တတိယအေနနဲ႔ေျပာရရင္ တရားမွ်တတဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ၿမိဳ႔ျပနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြ ပါ၀င္ေနၾက ပါတယ္။စီးပြားေရး၊လံုျခံဳမႈနဲ႔ အခြင့္အလန္းလည္းပါ၀င္ပါတယ္။စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ဆိုတာ  ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းက ကင္းလြတ္ရုံသက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ခ်ဳိ႕တဲ့မႈကလည္း ကင္းလြတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အၾကြင္းမဲ့မွန္ကန္တာကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ လံုျခံဳမႈမရွိဘဲ အေျခတည္အျမစ္တြယ္ခဲပါတယ္။အလားတူပဲ လံုျခံဳေရးဆိုတာ လူသားေတြမွာ လံုေလာက္တဲ့အစားအစာ၊သန္႔ရွင္းတဲ့ေရ၊သူတို႔ရွင္သန္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ေဆး၀ါး မရွိဘဲ ျဖစ္တည္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ကေလးသူငယ္ေတြ တူတူတန္တန္ပညာသင္ယူခြင့္မရွိတဲ့ေနရာ၊ မိသားစုအတြက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့အလုပ္မရွိတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ျဖစ္တည္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိျခင္းဟာလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို ဆြဲထုတ္ကယ္တင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြကိုကူညီျခင္းက သူတို႔ရဲ႔လူထုကို ေကြၽးေမြးရာေရာက္ပါတယ္။ကေလးသူငယ္ေတြ ကို ပညာသင္ၾကားေပးဖို႔ လူနာေတြကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတြကိုကူညီတာဟာ လွဴဒါန္းတာ သက္ သက္ထက္ပိုေကာင္းပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကမာႀကီးအေနနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရာမွာလည္း ေပါင္းစည္းၾကဖို႔လိုပါတယ္။သိပံပိုင္းဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈက မေျပာပေလာက္ ပါဘူး။  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမလုပ္ဘူးဆိုရင္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ၊ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈနဲ႔ လူအစုအျပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့အျပင္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး ပိုမိုရႈတ္ေထြး လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔အတြက္ သိပံပညာရွင္ေတြနဲ႔အေရးဆိုလႈပ္ရွားသူေတြတင္မကဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းညွိဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္နားလည္ၾကသူေတြကလည္း ဒါကိုေထာက္ျပလာၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတြၾကားကသေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ခိုင္မာစြာဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေထာက္ခံျခင္း၊ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ သမၼတကင္ေနဒီေျပာခဲ့တဲ့ အဆင့္ ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႀကီးျဖစ္ထြန္းဖို႔ မရွိမျဖစ္တဲ့ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ဒီေရြ႕ဒီမွ်တည္ရွိေနတဲ့ အင္အား၊ဆႏၵ အစရွိတာေတြေလာက္နဲ႔ေတာ့ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္မယံုၾကည္ပါဘူး။          ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕  ကိုယ္က်င့္တရားစိတ္ကူးစိတ္သန္းကို ေရွ႕ဆက္ခ်ဲ႕ထြင္ၾကရပါဦးမယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး မေလွ်ာ့စတမ္း မွ်ေ၀လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာပါ။

ကမ ၻာႀကီးဟာ ပိုမိုေသးငယ္လာတာနဲ႔အမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔လူသားေတြအခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေလာက္တူညီၾကသလဲ ဆိုတာ သတိျပဳမိဖို႔ ပိုၿပီးလြယ္ကူလာပါလမ့္မယ္။အေျခခံအားျဖင့္တူညီတဲ့အရာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလိုရွိ  ၾကတာ နားလည္လာၾကလိမ့္မယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ျပည့္စံုမႈအတိုင္းအတာေတြျပည့္မီဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရလာၾက ပါလိမ့္မယ္။
ၿပီးေတာ့လည္းပဲ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာေပါင္းစည္းျခင္းသေဘာ၊ေခတ္မီျခင္းကို ယဥ္ေက်းမႈအရအဆင့္ခြဲျခင္း  သေဘာေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူးဆိုရင္ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕လူမ်ဳိး၊မ်ဳိးႏြယ္စု ၿပီးေတာ့ စြမ္းအားအႀကီးဆံုးျဖစ္ႏိုင္ တာက သူတို႔ရဲ႕ဘာသာတရား အစရွိတဲ့ သူတို႔အထူးတလည္အမွတ္အသားျပဳတာေတြအေပၚ ခံုမင္ျမတ္ႏိုးမႈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရြံ႔စရာမလိုေတာ့မွာကို အံ့ၾသျခင္းအလ်ဥ္းမရွိဘဲ ေတြ႕   ၾကံဳလာရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသလိုမ်ဳိးေတာင္ ခံစားရပါတယ္။အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွာ ေတြ႕  ရတယ္။အာရပ္နဲ႔ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြၾကားမွာ တင္းမာမႈက ပိုၿပီးႀကီးမားလာသလိုပါပဲ။ မ်ဳိးႏြယ္စုလမ္းေၾကာင္းေတြ  ေသြဖည္သြားတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ေတြ႕  ရျပန္ပါတယ္။

အႏ ၱရာယ္အႀကီးဆံုးကေတာ့ အျပစ္ကင္းမဲ့သူေတြကို ဘာသာေရးခုတံုးလုပ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ၾကတဲ့ကိစပါပဲ။  ႀကီးျမတ္တဲ့အစၥလာမ္ဘာသာတရားကိုခုတံုးလုပ္ၾကသူေတြပါ။အာဖဂန္နစၥတန္ကေန ကြၽန္ေတာ့္ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္။အဲဒီအစြန္းေရာက္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကိုခုတံုးလုပ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ၾက သူေတြထဲမွာ ပထမဆံုးေတာ့မဟုတ္ၾကပါဘူး။ဘာသာေရးစစ္ပြဲေတြရဲ႕ ရက္စက္မႈေတြကို မ်ားျပားစြာ  မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ဒါေပမယ့္ ဘယ္ဘာသာေရးစစ္ပြဲမွ တရားမွ်တတဲ့စစ္ပြဲမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အမွတ္ထင္ထင္ရွိေစပါတယ္။ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ ဘုရားအလိုေတာ္က်ဖို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ တာျဖစ္တယ္လို႔ အမွန္တကယ္ယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္ ဘာမွ တြန္႔ဆုတ္မေနနဲ႔ေလ။ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ကို လည္း ခ်မ္းသာမေပးနဲ႔။ေဆးကုေပးသူကိုလည္း ခ်န္မထားနဲ႔။သူ႔ဘာသာတရားနဲ႔ပတ္သက္တာလည္း အလြတ္မေပးနဲ႔ေပါ့။ဒီလိုဘာသာေရးကိုပဲကြက္ၿပီးျမင္တဲ့အျမင္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာနဲ႔မဆိုင္ပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ပဲဆိုင္ပါတယ္။ဘာသာတရားႀကီးတိုင္းရဲ႕ရင္ထဲအသည္းထဲမွာ စြဲထင္ေနတာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတစ္ပါးကိုထိပါးရင္ သူတို႔ဖက္ကလည္း တံု႔ျပန္မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ဒီလိုေမတၱာေရာင္ျပန္သေဘာက လူ႔သဘာ၀ရဲ႕ အမာခံအားၿပိဳင္မႈကို အၿမဲျဖစ္ေပၚေနေစခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ က်ရံႈးႏိုင္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အမွားေတြကို ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ၿပီးေတာ့ မာန္ မာန၊အင္အား တစ္ခါတစ္ရံမွာ မိစၧာေတြရဲ႕   ျဖားေယာင္းမႈအေထြေထြကို မရႈမလွခံၾကရတယ္။အေကာင္းဆံုးကို ရည္မွန္းထားတာေတြရွိတာေတာင္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရွ႕ေမွာက္ကအမွားေတြကို မွန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာမွာ အရံႈးေပးေနၾကရတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူသားရဲ႕အေျခအေနဟာ ၿပီးျပည့္စံုလာႏိုင္ေသးတယ္လို႔ ယံုၾကည္ဖို႔ရာ လူ႔သဘာ၀ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုတယ္လို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး။ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာတစ္ေနရာကို   ဖန္တီး ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေရာက္ရွိေစဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ စံျပဳထိုက္တဲ့ ကမ ၻာ ေလာကမွာ ေနထိုင္ရွင္သန္ၾကရမယ္လို႔လည္း ယူဆလို႔မရပါဘူး။ဂႏီၵနဲ႔ကင္းတို႔လို ပုဂိၢဳလ္ေတြက်င့္သံုး ခဲ့ၾကတဲ့ အၾကမ္းမဖက္ေရး၀ါဒဟာ အေျခအေနတိုင္းမွာ လက္ေတြ႕မက်ႏိုင္ပါဘူးေမတၱာတရားအေၾကာင္း သူတို႔ေဟာၾကားခဲ့တာမွန္ပါတယ္။သူတို႔ဟာ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕  လမ္းျပၾကယ္ေတာ့ အစဥ္ထာ၀ရျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရသင့္တဲ့ကမ ၻာႀကီးဆီသို႔သာ အေရာက္လွမ္းသြားၾကပါစို႔။ကြၽန္ေတာ္တို႔အသက္ ၀ိညာဥ္ တစ္ခုစီတိုင္းထဲမွာ ေမႊေႏွာက္ေနတဲ့ ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္မႈကို ေတာက္ပေနေစၾကပါစို႔။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရွ႕ မွာရွိခဲ့တဲ့မ်ဳိးဆက္ေတြလိုပဲ အဲဒီအနာဂတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျငင္းဆန္ရပါလိမ့္မယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဒီအခမ္းအနားမွာ ေဒါက္တာကင္းေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။“သမိုင္းရဲ႕   မရွင္းလင္း  မႈေတြကို ေနာက္ဆံုးတံု႔ျပန္ရာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈကို လက္ခံဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ျငင္းဆိုပါတယ္။သူ႔ကို အၿမဲတေစထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနတဲ့ ထာ၀ရခက္ခဲမႈကို ကိုယ္က်င့္တရားစံအရ မေရာက္ရွိႏိုင္ေစတဲ့ လူရဲ႕ လက္ရွိသဘာ၀အရွိတရားကို လက္ခံဖို႔ကၽြန္ေတာ္ျငင္းဆိုပါတယ္။´´လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရသင့္တဲ့ကမ ၻာႀကီးဆီသို႔သာ အေရာက္လွမ္းသြားၾကပါစို႔။ကြၽန္ေတာ္တို႔  အသက္၀ိညာဥ္ တစ္ခုစီတိုင္းထဲမွာ ေမႊေႏွာက္ေနတဲ့ ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္မႈကို ေတာက္ပေနေစၾကပါစို႔။ယေန႔ေခတ္ အခုလိုဒီေနရာမွာေရာ ေနရာတခ်ဳိ႕ မွာပါ စစ္သားတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ကို ေသနတ္တပ္ဆင္ေပးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ သူဟာ မားမားမတ္မတ္ရပ္လို႔ေနပါတယ္။ယေန႔ ဒီကမ ၻာႀကီးမွာရွိတဲ့ ေနရာတခ်ဳိ႕ မွာ လူငယ္ဆႏၵျပသူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အစိုးရက ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မွာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရတယ္။ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာဆက္ၿပီးခ်ီတက္ဖို႔ သတၱိရွိေနတယ္။ဒီကေန႔ ေနရာတခ်ဳိ႕ မွာ မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ ညွာတာမႈကင္းမဲ့တဲ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုရင္ဆိုင္ၿပီး ရင္ေသြးျဖစ္သူကို သင္ၾကားေပးဖို႔ အခ်ိန္ယူေနရတယ္။ရက္စက္တဲ့ ကမ ၻာႀကီးထဲမွာ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြအတြက္ တစ္ေနရာရွိေနေသးတယ္လို႔ ယံုၾကည္သူလည္း ရွိတယ္။

သူတို႔ကိုစံနမူနာျပအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္သြားၾကပါစို႔။ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ အၿမဲတမ္းရွိေနဦးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တရားမွ်တမႈအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။    ယိုယြင္းျခစားမႈကို မေခ်ဖ်က္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ၀န္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကရမွာပါပဲ။စစ္ျဖစ္လာမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ႏိုင္ၾကေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္   ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားေနၾကရပါလိမ့္မယ္။ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ဒါဟာ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံု၀တၳဳအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာ တစ္ကမ ၻာလံုးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္မႈပါ။ၿပီးေတာ့             ဒီလိုစိန္ေခၚမႈကာလထဲမွာ     ဒါဟာကမ ၻာေျမေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ပဲျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။

wwd,taeeJYajym&&if w&m;rQwwJYNidrf;csrf;a&;rSm NrdKYjyeJY EdkifiHa&;tcGifhta&;awG yg0ifaeMu ygw,f/pD;yGm;a&;?vHkjcHKrIeJY tcGifhtvef;vnf;yg0ifygw,f/ppfrSefwJhNidrf;csrf;a&; twGufqdkwm aMumuf&GHYjcif;u uif;vGwf&kHoufoufr[kwfygbl;/csKdUwJhrIuvnf; uif;vGwfzdkYvdkygw,f/

tMuGif;rJhrSefuefwmuawmh zGHYNzdK;rI[m vHkjcHKrIr&SdbJ tajcwnftjrpfwG,fcJygw,f/tvm;wlyJ vHkjcHKa&;qdkwm vlom;awGrSm vHkavmufwJhtpm;tpm?oefY&Sif;wJha&?olwdkY&SifoefzdkYvdktyfwJhaq;0g; r&SdbJ jzpfwnfEdkifjcif;r&Sdygbl;/uav;oli,fawG wlwlwefwefynmoif,lcGifhr&SdwJhae&m? rdom;pktwGufaxmufyHhEdkifwJhtvkyfr&SdwJhae&mawGrSmvnf; jzpfwnfEdkifrSmr[kwfygbl;/ arQmfvifhcsufr&Sdjcif;[mvnf; vlYtzGJYtpnf;wpf&yfudk qGJxkwfu,fwif EdkifrSm r[kwfygbl;/

‘gaMumifh v,form;awGudkulnDjcif;u olwdkY&JYvlxkudk auR;arG;&ma&mufygw,f/uav;oli,fawG udk ynmoifMum;ay;zdkY vlemawGudkjyKpkapmifha&Smufay;zdkY EdkifiHawGudkulnDwm[m vSL’gef;wm ouf oufxufydkaumif;ygw,f/NyD;awmh ‘gaMumifhyJ urmBuD;taeeJY &moDOwkajymif;vJrIudk xdyfwdkuf &ifqdkif&mrSmvnf; aygif;pnf;MuzdkYvdkygw,f/odyHydkif;qdkif&mtjiif;yGm;rIu rajymyavmufygbl;/ uRefawmfwdkY bmrSrvkyfbl;qdk&if rdk;acgifa&&Sm;rI?iwfrGwfacgif;yg;rIeJY vltpktjyHKvdkuf ajymif;a&TUrI awG jzpfay:vmEdkifwJhtjyif q,fpkESpfawGeJYcsDNyD; ydkrdk&IwfaxG;vmapEdkifygw,f/jrefjrefoGufoGuf zdtm;ay;vkyfaqmifMuzdkYtwGuf odyHynm&SifawGeJYta&;qdkvIyf&Sm;olawGwifrubJ uRefawmfwdkY EdkifiHrSm ppfzufacgif;aqmifawGeJY uRefawmfwdkY&JU vHkjcHKa&;udk xdef;nSdzdkY vdktyfw,fqdkwm oabmaygufem;vnfMuolawGuvnf; ‘gudkaxmufjyvmMuygw,f/

EdkifiHawGMum;uoabmwlnDcsufawG?cdkifrmpGmqHk;jzwfvkyfaqmifrIawG?vlYtcGifhta&;awGudk axmufcHjcif;?zGHYNzdK;rItwGuf &if;ESD;jrSKyfESHjcif;? tJ’gawGtm;vHk;[m orwuifae’DajymcJhwJh tqifh qifhajymif;vJrIjzpfpOfBuD;jzpfxGef;zdkY r&SdrjzpfwJh aygif;pyfyg0ifrIawGjzpfygw,f/’Da&GU’DrQwnf&SdaewJh tiftm;?qEtp&SdwmawGavmufeJYawmhjzpfEdkifr,fvdkY uRefawmfr,HkMunfygbl;/uRefawmfwdkY&JU udk,f usifhw&m;pdwful;pdwfoef;udk a&SUqufcsJUxGifMu&ygOD;r,f/uRefawmfwdkYtm;vHk; ravQmhpwrf; rQa0vkyfaqmifoGm;Mu&rSmyg/

urmBuD;[m ydkrdkao;i,fvmwmeJYtrQ uRefawmwdkYvlom;awGtcsif;csif; b,favmufwlnDMuovJ qdkwm owdjyKrdzdkY ydkNyD;vG,fulvmygvrfhr,f/tajccHtm;jzifhwlnDwJht&mawGudk uRefawmfwdkY tvdk&Sd Muwm em;vnfvmMuvdrfhr,f/uRefawmfwdkYudk,fwdkifeJYuRefawmfwdkY&JU rdom;pkawGtwGuf aysmf&TifrI?jynfhpHkrItwdkif;twmawGjynfhrDzdkY uRefawmfwdkYtm;vHk;arQmfvifhEdkifwJh tcGifhta&;&vmMu ygvdrfhr,f/

NyD;awmhvnf;yJ urmvHk;qdkif&maygif;pnf;jcif;oabm?acwfrDjcif;udk ,Ofaus;rIt&tqifhcGJjcif; oabmawG r&SdMuawmhbl;qdk&if vlawG[m olwdkY&JUvlrsKd;?rsKd;EG,fpk NyD;awmh pGrf;tm;tBuD;qHk;jzpfEdkif wmu olwdkY&JUbmomw&m; tp&SdwJh olwdkYtxl;wvnftrSwftom;jyKwmawGtay: cHkrifjrwfEdk;rI eJY ywfoufNyD; pdk;&GHYp&mrvdkawmhrSmudk tHhMojcif;tvsOf;r&SdbJ awGUMuHKvm&ygvdrfhr,f/wpfcgwpf&HrSm uRefawmwdkY[m acwfaemufjyefqGJovdkrsKd;awmifcHpm;&ygw,f/ta&SUtv,fydkif;a’orSm awGU& w,f/tm&yfeJY*sL;vlrsKd;awGMum;rSm wif;rmrIu ydkNyD;BuD;rm;vmovdkygyJ/rsKd;EG,fpkvrf;aMumif;awG aoGznfoGm;wJhEdkifiHrsm;rSmvnf; awGU&jyefygw,f/

tE&m,ftBuD;qHk;uawmh tjypfuif;rJholawGudk bmoma&;ckwHk;vkyfNyD; owfjzwfMuwJhudpygyJ/ BuD;jrwfwJhtpvmrfbmomw&m;udkckwHk;vkyfMuolawGyg/tmz*efepwefuae uRefawmfhEdkifiHudk wdkufcdkufcJhMuw,f/tJ’DtpGef;a&mufawG[m bk&m;ocif&JU emrawmfudkckwHk;vkyfNyD; owfjzwfMu olawGxJrSm yxrqHk;awmhr[kwfMuygbl;/bmoma&;ppfyGJawG&JU &ufpufrIawGudk rsm;jym;pGm rSwfwrf;wifcJhMuNyD;ygNyD/’gayr,fh b,fbmoma&;ppfyGJrS w&m;rQwwJhppfyGJrjzpfEdkifbl;vdkY uRef awmfwdkYudk trSwfxifxif&Sdapygw,f/cifAsm;wdkYtaeeJY bk&m;tvdkawmfuszdkYtwGufvkyfaqmif wmjzpfw,fvdkY trSefwu,f,HkMunfw,fqdk&if bmrS wGefYqkwfraeeJYav/udk,f0efaqmifrdcifudk vnf; csrf;omray;eJY/aq;ukay;oludkvnf; csefrxm;eJY/olYbmomw&m;eJYywfoufwmvnf; tvGwfray;eJYaygh/’Dvdkbmoma&;udkyJuGufNyD;jrifwJhtjrif[m Nidrf;csrf;a&;oabmeJYrqdkifygbl;/ ,HkMunfrIeJYyJqdkifygw,f/bmomw&m;BuD;wdkif;&JU&ifxJtonf;xJrSm pGJxifaewmwpfck&Sdygw,f/ tJ’guawmh uRefawmfwdkYu olwpfyg;udkxdyg;&if olwdkYzufuvnf; wHkYjyefr,fqdkwJh tcsufygyJ/

‘Dvdkarwma&mifjyefoabmu vlYobm0&JU trmcHtm;NydKifrIudk tNrJjzpfay:aeapcJhygw,f/ uRefawmfwdkY[m us&HI;Edkifygw,f/uRefawmfwdkY[m trSm;awGudk jyKvkyfMuw,f/NyD;awmh rmef rme?tiftm; wpfcgwpf&HrSm rdpmawG&JUjzm;a,mif;rItaxGaxGudk r&IrvScHMu&w,f/taumif; qHk;udk &nfrSef;xm;wmawG&Sdwmawmif wpfcgwpf&HrSm uRefawmfwdkYa&SUarSmufutrSm;awGudk rSefatmifjyKvkyf&mrSm t&HI;ay;aeMu&w,f/

‘gayr,fh vlom;&JUtajctae[m NyD;jynfhpHkvmEdkifao;w,fvdkY ,HkMunfzdkY&m vlYobm0[m uRefawmfwdkYtwGuf NyD;jynfhpHkw,fvdkY ,lqvdkYr&ygbl;/ydkrdkaumif;rGefwJhae&mwpfae&mudk zefwD;jyKvkyfEdkifwJh pHowfrSwfcsufawGudk a&muf&SdapzdkY uRefawmfwdkY[m pHjyKxdkufwJh urm avmurSm aexdkif&SifoefMu&r,fvdkYvnf; ,lqvdkYr&ygbl;/*EDeJYuif;wdkYvdk yk*dKvfawGusifhoHk; cJhMuwJhtMurf;rzufa&;0g'[m tajctaewdkif;rSm vufawGUrusEdkifygbl;arwmw&m;taMumif; olwdkYa[mMum;cJhwmrSefygw,f/olwdkY[m vlom;zGHYNzdK;wdk;wufrIudk ,HkMunfcJhMuw,f/uRefawmfwdkY &JUvrf;jyMu,fawmh tpOfxm0&jzpfaerSmygyJ/

‘gaMumifh uRefawmfwdkY&oifhwJhurmBuD;qDodkYom ta&mufvSrf;oGm;MuygpdkY/uRefawmfwdkYtouf 0dnmOf wpfckpDwdkif;xJrSm arTaESmufaewJh jrifhjrwfpifMu,frIudk awmufyaeapMuygpdkY/

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..