၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္မွစ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားရွိဘဏ္စာရင္းလက္က်န္ေငြကိုက်ပ္၁၀၀၀၀ အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ မူလကဘဏ္စာရင္းလက္က်န္ေငြကိုက်ပ္ ၁၀၀၀ဟုသာသတ္မွတ္ထားရာမွ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ၁ရက္ေန႔မွစ၍ ယခုကဲ့သို႔ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွိရသည္။ “ ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာေတာ့ ဒီလိုသတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသးပါဘူး။ အရင္ကသတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ဘဏ္စာရင္းလက္က်န္ေငြကို အနည္းဆံုးရာဂဏန္းျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ပ္ ၁၀၀၀ထားရွိရင္ရပါတယ္” ဟု ရိုးမဘဏ္မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းတစ္ဦးတည္း ေငြစာရင္းတစ္ခုႏွစ္ တြဲဖက္ေငြစာရင္းတစ္ခု၊ စုစုေပါင္းေငြစာရင္းႏွစ္ခုထက္ပိုမိုအပ္ႏွံထားေသာ ေငြစာရင္းမ်ားအား အတိုးေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  ထုိ႔ျပင္ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္၌ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေငြသြင္းေငြထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါက ၂၀၀၉/ ၂၀၁၀ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ စာရင္းေသအပ္ေငြအျဖစ္သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေငြစုဘဏ္စာရင္း၏ အနည္းဆံုးက်န္ေငြကိုလည္း ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ အနည္းဆံုးက်န္ေငြတစ္ေသာင္းထားရွိရန္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္းလည္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရွိရသည္။ “ ေငြစုဘဏ္စာရင္းမွာ အနည္းဆံုးက်န္ေငြကို က်ပ္တစ္ေသာင္းထားရွိဖို႔ ၂၀၁၀၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ကစၿပီး သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္၊ အဲဒီလက္က်န္ေငြ က်ပ္တစ္ေသာင္းေအာက္ကိုလည္းအတုိးလံုးဝမေပးေတာ့ပါဘူး၊ က်ပ္တစ္ေသာင္းေအာက္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ကစၿပီးစာရင္းေသစာရင္းကို ထည့္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းစာရင္းတစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္စာရင္းတစ္ခုသာ ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္စာရင္းဦးေရထက္ပိုမိုသည့္ စာရင္းမ်ားအား ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ အတိုးမေပးေတာ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ www.khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF