ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိန္ေခၚမႈအစိတ္အပိုင္းဟာ ေစ့စပ္မရႏိုင္ဘူးလို႔ထင္ရတဲ့ အရွိတရားႏွစ္ရပ္ကို ေစ့စပ္ေပးေရးျဖစ္ပါတယ္။စစ္ဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာတရားနဲ႔ စစ္ဆိုတာ လူသား      ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျပသတဲ့ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ေနရာမွာရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာတရားပါပဲ။ခ်က္က်လက္က်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အားထုတ္မႈကို ဟိုးလြန္ေလၿပီးေသာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက  သမၼတကင္ေနဒီေဆာ္ၾသခဲ့တဲ့ဆီ ဦးတည္ရပါလိမ့္မယ္။“ပိုမိုလက္ေတြ႔က်တဲ့၊ပိုမိုၿပီးရႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာ႐ံုစိုက္ၾကပါစို႔။အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ လူ႔သဘာ၀အေလ်ာက္   ႐ုတ္တရက္ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းအေပၚမွာ အေျချပဳျခင္းမရွိဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈအေပၚမွာ အေျချပဳမွာျဖစ္ပါတယ္ “လို႔ သူေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္က ဘာနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူဖြယ္ရွိပါသလဲ။ဒီလက္ေတြ႕က်တဲ့အဆင့္ေတြဆိုတာ ဘာျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

စၿပီးေျပာရရင္ ႏိုင္ငံအားလံုးဟာ အရြယ္အစားႀကီးငယ္မဟူ အင္အားသံုးတဲ့ကိစၥကို ကြပ္ကဲမယ့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တညီတညြတ္တည္းရွိေနရပါမယ္။ကၽြန္ေတာ္ဟာ တျခားဘယ္ႏိုင္ငံက   ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အတူတူပါပဲ။ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္လာရင္ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္လုပ္ပို္င္ခြင့္ရွိပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲဒီစံေတြနဲ႔ညီညြတ္သူေတြကို အားေပးကူညီရပါတယ္။မညီညြတ္သူေတြ                ကိုေတာ့ ခ်န္လွပ္ထားလိုက္ရပါတယ္။

စက္တင္ဘာ၁၁ရက္တုိက္ခိုက္မႈေတြအၿပီးမွာေတာ့ ကမ ၻာဟာ အေမရိကကို ၀န္းရံလာၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာေတြကို ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံလာၾကတယ္။ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ အဲဒီတိတုိက္ခိုက္မႈေတြရဲ႕ေၾကာက္စရာေကာင္းပံုနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္ျခင္းရဲ႕သေဘာတရားကို သိျမင္လာၾကလို႔ပါ။အလားတူပဲ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ ကူ၀ိတ္ကို ၀င္တိုက္ေတာ့ သူနဲ႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီဆိုတာ                     ကမ ၻာႀကီးက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရတယ္။အဲဒီမွာ ရန္ကိုရန္ခ်င္း ဘယ္လိုတံု႔ႏွင္းတယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တျခားႏိုင္ငံေတြေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းစနစ္ကို အေမရိကအေနနဲ႔ ျငင္းဆန္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး လုပ္လို႔မရပါဘူး။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ကစၥဟာ ေဘာင္၀င္သလို ျဖစ္သြားၿပီး တရားမွ်တမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာေနာက္ထား ေနာင္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ တရား၀င္ျဖစ္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

စစ္ေရးအရအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ မိမိကိုယ္မိမိခုခံျခင္းရဲ႕ တစ္ဖက္စြန္းကိုေရာက္ရွိသြားၿပီဆိုတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံက တျခားက်ဴးေက်ာ္ရန္စတဲ့ႏိုင္ငံကို ခုခံတဲ့အခါ ဒါဟာ အေရးပါလာပါတယ္။ပိုပိုၿပီးေတာ့ခက္ခဲတဲ့ျပႆနာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္။ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕အစိုးရက ကိုယ့္ျပည္သူကို ကိုယ္ျပန္သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ကိစၥ၊ျပည္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ဒုကၡေတြက တစ္ေဒသလံုးကို ျပန္႔ႏွံ႔ေနတာ တားဆီးရမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥလို ျပႆနာမ်ဳိးေတြပါပဲ။

ေဘာ္လကန္ေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာမ်ဳိး၊စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္နစ္နာခဲ့ရတဲ့ တျခားေနရာေတြမွာၾကံဳခဲ့တာမ်ဳိးတာေတြမွာ အင္အားသံုးတဲ့ကိစၥဟာ တရားမွ်တတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိပါးေစမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်ၿပီးေတာ့မွ ၾကား၀င္ခဲ့ရင္ အပ္နဲ႔ထြင္းရမွာကို ပုဆိန္နဲ႕ေပါက္မွ ရေတာ့မယ့္ကိန္း ဆိုက္ႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအားလံုးက ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းဖို႔ရာ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေပါင္းစည္းပါ၀င္ရပါလိမ့္မယ္။

ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေမရိကရဲ႕သႏၷိဌာန္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ယိမ္းယိုင္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ ေျခာက္လွန္႔မႈေတြပိုမိုေရာေထြး၊လုပ္ေဆာင္မႈေတြလည္း                     ပိုမို႐ႈတ္ေထြးလာတဲ့  ကမ ၻာေလာကတစ္ခုထဲမွာ အေမရိကဟာ တစ္ကိုယ္ေတာ္လုပ္ေနလို႔မရပါဘူး။အာဖဂန္နစၥတန္မွာ သက္ေသထူခဲ့တယ္။လူေတြငတ္မြတ္ၿပီး ဒုကၡၾကံဳေနတဲ့ၾကားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ပင္လယ္ဓားျပမႈေတြနဲ႔ ေရာေထြးခဲ့တဲ့ ဆိုမာလီလို တိုင္းျပည္ပ်က္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း သက္ေသထူခဲ့တယ္။ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္း မၿငိမ္မသက္ရွိေနမယ့္ေဒသေတြမွာလည္း သက္ေသထူေနဦးမွာျဖစ္လို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။

ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔စစ္သားေတြ ၿပီးေတာ့ တျခားမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြဟာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ သတၱိကိုထုတ္ေဖာ္ၿပီး သာဓကျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ လုပ္ေဆာင္ေပးသူေတြရဲ႕အားထုတ္မႈနဲ႔လူထုအမ်ားစုအၾကားမွာ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ေနၾကတယ္။စစ္မက္ဟာ ဘာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မမ်ားတာလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာ ေပါက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒါကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္သိတယ္။ဘာလဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပိုင္ဆိုင္ရရွိဖို႔အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ လိုအပ္တယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈ လိုအပ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ေနတိုးအဖြဲ႔ဟာ မျဖစ္မေနဆက္လုပ္ေနတာပါ။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကုလသမဂၢနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈေတြအတြက္ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္နဲ႔ပဲ ကြက္ခ်န္ၿပီးလုပ္လို႔မရတဲ့အတြက္ အင္အားကို ျဖည့္တင္းေပးသြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းၿပီး အိမ္ျပန္လာၾကသူေတြ၊ေအာ္စလို၊ေရာမ၊ေအာ့တ၀ါ၊ဆစ္ဒနီ၊ဒါကာနဲ႔ ကီဂါလီမွာ သင္တန္းသြားတက္ၾကသူေတြကို ဂုဏ္ျပဳၾကရတာပါ။စစ္မက္ဖန္တီးသူေတြအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳတာမဟုတ္ပါဘူးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္သူေတြအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။

အင္အားသံုးတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မတတ္သာလို႔ စစ္ထြက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီးခ်ရတဲ့အခါမွာေတာင္မွ  အဲဒီစစ္ကို ဘယ္လိုတိုက္ရမယ္ ဆိုတာ ရွင္းလင္းေအာင္ စဥ္းစားရပါတယ္။ႏိုဘဲလ္ဆုေကာ္မတီအေနနဲ႔ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ႀကီးတည္ေထာင္သူ၊ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္ခဲ့သူ ဟင္နရီဒူးနန္႔ကို ပထမဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့စဥ္အခါတုန္းက သက္ေသထူခဲ့တဲ့ကိစၥကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

အင္အားသံုးဖို႔လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္က်င့္တရားစည္းေဘာင္သတ္မွတ္ၿပီး ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရပါတယ္။ၿပီးေတာ့ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္တန္ျပန္မႈကို တ၀ဲလည္လည္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရၿပီဆိုရင္ေတာင္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ စစ္မက္သေဘာအရ ခုခံရမယ့္စံကိုပဲ ခ်မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ၾကသူေတြနဲ႔ အဲဒီေနရာမွာ ကြာျခားၾကပါတယ္။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားရဲ႕ ရင္းျမစ္ပါ။ဒါေၾကာင့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂူယန္တာနာမိုပင္လယ္ေအာ္က အက်ဥ္းေထာင္ကို ပိတ္ပစ္ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လိုက္နာေစဖို႔ အေမရိကမွာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ခုခံကာကြယ္ဖို႔တိုက္ခိုက္ရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္က ဆံုး႐ႈံးၾကတာ သာဓကမ်ားလွပါၿပီ။လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ျဖစ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ခဲခဲယဥ္းယဥ္းျဖစ္ခဲ့ရတာမို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒါေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

စစ္မက္အတြက္ရင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလံုးေတြ ႏံုးခ်ိခဲ့ရတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုပူေဆြးဖြယ္ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပံုအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။တရားမွ်တၿပီး တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ရွိတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲဖို႔ ခဲယဥ္းတဲ့အၾကမ္းဖက္မႈကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ အျခားေသာနည္းလမ္းေတြကို တိုးျမွင့္ၿပီးအသံုးျပဳရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တည္တံတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းရဲ႕ စကားေတြလိုအပ္လာပါတယ္။စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ အစိုးရေတြကို ေတးမွတ္ထားရမယ္။ပိတ္ဆို႔မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြာ အေရးယူရမယ္။လူထုေထာက္ခံမႈမရေတာ့တဲ့အခါ ဖိအားေတြတိုးၿပီး ခံစားလာေစရမယ္။တစ္ကမ ၻာလံုးညီမွသာလွ်င္ အဲဒီဖိအားေတြက ထိေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..