ဒူပိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးေသာဆိုင္တစ္ခုတြင္ ေ၇ႊေရာင္ေဆးမွင္ေၾကာင္ အသစ္အဆန္းတစ္ခု

ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေဆးမွင္ေၾကာင္မွာ အသားထဲထိ ထိုးျခင္းမဟုတ္ဘဲ

အသားထြင္ကပ္ေသာနည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ လာေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္

မဂၤလာေဆာင္မည့္ သတို ့သမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏွံးူလည္း သက္သာပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးေစ်းမွာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးလိုအပ္သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း www.Khaosod.co.th

သတင္း၀ပ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)