ဒီျပခန္းကေတာ့ ရွင္း စဲန္းဧရီရာ ဇုံXinsheng Park Areaထဲမွာရွိပါ တယ္ ။ ဒီျပခန္းကို Greenhouse အၾကီးစားလို႕သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါ တယ္ ။ ဒီျပခန္းကို ေခတ္မွီ နည္းပညာျဖစ္တဲ့    ultraviolet ray insulation, floor cooling systems, solar panels, နဲ႕digital technology ေတြ ကိုသုံး ျပီး အပူခ်ိန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထိမ္းခ်ဳပ္ ထား ပါ တယ္ ။ ျပ ခန္းထဲက အပင္ရွစ္ဆယ္ရာႏႈန္း ကမ႓ာ အရပ္ရပ္ က ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဆယ္ရာႏႈန္း ကေတာ့ ထိုင္ဝမ္ ေဒသခံ အပင္ေတြျဖစ္ပါတယ္ ။

http://www.2010taipeiexpo.tw/ct.asp?xItem=54395&ctNode=6133&mp=4

ct.asp?xItem=54395&ctNode=6133&mp=4

Pavilion of Future

The Pavilion of Future is a physical synopsis of Taiwan’s different geological environments. Here, visitors can see how a peaceful coexistence between the human race and plants plays out. The pavilion also inspires and creates hope for a better tomorrow, in life and for the whole world. Natural light, air, energy (e.g. solar power), and the most sophisticated energy and digital technology available are used to present an innovative look at the digital, green life of the next generation.

The greenhouse zone is not only a recreational, aesthetically pleasing, and educational space, but is also used to house plant life from different climates around the world. Taiwan’s first intelligent, energy-conserving greenhouse uses a combination of ultraviolet ray insulation, floor cooling systems, solar panels, and other facilities to adjust indoor temperature.
Consolidation of the Pavilion of Future exhibitions makes up 80% of the Horticultural species and 20% of native and endemic species. More than 90% is used in Taiwan to product plants.

 

 

 

watch?v=FC6ZXHMMSok

 

 

 

About zoe

has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF