တင္းထူးေတြသတင္းထူးေတြ..မႏၱေလးရတနာပံုသတင္းစာေတြ ရမယ္ ဟုတစာစာ ေအာ္ေရာင္းေနေသာ သတင္းစာ ေရာင္းသူကို ေစ်းခ်ိဳအတြင္း ေစ်းဝယ္သူမ်ား ၊ဆိုင္ရွင္မ်ား ေခါင္းေထာင္လာၾကၿပီး အလုအယက္

သတင္းအားေၿပာၿပခိုင္း၏..။သတင္းစာေရာင္းသမားက  ဝယ္ဖတ္ဖိုရန္ေတာင္းပန္ေလသည္ ေရႊဆိုင္မွေခၚယူၿပီးတေစာင္ ၁၀၀၀က်ပ္ ကို၁၅၀၀ေပးကာေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ဖတ္ေလေတာ့၏။

သတင္းစဥ္…။ဦးေလးၾကီးသိန္းစိန္မွ ၿပည္ပေရာက္ အတိုက္ခံမ်ားအားၿ ပည္

္တြင္းသို႔ၿပန္လည္ေခၚယူၿပီးတိုင္းၿပည္တိုးတက္ေအာင္ ပရိုပိုဆယ္မ်ားမ်ားမ်ားရယူၿပီးတိုင္းၿပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အတိုက္အခံတို၏ ဖန္တီးရရွိေသာ ပရိုပိုဆယ္ေငြမ်ား ကို ပညာေရး၊လူမွူ့ေရး၊က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ အသံုးၿပဳမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း MRTV4မွထုတ္လႊင့္ၿပီးနိုင္ငံတကအားေမာင္းခတ္ ေၾကာ္ညာခ့ဲ၏ သိုေသာ္လည္းအတိုက္ ခံမ်ားမွ ေနာက္ထပ္၁၈နွစ္ၾကာေအာင္ေစာင့္ၿပီးမွ ဒီကိစၥအားကိုင္တြယ္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပန္လည္ေၿပာဆိုမွူ့ေၾကာင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားနဲ႔ ေစ်းဝယ္သူမ်ား ေဒါသသံမ်ားၿဖင့္ေတာက္ေခါက္ ၾကိမ္းဝါး သံမ်ားေၾကာင့္ က်ြန္ေတာ္

ဆိုင္အတြင္းအိပ္ေပ်ာ္ရာမွ လန့္နိဳးခဲ႔ရာ ေနရက္ကိုၾကည့္လိုက္ရာတကမၻာလံုးတြင္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ၿဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရေလသည္…။

About shan

has written 4 post in this Website..