ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာ္ဟန္ ပါ သတင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးပါ အမ်ားသိၾကတဲ့ကပ္ဖားနဲ႔ကပ္တီးမူးလဲေကာင္းၿမတ္တို႔ သတင္းမ်ားကို သူၾကီးမွပယ္ဖ်က္ရန္ဆံုးၿဖတ္ လာသည့္အတြက္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားကိုယ္စားမ်ားစြာေၾကကြဲဝမ္းနည္းစကားဆိုပါရေစ။ အမွန္အားၿဖင့္ယခုပုဂိုလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ကြယ္တြင္အမွန္တစ္ကယ္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိေၾကာင္းသတင္းအမွန္ကို သိရွိလိုပါကေတာင္းဆိုၿပဳႏုိင္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္မၾကာခင္အေသးစိတ္ၿဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကို တင္ၿပေပးမွာပါ ၿမနမာၿပည္သူၿပည္သားအားလံုး လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္တရားစီရင္မႈတြင္ ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ကင္းေဝးၾကပါေစ ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာ္ဟန္ပါ

About kyawhan21

has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF