ညဖက္ဆာတတ္လုိ႕ အိပ္မေပ်ာ္တာဆုိျပီး ညသန္းေကာင္ သြားရည္စာ စားေနရသူမ်ားအတြက္ သဘာဝအေလ်ာက္ အိပ္ေမာက်ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အစားအစာငါးမ်ိဳးကေတာ့….
၁. ခ်ယ္ရီသီးမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ကုိယ္ခႏၶာအတြင္းပုိင္းစနစ္ကုိ ထိန္းခ်ုဳပ္တဲ့ melatonin ဓာတ္ပါရွိသည္။ အိပ္ရာမဝင္ခင္ ဒါမွမဟုတ္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ မစတင္မွီ တနာရီအလုိမွာ ခ်ယ္ရီသီး သို႕ ခ်ယ္ရီသီးပါတဲ့မုန္႕မ်ားကုိ စားျခင္းျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ဖုိ႕အတြက္ melatonin ဓာတ္ကုိရရွိသည္။
၂. ငွက္ေျပာသီးတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ၾကြက္သားကုိေျပေလ်ာ့ေစေသာ natural muscle relaxants ပုိတက္စီယမ္ႏွင့္ မဂၢနီစီယမ္ဓာတ္မ်ား အလုံအေလာက္ ပါဝင္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ဦးေႏွာက္အတြင္း 5-HTP အျဖစ္သုိ႕ေျပာင္းသြားတဲ့ အမုိင္ႏုိအက္ဆစ္ L-tryptophan လည္းပါရွိသည္။ 5-HTP သည္ serotonin (a relaxing neurotransmitter) and melatonin သုိ႕ ထပ္မံေျပာင္းလဲသြားသည္။
၃. ကာဗြန္ဟုိက္ဒရိတ္ဓာတ္ၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာမ်ားသည္ အပန္းေျပ အိပ္ေပ်ာ္ေစေသာ tryptophan and serotonin ဓာတ္မ်ားထုတ္လႊတ္မႈကို အင္ဆူလင္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လွ်င္ျမန္ေစရန္ တြန္းအားေပးသည္။
၄. Oatmeal (ေကြကာအုတ္) သည္ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ျမင့္တက္မႈကုိ တြန္းအားေပးျပီး ယင္းမွတဆင့္ အင္ဆူလင္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အိပ္ျခင္ရန္လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ ဦးေႏွာက္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္မႈကို တြန္းအားေပးသည္။
၅. မပူ႕တပူ ေႏြးေနေသာႏုိ႕တြင္ ငွက္ေျပာသီးကဲ့သုိ႕ အမုိင္ႏုိအက္ဆစ္ L-tryptophan ပါဝင္သည္။ ၎တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကုိ အားေပးသည့္ ျမင့္မားေသာ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္လည္း ပါရွိသည္။
http://health.yahoo.net/caring/5-foods-that-help-you-sleep
5 Foods That Help You Sleep
By Melanie Haiken, Caring.com
Thu, Feb 03, 2011

Should you let yourself have that midnight snack if you’re having trouble sleeping and you think hunger might be part of the problem? Here are five foods that can actually help you drift off:
Can’t Get a Good Night’s Sleep? 5 Surprising reasons
1. Cherries. Fresh and dried cherries are one of the only natural food sources of melatonin, the chemical that controls the body’s internal clock to regulate sleep. Researchers who tested tart cherries and found high levels of melatonin recommend eating them an hour before bedtime or before a trip when you want to sleep on the plane.
2. Bananas. Potassium and magnesium are natural muscle relaxants, and bananas are a good source of both. They also contain the amino acid L-tryptophan, which gets converted to 5-HTP in the brain. The 5-HTP in turn is converted to serotonin (a relaxing neurotransmitter) and melatonin.
3. Toast. Carbohydrate-rich foods trigger insulin production, which induces sleep by speeding up the release of tryptophan and serotonin, two brain chemicals that relax you and send you to sleep..
4. Oatmeal. Like toast, a bowl of oatmeal triggers a rise in blood sugar, which in turn triggers insulin production and the release of sleep-inducing brain chemicals. Oats are also rich in melatonin, which many people take as a sleep aid..
5. Warm milk. Like bananas, milk contains the amino acid L-tryptophan, which turns to 5-HTP and releases relaxing serotonin. It’s also high in calcium, which promotes sleep.

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး