အစိုးရ ၀န္ထမ္းေတြေပါ့
ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းလစာမ်ား ေလွ်ာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ေစ်းွႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ယင္းတို႕ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အစိုးရ၀န္ထမ္းလစာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက ၾကာသပေတးေန႕က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလဖိုင္ေဇာ္ခြန္၏ အစိုးရ၀န္ထမ္းလစာမ်ား တိုးျမွင့္ေပးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး သက္ျပည့္ပင္စင္၊ က်န္းမာေရးပင္စင္တို႕ျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၾကေသာ ပင္စင္စားမ်ားအား ပင္စင္လစာမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒါက္တာစိုးစႏၵာမွ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၂၈ မဲ ကန္႕ကြက္မဲ ၉၄ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၂၃ မဲတို႕ျဖင့္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားေဆြးေႏြးရာတြင္ .. ၀န္ထမ္းလစာမ်ား တိုးျမွင့္ေပးမည္ ဆိုတိုင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျခအေန၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတို႕ကို ထည့္သြငး္စဥ္းစားရပါေၾကာင္း.. ထိုု႕ ေၾကာင့္ အေျခ အေန အခ်ိန္အခါ အေလ်ာက္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ သို႕ေသာ ္ယခု အခါမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေနေၾကာင္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ ထိုသို႕ တိုးတက္ေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ပင္မအခ်က္အျခာ ျဖစ္ေနေသာ ၀န္ထမ္းလစာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ ဧၿပီလမွ စ၍ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားကို လက္ရွိလစာ၏ ေလးပံုတစ္ပံုအား ေလွ်ာ့ခ်ပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ပင္စင္စားမ်ားဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလုပ္လံုး၀ လုပ္မေပးႏိုင္ေတာ့ေသာ လူပိုမ်ား သက္သက္သာလွ်င္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ပင္စင္လစာကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ မဆိုထားႏွင့္ ယခုလို ေပးေနတာကိုပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အထူးေက်းဇူးတင္သင့္ေၾကာင္း။ မိမိတို႕ အေနႏွင့္ ပင္စင္လစာကို ယခင္က မသိလိုက္မသိဘာသာေနခဲ့ရာမွ ယခုလို လႊတ္ေတာ္၌ အေရးတယူ ေဆြးေႏြးလာသျဖင့္ သတိျပဳမိလာၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ပင္စာလစာမ်ားေပးရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြကို လြန္စြာထိခိုက္ပါေၾကာင္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္မွ စ၍ ပင္စင္လစာမ်ားကို လံုး၀ ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေၾကာငး္။ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။

ထိုသုိ႕ လစာေလွ်ာ့မည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္း၌လည္း ဤသို႕ ေျပာၾကပါသည္။
“အစကေတာ့ မယံုဘူးေပ့ါေနာ္.. ႐ံုးမွာ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းေျပာၾကဆိုၾကတာက ဒီသတင္းက ထိပ္တန္းသတင္းျဖစ္ေနတယ္။ ညက သတင္းၾကည့္လုိက္ရတဲ့ သူက မၾကည့္ရေသးတဲ့သူကိုေျပာ။ ဟဲ့ သတင္းစာဖတ္ၾကဦး သတင္းစာ ဖတ္ၾကဦးနဲ႕ သတင္းစာထဲလည္း ေသခ်ာ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ၾကရတာ။ အစတုန္းက အစိုးရ အသစ္တက္လာလို႕ လစာတိုးမယ္ဆိုၿပီး ၀န္ထမ္းအားလံုးေပ်ာ္ေနၾကတာေလ။ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ လစာတိုးရင္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံေတြေခ်းၿပီး ႀကိဳသံုးထားႏွင့္ၿပီးၿပီ။ အခုက်ေတာ့ လစာက မတိုးတဲ့ အျပင္ကို ေလွ်ာ့မယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရ အလုပ္လုပ္ရတာ အလကားနီးပါး လုပ္ေပးေနရသလို ျဖစ္ေနၿပီေလ.. ေတာ္ေသးတယ္ ကၽြန္မတို႕က ေယာက္်ားကစီးပြားေရး လုပ္လုိ႕။ ကၽြန္မ လစာက ကၽြန္မ ဖိနပ္ဖိုးပဲ ရွိတာေလ။ လစာနည္းတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြေတာ့ ဒုကၡပါပဲ။ ေခြး၀မ္းသာေအာင္ ေလလည္ျပတယ္ ဆိုတာလို .. အစိုးရသစ္တက္လို႕ လစာတိုးမယ္ဆိုတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ သြားပါၿပီရွင္”

“႐ံုးမွာေတာ့ လူႀကီးဆီကို စာေရာက္ၿပီလို႕ ၾကားတယ္။ သူတို႕ အထက္ပိုင္းပဲ ႀကိတ္ ၿပီး တိုးတိုး တိုးတိုး လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတာ့ ေ သခ်ာမသိဘူး။ ဟုတ္ခ်င္လညး္ဟုတ္မွာေပါ့။ မန္ေနဂ်ာလည္း မ်က္ႏွာမေကာင္းဘူး။ တကယ္လို႕ လစာေလွွ်ာ့တာ ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၀န္ထမ္းအငယ္ေတြကေတာ့ ႐ံုးဆက္ မတက္ေတာ့ဘူး အလုပ္ထြက္ၾကမယ္။ ”
“ လစာ ကိုေလွ်ာ့လို႕ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကပါ လိုက္ၿပီး ေလ်ာ့သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲ့လို လိုက္မေလ်ာ့ရင္ ၀န္ထမ္းေတြပဲ ဒုကၡေရာက္မွာေလ။ ဒီ လစာနဲ႕ေတာင္ မေလာက္မငွ တာ ေလွ်ာ့ သာေလွ်ာ့လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္းစားဖို႕ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ ”

“ ၾကား မၾကားဖူးပါဘူးေတာ္.. တစ္သက္နဲ႕ တစ္ကိုယ္ လစာ တိုးတယ္ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးပါတယ္… ။ ဒီ အစိုးရ လက္ထက္က်မွ လစာ ေလွ်ာ့မယ္တဲ့။ တတ္လည္းတတ္ႏိုင္တယ္။ ေအးေလ..။ ဘုန္းႀကီးေတြကိုေတာင္ သတ္တဲ့ အစိုးရပဲ။ ဘာ မလုပ္ႏိုင္စရာရွိမလဲ။ အကုန္လုပ္မွာပဲ ။ ”

အဲ့ေတာ့ ဘယ္လိုေတြလုပ္က်မလည္းဆိုတာကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။

“ျမန္မာ့၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကိုဖ်တ္ဆီးၿပီးေနၿပီေလရွင္၊အခုလည္းဘ၀တစ္ခုလံုးကို ဖ်တ္ဆီးေတာ့မွာလား။”

“အဲ့လိုေတြတာ ျဖစ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ဘဏ္၀န္ထမ္းေတြ၊ျပည္သူေတြက လာသြင္းတဲ့ေငြေတြကိုပဲ ျပန္ခိုးရမွာလား။ဒါမွမဟုတ္ ေအာက္ေၾကးေတာင္းရမွာလား။ၾကည့္လုပ္ပါအုန္းဗ်ာ။အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနၿပီလည္း အႀကီးစားသူဖုန္းစားေတြလား။”

“အခုသတင္းေတြထြက္ေနတာကတာ တကယ္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀န္ထမ္းအားလံုးနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔အလုပ္ထြက္က်မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ဗ်။”

“ၾကားၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲရွင္ ကၽြန္မတို႔က တမ်ိဳးလံုး၊တေဆြလံုးအစိုးရရံုး၀န္ထမ္းေတြရွင့္၊အဲ့လိုတာ လုပ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ကၽြန္မတို႔ ဘယ္မွာသြားေနရမွာလည္း။ဂ်ပန္ငလ်င္ကယ္ဆယ္ေရးဌာနေတြမွာပဲ သန္႔ရွင္းေရးသြားလုပ္ရမွာလား။”

“ဘယ္လိုအစိုးရလည္းကြာ၊၀န္ထမ္းေတြကထိုင္ၾကည့္ေနလို႔ ဟုတ္ေနၿပီလို႔ ထင္ေနတာလားမသိဘူး၊ျမန္မာမွာ၀န္ထမ္းအင္အားအမ်ားဆံုးဆိုတာကို သူသိသင့္တယ္၊သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမ်ားဆိုရင္ အစိုးရကိုထိုင္ကန္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ကို အားကိုးရတယ္။အခုျမန္မာက အစိုးရကိုေတာ့ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြ၊ႏိုင္ငံေတြလိုမဟုတ္ပဲ အေသကိုသတ္ျပစ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ထင္တယ္ဗ်ာ။”

“ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ကၽြန္ပဲျဖစ္ေတာ့မယ္။ေျပာေတာ့သူ႔ကၽြန္မခံဘူးတဲ့ ဘာေလး ညာေလးနဲ႔၊ရွိသမွ်ဟာေတြ အားလံုးကို သူမ်ားေတြကိုေရာင္းစားေနတယ္၊အခုလည္းကုန္ေတာ့မယ္ အားလံုး၊အခုေနာက္ဆံုး ေငြညွစ္စရာမရွိေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြကို လည္ပင္းညစ္ေတာ့မယ္၊ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရွင္းတယ္၊အတည္ျပဳတဲ့ေန႔မွာတင္ အလုပ္ထြက္မယ္။”

“ကၽြန္မအထင္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမဟုတ္ပဲနဲ႔၊အလုပ္သမားသပိတ္ျပန္ျဖစ္လာမယ္ထင္တယ္ရွင့္၊အရင္ကလည္း အဲ့လိုေတြ ျဖစ္လာေတာ့ ျဖစ္သြားတာပဲေလ။၀န္ထမ္းေတြက တျခားဘာမွလုပ္တတ္တာမဟုတ္ဘူး ရံုးလုပ္ကလြဲလို႔ေလ။ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ လုပ္တတ္က်မွာပါ။ လၻက္ရည္ဖိုးေလးေပါ့ရွင္….။”

စသည္ျဖင့္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ေတြကို တင္ျပထားတာပါ။သတင္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ ခဲမႈန္႔သတင္းစာရြက္ကိုဖတ္ရင္ သိမွာပါ။ဘာမွေတာ့ ေထြေထြထူးထူး မဟုတ္ပါဘူး။ရွင္းရွင္းေလး ေရးထားတာပါ။ႏိုင္ငံကိုပုတ္ခ်ထားတာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။သတင္းေတြကို ေဆြးေႏြးခန္းပံုစံတင္ျပထားတာပါ။ :S :D

About mG

M & has written 28 post in this Website..

I am very interesting this website program.

   Send article as PDF