လတ္တေလာျပစရာနမူနာကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြျပန္႔ပြားမႈကို တားဆီးဖို႔နဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မဲ့ကမ ၻာႀကီးျဖစ္လာေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈပါပဲ။လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုအလယ္မွာ ႏိုင္ငံေတြဟာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ ဆိုဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ဘယ္သူေတြအတြက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ ထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။အားလံုးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏ်ဴကလီးယားအင္အားကိုတပ္ဆင္ထားမယ္။ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မရွိသူေတြကရွိေအာင္ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြ ပို္င္ဆိုင္တဲ့ႏို္င္ငံေတြက လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ေရွ႕  ႐ႈေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ဒီစာခ်ဳပ္ကို ကၽြန္ေတာ္စြဲကိုင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒရဲ႕ ဗဟိုျပဳခ်က္ပါပဲ။ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔႐ု႐ွားႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖို႔ ႐ု႐ွားသမၼတ ဒီမီထရီမက္ဒ္ေဗဒက္နဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အီရန္၊ေျမာက္ကိုရီးယား အစရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ ဒီစနစ္ကိုရမ္းရမ္းကားကား မလုပ္မိေစဖို႔ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ကတိက၀တ္ျပဳ ထားၾကသူေတြက အဲဒီဥပေဒေတြကို ထိပါးတဲ့သူေတြရွိလာတဲ့အခါ မ်က္ကြယ္ျပဳထားလို႔ မရပါဘူး။မိမိတို႔လံုျခံဳေရးအတြက္အေလးထားသူေတြအေနနဲ႔ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္နဲ႔အေရွ႕ အာရွက လက္နက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ       အႏ ၱရာယ္ကို လစ္လ်ဴ႐ႈလို႔ မရပါဘူး။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွာေဖြသူေတြဟာ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ျဖစ္ေစဖို႔ လက္နက္တပ္ဆင္လာတဲ့အခါမွာ အသာတၾကည္ရပ္ၾကည့္ေနလို႔ မရပါဘူး။

ကိုယ့္ျပည္သူလူထုကို ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဒီသေဘာအတိုင္းပါပဲ။ဒါေဖာမွာ သတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္တယ္။ကြန္ဂိုမွာ စနစ္တက် က်ဴး လြန္တဲ့ မုဒိန္းမႈေတြျဖစ္တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖိႏွိပ္မႈေတြျဖစ္တယ္။အဲဒါေတြအတြက္ အေျဖေတာ့ ရွိလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာတို႔ပိုၿပီးပူးကပ္ထားေလေလ လက္နက္ကိုင္ၾကား၀င္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ဖို႔ ပူးေပါင္း ၾကံစည္ၾကျခင္းရဲ႕ အၾကားမွာ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္အရာကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ ရမႈ နည္းေလေလျဖစ္လာမွာပါ။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွာေဖြတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ သဘာ၀အေၾကာင္း ေျပလိုပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အျပင္ပန္းအျငင္းပြားမႈမရွိယံုသက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခြင့္ အေရးေတြ၊ဂုဏ္သိကၡာေတြရရွိမွသာလွ်င္ တရားမွ်တတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေတြးအျမင္က ဒုတိယကမ ၻာစစ္အၿပီးမွာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေက်ညာခ်က္မူၾကမ္းေရးသူေတြကို တြန္းအားေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ကပ္ဆိုးႀကီးကႏိုးထလာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေစာင့္  ေရွာက္ျခင္းမရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အႏွစ္မဲ့အခ်ည္းအနွီးျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတာ သူတို႔သတိျပဳမိခဲ့ၾကပါတယ္။အဲဒါေတာင္မွ ဒီစကားလံုးေတြဟာ မၾကာခဏ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံရပါတယ္။ႏိုင္ငံတစ္ခ်ဳိ႕ မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေတြကိုေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနၾကဆဲပါ။ဒါေတြဟာ အေနာက္တိုင္းသေဘာတရားေတြျဖစ္တယ္။ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ျပဒါးတစ္လမ္းသံတစ္လမ္းျဖစ္ေနတယ္။ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနဆဲျဖစ္တယ္   စသည္ျဖင့္ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြေပးၿပီး ပိတ္ပင္ထားတယ္။ၿပီးေတာ့ အေမရိကမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အစစ္အမွန္၀ါဒီ၊စံျပ၀ါဒီေတြလို႔ သတ္မွတ္ၾကသူေတြအၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ပြားေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ စိတ္၀င္  စားမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္မလား၊ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စံသတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖိုးေတြကို အၿမဲမျပတ္သြတ္သြင္းေပးေနမလား။အဲဒီႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုကို ျပတ္ျပတ္သားသားေရြးသင့္တယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာၾက တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာကိုမွ မေရြးပါဘူး။တိုင္းသူျပည္သားေတြ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္မရၾကဘူး။မိမိႏွစ္သက္ရာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္မရၾကဘူး ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရၾကဘူး၊ အေၾကာက္ တရားကင္းစြာ စုေ၀းခြင့္မရၾကဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တည္တံ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံု  ၾကည္ပါတယ္။ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ခံစားမႈေတြဟာ နာက်ည္းမႈေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြဟာလည္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္က မွန္တတ္တယ္လို႔လည္း သိထားပါတယ္။ဥေရာပဟာဆိုရင္ လြတ္လပ္သြားၿပီဆိုမွ ေနာက္ဆံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေတြ႔ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကဟာ ဒီမိုကေရစီကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ဘယ္တုန္းကမွ စစ္မတိုက္ခဲ့ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနီးဆံုးမိတ္ေဆြေတြဟာ ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ အစိုးရေတြျဖစ္ပါတယ္။ေခါင္းမာလြန္းတယ္လို႔ပဲ ဆိုဆို၊အေမရိကရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈေတြနဲ႔မပတ္သက္ဘူး၊ ကမ ၻာ့စိတ္၀င္စားမႈေတြနဲ႔လည္း မဆိုင္ဘူးပဲေျပာေျပာ ကိစၥမရွိပါဘူး။လူ႔အလိုဆႏၵေတြကို ျငင္းပယ္ျခင္းရွိ၊မရွိ ဆိုတာကိုပဲ ၾကည့္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔အစဥ္အလာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးစားတဲ့အေလ်ာက္ အေမရိကဟာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ အဲဒီအလိုဆႏၵေတြအတြက္ အၿမဲေဆာ္ၾသေနမွာပါ။ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ျပဳျပင္ေရးသမားေတြရဲ႕ တိတ္ဆိတ္ေသာ ဂုဏ္သေရ၊အ႐ိုက္အႏွက္ခံၿပီးမဲေတြကိုလႊင့္ပစ္ခဲ့တဲ့ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ သတၱိ၊အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လမ္းေတြေပၚမွာ ၿငိမ္သက္စြာခ်ီတက္ခဲ့ၾကတဲ့ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူထုႀကီး အစရွိတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္းခံၿပီး ၾကည့္ေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္တယ္။အဲဒီအစိုးရေတြဟာ တျခားဘယ္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အင္အားကိုမွ မေၾကာက္ၾကပါဘူး။ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အလိုဆႏၵေတြကို    ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။သမိုင္းက သူတို႔ဖက္က သက္ေသခံလိမ့္မယ္ စသည္ျဖင့္ထင္ရွားေစဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္တဲ့လူထုေတြ၊လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးေတြျမွင့္တင္တယ္ဆိုတာ တိုက္တြန္းတာတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။အဲဒီလိုပဲ ေျပာလိုက္ပါရေစ။တစ္ခါတစ္ရံမွာ သံတမန္နည္းလမ္းနဲ႔ ခပ္နာနာခပ္ဆတ္ဆတ္ ျမွင့္တင္ရပါတယ္။ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့အစိုးရေတြနဲ႔ပတ္သက္ရတဲ့အခါမွာ ခက္ထန္မႈၾကံဳရၿပီး ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းမႈကင္းမဲ့သြားတတ္တယ္။က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္မႈမရွိတဲ့ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ၊ေဆြးေႏြးမႈမရွိတဲ့ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်တာေတြဟာ ဒံုရင္းအေျခအေနကို ဒံုရင္းမွာပဲ လိမ္ဖယ္ဖယ္ျဖစ္ေနပါေစလိမ့္မယ္။တံခါးဖြင့္ဖို႔ေရြးခ်ယ္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ဘယ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့အစိုးရမွ လမ္းသစ္ေဖာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေျခာက္ျခားမႈအလင္းထဲမွာ နစ္ဆင္နဲ႔ေမာ္တို႔ရဲ႕ အစည္းအေ၀းဟာ ဆင္ေျခေပးလို႔မရသလိုျဖစ္ခဲ့တယ္။ၿပီးေတာ့ ေသခ်ာတာက ႏိုင္ငံသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆင္းရဲတြင္းထဲက ကယ္တင္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရဖို႔ လမ္းစကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ေဖာက္လုပ္ရာမွာ အေထာက္အကူရေစခဲ့ပါတယ္။ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂၽြန္ေပါလ္ရဲ႕ ပိုလန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ေစ့စပ္    ေဆြးေႏြးမႈဟာ ကက္သိုလစ္သာသနာအတြက္သာမက လိခ်္၀ဲလ္ဆာတို႔လို ေလဘာေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ပါ အခြင့္အလန္းေတြ ပြင့္ေစခဲတယ္။႐ိုနယ္လ္ေရဂင္ရဲ႕ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြနဲ႔  ပဲရက္စထြိဳက္ကာ၀ါဒနဲ႔ေပါင္းစည္းမႈဟာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲ႔ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေစ႐ံုမွ်မက အေ႐ွ႕  ဥေရာပတေလ်ာက္က သေဘာထားကြဲလြဲသူေတြကိုလည္း အင္အားျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။႐ိုး႐ွင္းတဲ့  ပံုေသနည္းေတာ့ ဒီမွာမရွိပါဘူး။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သီးျခားျဖစ္တည္မႈနဲ႔ေစ့စပ္မႈ၊ဖိအားနဲ႔ထၾကြမႈေတြ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေစဖို႔၊လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာအခ်ိန္နဲ႔အမွ်တိုးတက္လာေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္    သေလာက္ ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..