အႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ့ေျမာက္ပိုင္း မီဆိုရမ္ျပည္နယ္၇ွိ လက္သမားဆရာတစ္ဦးသည္ မိန္းမ ၃၉ေယာက္

သားသမီး၉၄ေယာက္ႏွင့္ ေျမး ၃၃ေယာက္ရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္လူဦးေ၇အမ်ားဆံုးမိသားစုျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္

ရွိပါသည္။၊ေခြ်းမမ်ားပါေပါင္းလွ်င္ မိသားစု၀င္စုစုေပါင္း ၁၈၁ ေယာက္ရွိၿပီး အခန္းေပါင္း ၁၀၀ ရွိေသာ

၄ ထပ္အိမ္ၾကီးတြင္စုေပါင္းေနထိုင္ၾကပါသည္။တစ္နပ္စာဟင္းလွ်ာအတြက္ ၾကက္အေကာင္ေရ ၃၀၊အာလူးေပါင္ခ်ိန္ ၁၃၂ ေပါင္၊ဆန္ေပါင္ခ်ိန္၂၂၀ ေပါင္ ထိခ်က္ျပဳတ္ရပါသည္။

  အသက္၆၇ႏွစ္အရြယ္ စီအိုနာ အမည္ရွိေသာ ထိုသူသည္ မိမိအတြက္လွပေသာ အခန္းၾကီးတစ္

ခန္းထားရွိၿပီး က်န္ရွိေသာ ၉၉ ခန္းမွာ မိန္းမႏွင့္သားသမီးမ်ားအတြက္ ထားရွိကာ မိန္းမျဖစ္သူမ်ားသည္

မိမိအခန္းဆီသို ့ အလွည့္က်လာေရာက္ၾကရသည္ဟုဆိုပါသည္။

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)