ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီးတြင္ အေျခစိုက္တည္ေထာင္ထားေသာ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လလည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္နည္းပညာပစၥည္းမ်ား မၾကာမီးသံုးစြဲႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါနည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးနည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး၏ Soft Based Factories Area Zone အတြင္းရွိ Asia Mega Link စက္ရံု ITE မိုဘိုင္းလ္ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ Mobile Base Station Terminal ( BTS) မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစက္ရံုမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဂ်ီအက္စ္အမ္မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္အေရအတြက္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ BTS အလံုးေရတစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာဝန္းက်င္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီမွ Solar Cell ျပားမ်ားကိုလည္းေကာင္း Mc Will ( Multi- carrier Wireless Information Local Loop) ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အတြက္ ဟန္းဆက္( Handset ) မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူထံမွသိရသည္။ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ CDMA 450MHz ႏွင့္ CDMA 800MHz Mobile စနစ္အတြက္ BTS ႏွင့္ Handset မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈအား Elite Tech Manufacturing Co., Ltd ႏွင့္ HUAWEI Co., Ltd တို႔မွ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ မႏၲေလးတုိင္းျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရတနာပံုနည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နည္းပညာကုမၸဏီ၇ ခုခန္႔ စတင္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားစုမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ www.khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF