လူဆိုသည္မွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အသားဓါတ္ႏွင့္ အသီးအရြက္တို ့အား စားသံုးၿခင္းၿဖင့္ က်မ္းမာ သန္စြမ္း
ေသာ လူသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္လာေစသင့္သည္။ မိမိက က်မ္းမာ သန္စြမ္း ၾကီးထြားမွသာ မိမိ၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားပါ
က်မ္းမာ သန္စြမ္းေသာ လူမ်ား အၿဖစ္ ေမြးဖြားလာမည္ၿဖစ္သည္။ မိမိ၏ အယူအဆ အတၱေၾကာင့္ သဘာ၀မက်ေသာ
အက်င့္အၾကံအား စြဲၿမဲလာမည္ဆိုလ်င္ ေနာင္ အနာဂါတ္တြင္ လူၿဖစ္လာမည့္သူမ်ား အတြက္ ေမ့ေလ်ာ့ထားမည္ဆိုလ်င္
အလြန္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ မိမိေကာင္းစားေရး အယူ၀ါဒသမားမ်ားသာ ၿဖစ္ေပမည္။
 
ကုသိုလ္ ရ၏ မရ၏ ဆိုသည္ထက္ လူတိုင္းလူတိုင္းတြင္ လံုေလာက္ေသာ လက္ေတြ ့က်ေသာ  အသိဥာဏ္ အေတြးအေခၚ အလံုအေလာက္ မရွိၿခင္းသည္  ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ၿပသာနာ ၿဖစ္သည္။
 
အေတြးအေခၚ မိႈင္းသြင္းခံထားရေသာ ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္  မိမိကိုယ္တိုင္ လံု ့လ၀ီရိယၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္လာေသာ
အခါတြင္ပင္ ကံအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ရလာသည္ဟု လြဲမွားစြာေတြးေခၚၾကသည္။ လႈခဲ့တန္းခဲ့ေသာ အက်ိဳးေၾကာင့္ဟု
ယူဆၾကသည္။ ထိုတြင္ပင္ အေၿဖကထြက္သည္။ ၿပန္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရေသာအခါတြင္လည္း
ေပးခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ရရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္။ 
 
လူတစ္ေယာက္မွ အၿခားလူတစ္ေယာက္အား သနားပါတယ္ ဟု ေၿပာၿခင္းသည္၊ ထိုလူအား အထင္အၿမင္ေသးၿခင္း၊
အစြမ္းအစ မရွိဟု ရႈတ္ခ်လိုေသာ သေဘာ သက္ေရာက္ေစသည္။ ၿမန္မာမ်ား တပါးသူအား ေဖာေဖာသီသီ အလကားရ
ေသာ သနားၿခင္း ဟူေသာ စကားလံုးၿဖင့္ စာနာစိတ္အား တပါးသူ သိလိုရင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္ေၿပာတတ္ၾကသည္။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..