တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးစုေပါင္းမ်ားစြာေပါင္းစည္းေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  လူဦးေရစုစုေပါင္း ၄၇သန္းရွိသည့္အနက္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၾကသည္။ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ျပာသို လဆန္း၁ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အခမ္းအနားကို ေဒသအလိုက္ ဆင္ယင္က်င္းပၾကရာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆံုစည္းၾကသည့္အျပင္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း သိုက္သိုက္၀န္း၀န္းႏွင့္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကသည္။၄င္းတို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ဘာသာတရားမတူညီေသာ္လည္း လူ မ်ဳိးစု၀င္အုပ္စုတူညီေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ တစ္သားတည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕  စြာျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယကို ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္သာမက အျခားေဒသရပ္ရြာမ်ားတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ က်င္းပၾကရာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိအင္းစိန္၊ သမိုင္း၊ခ၀ဲျခံႏွင့္              မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ရွိ မဟာျမတ္မုနိဘုရာႀကီး၊မဟာေဇယ်ာဘံုရပ္ကြက္၊ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္၀င္း စသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္လည္း အလားတူႏွစ္သစ္ကူးအခမ္းအနား၊ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကို အစဥ္အလာမပ်က္က်င္းပခဲ့ ၾကသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ တြင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ နံနက္အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္၌ ကရင္အလံကို လႊင့္တင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကို အ႐ုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေလ့ရွိသည္။ထို႔ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ ၂၅၀၀ ျပည့္ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အခမ္းအနားကို စတင္က်င္းပသည္။ထို႔ေနာက္ မႏ ၱေလးေဒသခံ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက အေရွ႕  ျပင္၊မဟာေဇယ်ာဘံုရပ္ကြက္ရွိ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဘာသာေရး၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲက်င္းပသည္။ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ကရင္မိတ္သဂၤဟမ်ားႏွင့္ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို ကရင္႐ိုးရာ ထမင္းဟင္းမ်ားျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၾကသည္။ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ကရင္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသည့္ အားကစားပြဲ၊ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ကရင္႐ိုးရာဒံုးယိမ္းအဖြဲ႕ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုထူးျခားကာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ဟု မႏ ၱေလးေဒသခံ ကရင္တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..