လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕တြင္သာ မိုးႀကိဳမိုးရြာသြန္းမႈရွိေနၿပီး ေဒသအမ်ားစု၌ မိုးႀကိဳမိုးရြာသြန္းျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ အပူခ်ိန္ထူးျခားစြာျမင့္တက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရက္ဆက္ပူျပင္းေနသည့္အတြက္ အပူဒဏ္ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီသည္ မတ္လဆန္းတြင္ စတင္ေလ့ရွိၿပီး အပူဆံုးကာလသည္ ဧၿပီလျဖစ္ကာ ေမလလယ္၀န္းက်င္အထိ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈကို ခံစားရေလ့ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက မိုးႀကိဳကာလ၀င္ေရာက္သည္ႏွင့္ မိုးႀကိဳမိုးမ်ား ရြာသြန္းတတ္ကာ အဆိုပါမိုးႀကိဳမိုးမ်ားေၾကာင့္ အပူဆံုးျဖစ္သည့္ကာလမ်ားအတြင္း အပူဒဏ္ကို ရက္စက္ဆက္ခံစားရျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လတ္တေလာ ရာသီဥတုအေနအထားတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္သာ မိုးရြာသြန္းမႈ ပံုမွန္ရွိေနၿပီး အျခားေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈကို ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ “အယ္လ္နီညိဳရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကုိ ေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အယ္လ္နီညိဳရဲ႕သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ မိုးေခါင္ႏုိင္တယ္။ မိုးေခါင္တာကုိ ဇြန္၊ ဇူလုိင္လေတြအထိႀကံဳႏိုင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသေတြမွာႀကံဳႏုိင္တယ္။ ေအာက္ပုိင္းေဒသေတြမွာလည္း ႀကံဳရဖုိ႔အလားအလာမ်ားပါတယ္” ဟု မိုးေလ၀သပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီ၊ ေမလမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္းအယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ အခ်ိန္ေစာေနေသးေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႏွစ္ အယ္လ္နီညိဳထပ္ျဖစ္ရန္ အလားအလာနည္းပါးေသာ္လညး္ ယခုရွိေနသည့္ အယ္လ္နီညိဳအရွိန္သည္ လာမည့္ၾသဂုတ္လအထိ တည္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ထားၾကသည္။ အကယ္၍ ယခုႏွစ္တြင္ မိုးေခါင္မႈကို ႀကံဳေတြ႕ရပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသအမ်ားစုတြင္ ေရနည္းပါးသည့္အတြက္ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရရွားပါးမႈကို ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ျခင္း စသည့္တို႔ကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကဲ့သို႔ ေဒသမ်ိဳးတြင္ ေရအခက္အခဲကို ပုိမိုရင္ဆိုင္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ေျမာက္ပုိင္းေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေကာင္းမြန္ပါက ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တုိ႔တြင္ ျမစ္ေရအေျခအေန အသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္ႏုိင္ေသာ္လည္း မိုးေခါင္လွ်င္မူ ျမစ္မ်ားတြင္လည္း ျမစ္ေရနည္းပါးျခင္း၊ မိုးေရကို မွီတည္ရမည့္ ေဒသအမ်ားစုတြင္ ေရအခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ရျခင္းတုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္သည္ဟု သိရွိရသည္။ www.khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF