ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒသစ္ကို (New IP Law) ၂၀၁၃ခုႏွစ္မတုိင္မီသိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔၌ က်င္းပသည့္ WIPO Day အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO)၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မူပိုင္ခြင့္ေရးရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကာလကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒသစ္မ်ားမွာ ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ဥပေဒ၊ စာေပအႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ တီထြင္မႈ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒ၊ စက္မႈလက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ၀န္းက်င္မွစတင္ေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္မတုိင္မီ ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ရန္ သင့္ေတာ္ျပည့္စံုသည့္အခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စတင္ျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရးဆြဲေနတဲ့ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒသစ္ေလးမ်ိဳကုိ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္မတုိင္မီ အထိ ဒီဥပေဒေတြကုိျပ႒ာန္းဖုိ႔အခ်ိန္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒေလးမ်ိဳးက၊ စကားအရမ္းေျပာရတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး၊ ျပႆနာေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာမူၾကမ္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကုိပို႔ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကေန သူတုိ႔ဆီကုိျပန္ပုိ႔ၿပီးတဲ့အခါမွာ သူတို႔ကေနတစ္ဆင့္ ႐ုပ္ရွင္အဖဲြ႔၊ ပန္းခ်ီပန္းပုအဖြဲ႔၊ စာေပစာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔နဲ႔ တျခားတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ တျခားဥပေဒေတြနဲ႔မတူတဲ့ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မူပုိင္ခြင့္ဟူသည္ မွီျငမ္းမႈ၊ ကိုးကားမႈ၊ တစ္ဆင့္ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈအတြက္ အဓိကျဖစ္သည္ဆိုသည့္အယူအဆမွာ အျပည့္အ၀မွန္ကန္မႈမရွိႏုိင္ဘဲ ကနဦးတီထြင္မႈ၊ ဖန္တီးမႈမ်ားအတြက္ အထူးအေရးပါေသာ ေနရာမွ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေႏွးေကြးၿပီး တီထြင္မႈနည္းပါးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေၾကာင္း တီထြင္မႈမ်ားျပားလာပါက မူပုိင္ခြင့္ရရွိရန္လိုအပ္မႈမွာ မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမူပိုင္ခြင့္သည္ မူပုိင္သူမ်ားႏွင့္ တီထြင္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာရာတြင္၄င္းတုိ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥာဏပစၥည္းအရပ္ရပ္တုိ႔၏ ပုိင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္ခိုင္မာစြာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းထားမႈ ရွိမရွိဟူသည္ အေရးပါေသာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစးပါသည္။ khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF