ထုိင္းႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမွာျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔(BOI)မွ တာ၀န္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ထိုင္းနယူးစ္ေအဂ်င္စီ(TNA)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးမွာ ၿဗိတိန္ျဖစ္ကာ တတိယအမ်ားဆံုးမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံစရာ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၄၁ဘီလီယံ(ေဒၚလာသန္း ၇၄၁၀)ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘုတ္အဖြဲ႔၏ အႀကံေပးအရာရွိ မစၥ၀ါဆာနာကေျပာသည္။ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏတြင္ ၈၁ ဒသမ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ၈ ဒသမ ၃၃ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားကာ ၃ဒသမ ၁ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ www.khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF