲထားပါ တယ္ ။

ဧရီယာ ဇုံ တ ခု မွာ ျပ ခမ္း မ ၾကီး ပ်မ္းမွ် ၄ခု ေလာက္ ရွိ ျပီး ေပၚျပဴလာ ျဖစ္တဲ့ ျပ ခမ္း ဆို ရင္ အခ်ိန္ယူ တန္းစီျပီး ၾကည့္ရ ပါ တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အား လုံး ႏွန္႕စပ္ ေအာင္ တ ေခါက္ထဲ နဲ႕မ ေရာက္ ႏိုင္ ခဲ့ ဘူး ။ ေနာက္ ထပ္ သြား မွ ထပ္ ျဖည့္ ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

watch?v=Go6WjfNbZIk

EXPO Hall

ဒီ ျပခမ္း မ မွာ လူ တန္းရွည္ ေစာင့္ ဝင္ရမွာ မို႕ အခ်ိန္ မ ေပး ႏိုင္ လို႕ အျပင္က ပဲ  ဓာတ္ ပံု႐ိုက္ ခဲ့တယ္ ။

EXPO Hall

EXPO Hall is 3043.13 ㎡ in size and features a unique butterfly and chrysalis architectural design created with recyclable steel. The themes of “dancing blossoms, fluttering butterflies, and green living” are omnipresent throughout the hall, and the transparent skylight panels brighten the interior with natural illumination. Designed to maximize natural air circulation, the semi-open structure can operate without air conditioning facilities. The hall has an estimated capacity of 1,200 seats with clear, optimal views of the stage.

Pavilion of Aroma of Flowers

ဒါကေတာ့ ေအာက္ထပ္ အေရာင္းခမ္း အေပၚထပ္ စားေသာက္ ဆိုင္ နားေန ခမ္း Pavilion

Pavilion of Aroma of Flowers

The modern, original architectural design of the Pavilion of Aroma of Flowers is reminiscent of six overlapping petals. Rooms are separated with bamboo fiber dividers modeled after rattan chairs from days gone by. The pavilion is the only Taipei International Flora Exposition exhibition hall that has the event’s mascots, flower fairies, as its main theme. Inside, visitors can find thousands of charming flower fairy products for sale at the exposition’s flagship souvenir store.

Apart from official souvenirs, the store also features a special DIY souvenir section for those fond of arts and crafts. A semi-open food court with beautiful views of the colorful, expansive “Global Garden Area” is located on the second floor. In the evening, visitors are treated to dazzling views of the brilliant Pavilion of New Fashion. The Pavilion of Aroma of Flowers’ beautiful scenic views should not be missed!

အ ျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ က ျပခမ္း မ ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ ဓာတ္ ပံု ေတြ ပို႕စ တင္ လိုက္ ပါ တယ္ ။

မ ေလး ရွားႏိုင္ငံ ျပ ခမ္း

ဖီ လစ္ ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခမ္း

ီဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

 

ီဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ီဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ီဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ီဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ီဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ီဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

ဟဝိုင္ ရီ ျပခမ္း

ထိုင္ဝမ္  ႏိုင္ငံ ျပ ခမ္း

ဂရိ ႏိုင္ငံ ျပ ခမ္း

ဂရိ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ဂရိ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

 

 

ကိုရီးယား  ႏိုင္ငံ ျပ ခမ္း

ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

 

ဗီယက္နမ္  ႏိုင္ငံ ျပ ခမ္း

ဗီရက္နမ္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

 

ထိုင္း ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

ဘူ တန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

ဘူတန္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

 

ဘူတန္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ဘူတန္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု ျပခမ္း

အင္ဒီးရား ္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

ပေလာႏိုင္ငံ ျပခမ္း

အိုမန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

ေဟာင္ေကာင္ျပခမ္း

ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

ေဖ်ာ္ေျဖ ေရး အစီ အစဥ္  stage-show

ဂ်ပန္ အင္ဂလန္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျပခမ္း ေတြ missျဖစ္ သြားတယ္ ။  ေနာက္ သြားေတာ့ edit ထပ္ လုပ္ ျပီး ျဖည့္ မယ္ ။

About zoe

has written 41 post in this Website..