၁) ငါသည္ အိုၿခင္းသေဘာ ရွိ၏။
အိုၿခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္။

၂) ငါသည္ နာၿခင္းသေဘာ ရွိ၏။
နာၿခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္။

၃) ငါသည္ ေသၿခင္းသေဘာ ရွိ၏။
ေသၿခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္။

၄) ငါ့အား ခပ္သိမ္းေသာ ႏွလံုးကိုပြားေစတတ္ေသာ အေဆြအမ်ိဳး၊
အေဆြခင္ပြန္း၊ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူတို႔ႏွင့္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ေၿပာင္းသြားသၿဖင့္
ရွင္ကြဲ ကဲြရၿခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေၿပာင္းသြားသၿဖင့္
ေသကြဲ ကဲြရၿခင္းသည္လည္းေကာင္း ၿဖစ္တတ္ေခ်၏။

၅) ငါသည္ ကံသာလ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိသည္။
ကံသာလ်င္ အေၾကာင္းရင္း ရွိသည္။
ကံသာလ်င္ အေမြခံ ရွိသည္။
ကံသာလ်င္ အေဆြအမ်ိဳး ရွိသည္။
ကံသာလ်င္ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာ ရွိသည္ၿဖစ္၏။
ေကာင္းသည္ ၿဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္လည္း ၿဖစ္ေသာ အၾကင္ကံကိုၿပဳအ့ံ။

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)