လူငယ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ျဖစ္သည္။ “ ယေန႕လူငယ္…ေနာင္၀ယ္ လူၾကီး ” ဆိုသည့္ ျမန္မာ စကားပံု ရွိေသာ္လည္း အသက္ၾကီး၍သာ လူၾကီး ျဖစ္သြားျပီး ပညာရင့္က်က္ျခင္း ၊ စိတ္ထားျပည့္၀ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါ။

တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္သည္ လူငယ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ မွီခိုေနသည္ဟု လူၾကီးမ်ားက မည္သို႕ပင္ ပညာေပး ဆံုးမေစကာမႈ..ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ အေပ်ာ္အပါးမပ်က္ ၊ အေသာက္အစားမပ်က္ ရွိျမဲအတိုင္းသာ ရွိေနၾကသည္။ မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း။ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၁၀ တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိေသာ္လည္း ဘဲြ႕ရ တစ္ေယာက္အတြက္မႈ အလုပ္အကိုင္ ရရွိနိင္ရန္ ျမန္မာနိင္ငံ အေနျဖင့္ ၁၀ စုနွစ္ေက်ာ္စြာ ရွားပါးေနခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ရွိေနေသာ အသက္အရြယ္နွင့္ ရထားေသာ ဘဲြ႕ပညာတို႕သည္ အမွန္တကယ္ တက္ေျမာက္ပါရဲ႕လား ၊ ထို ဘဲြ႕ပညာ တို႕အား အသံုးခ်ရန္ ေနရာဌာန ရွိပါသလား ၊ ၄င္းဌာနတြင္ တက္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာျဖင့္ လုပ္ကိုင္၍ ရရွိလာေသာ ခံစားမႈသည္ ထိုက္တန္ပါရဲ႕လား ဟု ဆိုလွ်င္ ….အေျဖသည္ “ နိး ” တခုထဲသာ ရွိေနေပသည္။ ထိုအခါ မေရရာ မေသခ်ာမႈ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ လူငယ္မ်ား ၾကိဳးစားလိုသည့္ စိတ္မ်ား ကုန္ဆံုးေနခဲ့ၾကပါသည္။ အေျခအေနအရ ၊ မိဘဆႏၵအရ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း အားက်ိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိၾကေတာ့ပါ။ တိုင္းျပည္၏ အဘက္ဘက္မွ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈ ၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ မ်ားျဖင့္ အလံုးစံု ေရာျပြန္းေနေသာ ေခတ္ၾကီးတြင္ လူငယ္မ်ား အေလအလြင့္ မ်ားေနၾကပါသည္။ အနာဂတ္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ လမ္းေလွ်ာက္သူသည္ အေလအလြင့္ လူငယ္မ်ားထက္ အဆမတန္ နည္းပါးေနၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါေတာ့သည္။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ

Zခြန္မ်ိဳးျမတ္

About khunmyomyat

Khun Myat has written 15 post in this Website..

thinking innocent...living simple

   Send article as PDF