ဒီေန႔မနက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီး အစိုးရအဖြဲ႔အသစ္ကို အာဏာလြဲေျပာင္းေပးလုိက္ပါျပီတဲ့။

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္းမွာလည္း သမၼတသစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိပြဲကုိ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ နာယကမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၆၆ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ့္ သမၼတအသစ္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရတာပါ။ လက္ရွိအာဏာရ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲ လာဘ္စားမႈ အနည္းဆံုးလို႔ေတာ့ ေျပာၾကတာပါပဲ။ သူဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္း ရွစ္ဦးေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၄ ခုမွ ဝန္ႀကီး ၃ဝႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီး ၄၀ ခန္႔႔ပါဝင္ေသာ ကက္ဘိနက္ကို ဦးေဆာင္မွာပါ။ ထုိဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ထဲ အဓိကအားျဖင့္ အၿငိမ္းစား စစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကဆဲ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား အမ်ားဆံုး ပါဝင္တယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးတို႔၏ ၾသဇာမွာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနဦးမွာ ပါပဲလို႔ အမ်ားက သံသယ ဝင္ျပီး ခန္႔မွန္းေျပာေနၾကဆဲျဖစ္သလို ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား လႊမ္းမိုးေနၿပီး လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ႀကီးစုိးေနလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ စေနေန႔ ညေနတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္တြင္ ပါမည့္သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုအၿပီး အနားယူမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔အသစ္အေနနဲ႕ ေအာက္ပါဝန္ၾကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္ျပီး၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။

၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း – ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂။ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ- ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး -နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန
၄။ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္- ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၅။ ဦးေက်ာ္ဆန္း- ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
၆။ ဦးျမင့္လႈိင္-လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၇။ ဦးဝင္းထြန္း -သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၈။ ဦးလွထြန္း-ဘ႑ေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
၉။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္-ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁ဝ။ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း- အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၁။ ဦးဝင္းျမင့္- စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၂။ ဦးသိန္းထြန္း- ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၃။ ဦးေအာင္ၾကည္ -အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၄။ ဦးသိန္းထုိက္- သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၅။ ဦးအုန္းျမင့္- သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန
၁၆။ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္- ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၇။ ဦးတင့္ဆန္း- ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
၁၈။ ဦးေက်ာ္စြာခုိင္- အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၁၉။ ဦးစုိးသိန္း- အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၂ဝ။ ဦးေအာင္မင္း- ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၁။ ဦးသန္းေဌး- စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
၂၂။ ဦးေဇာ္မင္း- အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
၂၃။ ဦးခင္ေမာင္စုိး- အမွတ္ (၂) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
၂၄။ ေဒါက္တာျမေအး- ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၅။ ေဒါက္ေဖသက္ခင္- က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၆။ သူရဦးျမင့္ေမာင္- သာသာနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၇။ ဦးေအးျမင့္ -သပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
၂၈။ ဦးခင္ရီ- လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
၂၉။ ဦးသိန္းညြန္႔- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
၃ဝ။ ဦးစုိးေမာင္- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

ထို႔အျပင္ ဒုဝန္ႀကီး ၃၉ ဦးကို လည္း ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။
ဘယ္သူေတြ ဘာေတြ ဆိုတာ ေနာက္မွ ထပ္ေျပာပါေတာ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရယ္စရာအလြန္ေကာင္းေသာ အဂၤလိပ္လိုမေျပာတတ္တဲ့ အညာသား ဆန္ကုန္သည္က ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးတက္ျဖစ္ျပီး ပညာသည္အတု စလင္းသား ေမာင္ကံေဇာ္က စီးပြားစီမံ ဒုဝန္ၾကီးတဲ့။ မရမ္းကုန္းက ကိုပြင့္ဆန္းကေတာ့ UMFCCI ကတည္းက သူ႔ဆရာေနာက္လိုက္လို႔ ဒုဝန္ၾကီး လိုက္လုပ္ပါဦးမယ္။ ဆည္ေျမာင္းက စားလုိ႔ဝေနတဲ့ ဦးခင္ေဇာ္လည္း ဒုဝန္ၾကီး ထပ္လုပ္ေစတဲ့။

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ညႊန္႔ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂) ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္ေသာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စံျမင့္(ဒုတိယဝန္ႀကီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၅) ဦးေမာင္ျမင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၆) ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၇) ဦးစိုးဝင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၈) ဦးအုန္းသန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၉) ဦးခင္ေဇာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁ဝ) ဦးဝင္းသန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၁) ဦးစိုးတင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၂) ဦးေက်ာ္လြင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၃) ေဒါက္တာ ကံေဇာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၄) ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၅) ဦးတင့္လြင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၆) ဦးဖုန္းေဆြ (ဒုတိယဝန္ႀကီး လူမွဳဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၇) ဦးသန္းထြန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၈) ဦးျမင့္သိန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၁၉) ဦးဝင္းရွိန္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂ဝ) ဦးေဌးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၁) ဦးသိန္းေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၁) စက္မွဳ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၂) ဦးမ်ိဳးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၂) ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၃) သူရဦးေသာင္းလြင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၄) ဦးသန္႔ရွင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၅) ဦးစိုးေအာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၆) ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၇) ဦးေအာင္သန္းဦး (ဒုတိယဝန္ႀကီး အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၈) ဦးေအးၾကဴ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၂၉) ဦးဘေရႊ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃ဝ) ေဒါက္တာ ေဒၚျမျမအုန္းခင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၁) ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၂) ေဒၚစႏၵာခင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ယဥ္ေက်းမွဳ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၃) ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး (ဒုတိယဝန္ႀကီး သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၄) ေဒါက္တာကိုကိုဦး (ဒုတိယဝန္ႀကီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၅) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၆) ဦးေအးျမင့္ၾကဴ (ဒုတိယဝန္ႀကီး အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၇) ဦးဟန္စိန္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ျမန္မာ့စက္မွဳဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၈) ဦးခ်န္ေမာင္ (ဒုတိယဝန္ႀကီး ျမန္မာ့စက္မွဳဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
(၃၉) ဦးခင္ေမာင္ေအး (ဒုတိယဝန္ႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန)

About လင္းေဝ

LIN KYAW has written 154 post in this Website..

Man in the middle of nowhere…. But in the heart full of hope with pragmatic view in optimism