ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္သြင္းလ်က္ရွိေသာသြင္းကုန္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အယ္လ္စီ( ေငြလႊဲစာတမ္း) ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ယခင္ကထက္ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးအသိုင္းအဝုိင္းထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါအခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းခဲ့သည့္အေၾကာင္းရင္းထဲတြင္ လိုင္စင္ရရွိခိ်န္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္ကန္ျခင္းရွိ မရွိစစ္ေဆးမႈအားနည္းခဲ့ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ျဖည့္စြက္သူမွ မွားယြင္းစြာ ထည့္သြင္းမိျခင္းတုိ႔ပါဝင္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းမွားယြင္းမႈကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္အသစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ တစ္ဖက္လုပ္ငန္းသို႔ မွားယြင္းမႈကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီးလက္ခံပါက ထုိအေျခအေနအတုိင္း အယ္လ္စီ( ေငြလႊဲစာတမ္း) ဖြင့္ေပးျခင္းစသည့္ နည္းတုိ႔ျဖင့္ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆိုပါ မွားယြင္းမႈမ်ိဳးျဖစ္ေပၚပါက တစ္ဖက္ကုမၸဏီသို႔ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းထက္လိုင္စင္အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အေနအထားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အယ္လ္စီဖြင့္ရက္ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ ခုနစ္ရက္ဝန္းက်င္ရွိၿပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ ပမာဏေပၚမူတည္ကာ ခုနစ္ရက္မွ (၂၁)ရက္ထိ ရွိေၾကာင္းသြင္းကုန္တင္သြင္းသူမ်ားထံမွသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားအရ ပို႔ကုန္ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းကို ပို႔ကုန္ႀကိဳတင္လႊဲပို႔ေငြစနစ္(TT)ႏွင့္ ပို႕ကုန္ေငြလႊဲစာတမ္းစနစ္( LC)တို႔ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ခြင့္ျပဳထားၿပီး သြင္းကုန္ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းကိုသြင္းကုန္ေငြလႊဲစာတမ္းစနစ္(LC) တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ အယ္လ္စီဖြင့္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ၿပီးေလွ်ာက္လႊာ၊ ဘဏ္မွေရာင္းခ်ေသာ ပံုစံစာရြက္၊ ပို႔ကုန္ရေငြျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံကတိျပဳစာ၊ ပို႕ကုန္ Credit ရွင္းတမ္း၊ လိုင္စင္ရွင္းတမ္း၊ ပို႕ကုန္ Credit မူရင္း၊ လိုင္စင္မူရင္း၊ ႏွစ္ဖက္ကုမၸဏီတို႕၏ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈ အေထာက္အထားမ်ား၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လက္မွတ္၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းဝင္ လက္မွတ္၊ ဘဏ္စာအုပ္မိတၲဴစသည့္ အေထာက္အထားမ်ားတင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ www.khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF