မိမိတို႔ကိုယ္ကိုေစာင့္ေသာ နတ္ ၁၁-ပါး။ သမႏၲစကၡဳဒီပနီ ဋ – အမွတ္ ၀ိသဇၨနာ ၂-မွ ယူသည္။
(၁) သတၱဘာဂ နတ္- နဖူးစာကို ေရးမွတ္တတ္သည္၊
(၂) သူရႆတီ နတ္- ပညာကို ပြားေစတတ္သည္၊
(၃) သက် နတ္- စည္းစိမ္ဥစၥာကို ေပးေစတတ္သည္၊
(၄) မဟိရာဇာ နတ္- အိပ္မက္ကို ေပးေစတတ္သည္၊
(၅) ၀ါမသူရ နတ္- နိမိတ္ကို ျပတတ္သည္၊
(၆) ဇန သူရ နတ္- အလႉေပးသည္ကို မွတ္တတ္သည္၊
(၇) ကရ၀ါ နတ္- ကာမသုခကို ေပးေစတတ္သည္၊
(၈) ေယာတိက နတ္- သြားေလရာ လိုက္၍ ေစာင္မတတ္သည္၊
(၉) ကလ်ာဏမိတၱ နတ္- ေကာင္းေသာစကားကို မွတ္သားတတ္သည္၊
(၁၀) စႏၵာေဒ၀ီ နတ္- က်က္သေရကို ေစာင့္တတ္သည္၊
(၁၁) နရိႏၵာေဒ၀ီ နတ္- အိပ္ေသာအခါ ဦးေခါင္းရင္းက ေစာင့္ေရွာက္တတ္သည္။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါး တစ္နည္း။ ။ ေက်းဇူးရွင္ ‘လံုးေတာ္ဆရာေတာ္’ ဘုရားႀကီးကား – အထက္ပါ ၁၁-ပါးထဲတြင္ ‘ကာလကဏၰီ’ေခၚ နတ္ယုတ္မာတစ္ပါးထည့္၍ ‘ကိုယ္ေစာင့္နတ္ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါး’ဟု ေရတြက္ျပ ထား၏။

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)