ဓာတ္ဆီပုိမုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္၊ ပုဂၢလိက က႑အတြက္ လစဥ္ဓာတ္ဆီဂါလန္ ကုိးသန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိ

အထက္ပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ weekly eleven သတင္းဂ်ာနယ္ဆိုက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိဓာတ္ဆီျဖန္ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ဓာတ္ဆီပမာဏႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းမွ သုံးစြဲေနမႈပမာဏမွာ လုံေလာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ဓာတ္ဆီပိုမို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံတစ္႐ုံကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိဓာတ္ဆီျဖန္႔ျဖဴးမႈမလံုေလာက္သည့္ အတြက္ ေနာင္အနာဂါတ္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8198:2011-05-01-04-32-31&catid=45:2009-11-10-07-45-41&Itemid=113

ကြၽန္းေပၚေန ေရလုပ္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးမႇာ ေရသယံဇာတမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ တည္မႇီေနၿပီး မွ်တေသာ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ေၾကာင္း သိရ

ၿမိတ္ကြၽန္းစုေန ေရလုပ္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မႇာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေရသယံဇာတမ်ား အေပၚတြင္ မ်ားစြာ တည္မႇီေနေၾကာင္း၊ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးမႇာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းမႇ ငါးရျခင္း မရျခင္းအေပၚ မူတည္ေနရာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ဖမ္းဆီး လုပ္ကိုင္ေနရေသာ လက္လုပ္လက္စား တံငါသည္မ်ားအဖို႔ သင့္တင့္မွ်တေသာ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္လ်က္ရႇိေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းရႇိ ေရသယံဇာတမ်ားမႇာ တစ္ႏႇစ္ထက္တစ္ႏႇစ္ ရႇားပါးလာေနၿပီး ငါးဖမ္းေလႇႀကီးမ်ားမႇာလည္း ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ရႇားပါးမႈေၾကာင့္ ကမ္းနီး ခ်ဥ္းကပ္ဆြဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ တံငါသည္မ်ားမႇာလည္း ကမ္းနီးတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းမီဒီယာ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8188:2011-04-28-08-58-38&catid=45:2009-11-10-07-45-41&Itemid=113

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား စီမံခ်က္ ဒဏ္ေငြမ်ားအေပၚ ဥပေဒေလ့လာသူမ်ား အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေန၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္

အထက္ပါ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ ေလ့လာသူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည့္ ၁၉၆၄ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ဒဏ္ေငြမ်ားအၾကား သတ္မွတ္ခ်က္စည္း မ်ဥ္းမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေန၍ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း ကို အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ မ်ားႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းမီဒီယာ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8206:2011-05-01-07-06-42&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

မီးရထားေပၚတြင္ လပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကက္ဆက္အေသး၊ ဗီဒီယိုကင္မရာအေသး စသည့္ ခရီးသည္ႏွင့္ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တန္ဆာခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုေတာ့

အထက္ပါ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မီးရထားျဖင့္ ခရီးသြားသူမ်ားအေနျဖင့္ လပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကက္ဆက္အေသး၊ ဗီဒီယိုကင္မရာ အေသးစသည့္ ခရီးသည္ႏွင့္ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားတြက္ တန္ဆာခမေကာက္ခံရန္အတြက္ ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္မွ တန္ဆာဌာနႏွင့္ဌာနမ်ားသို႔ ဧၿပီလဒုတိယအပတ္မွ စတင္ကာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔ေလာက္က ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းကို သြားသည့္ မီးရထားတစ္စင္းတြင္ ခရီးသြားတစ္ဦး က လပ္ေတာ့ ထုတ္သံုးေနျခင္းကို လက္မွတ္စစ္က တန္ဆာခ ေကာက္လိုက္သည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္မွ ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထြက္လာေၾကာင္းကို ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္တကြ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့မီးရထား တန္ဆာဌာနမွ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဆာခမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းမီဒီယာ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8235:2011-05-02-05-16-36&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

အမ်ဳိးသား ခ်စ္ၾကည္စည္းလုံးေရးကို ေရွး႐ႈ၍ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အျမန္ဆုံးထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသင့္ဟု တိုင္းရင္းသားပါတီ ငါးပါတီ ေတာင္းဆို

အမ်ဳိးသားခ်စ္ၾကည္ စည္းလုံးေရးကိုေရွး႐ႈ၍ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အျမန္ဆုံး ထုတ္ျပန္ေၾက ညာေပးသင့္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္ ငါးခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ဖလုံ စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔မွတာ၀န္ရွိ သူမ်ားကလက္မွတ္ေရးထိုးကာပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ (က) ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္၊ (ခ) အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္”စသည္တို႕ကို ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းမီဒီယာ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8209:2011-05-01-07-36-12&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ေဆးတို႔သရက္သီးမ်ားေၾကာင့္ စိန္တစ္လံုး သရက္သီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေစ်းႏွိမ္ခံရ

အီသလင္းေဆးတို႔သရက္သီးမ်ား တင္ပို႔ခဲ့မႈေၾကာင့္ လက္ရွိသရက္သီးမွည့္မ်ား တင္ပို႔ ရာတြင္ ေစ်း ႏွိမ္ခံရသည္ကို ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဆးတို႔ မွည့္တဲ့အသီးသည္ မခ်ဳိေသာ္လည္း သရက္သီးက စစခ်င္းတင္ပို႔လိုက္၍ ေစ်း ေကာင္းရသြားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း က်ေတာ့ ေစ်းႏွိမ္ေပး၍ အထင္ ေသးသြားေၾကာင္း အမွန္တကယ္အသီးမ်ား ပို႔ေသာအခါ နစ္နာေၾကာင္း၊ ဒါကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တားျမစ္သင့္ေၾကာင္း၊ သရက္သီးတတန္၏ေပါက္ေစ်း၊ ႏွစ္အလိုက္ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ တန္ခ်ိန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းေထာက္ စိုးစႏၵာဦး ေရးသည့္ သတင္းကို ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာဘာသာ သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/news/515/news03.html

ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုး

ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေထာက္ဂ်ဴးလိယက္ ေရးသားထားေသာ သတင္းကို ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာဘာသာ သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါသတင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ရရွိမႈအေျခအေန၊ ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးမႈအေျခအေနႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/property/515/buss01.html

ဦးေခါင္းတစ္လံုးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္(၂)ခုပါတဲ့ ဝက္ကေလးတစ္ေကာင္ ေမြးၿပီး ၃ မိနစ္အၾကာမွာ ေသဆံုးသြားခဲ့

အထက္ပါ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၂) ေတဇာ ခင္ဦး(၃) လမ္း အေနာက္ပိုင္း၊ အမွတ္ (၂/ ၁၄၃၀) တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကိုစန္းေထြး၊ မဝါတို႔ တြင္ ဦးေခါင္း တစ္လံုးတည္း ရွိလ်က္ ခႏၶာကိုယ္ (၂)ခု ပါရွိေသာ ေမြးကင္းစ ဝက္ကေလး တစ္ေကာင္မွာ ေမြးဖြားၿပီး (၃)မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္အၾကာ၌ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္နီတာသတင္းဂ်ာနယ္သို႔ သတင္းေပး ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေမာ္နီတာသတင္းဂ်ာနယ္မွ သတင္းကို ရတနာပံု ဝဘ္ေပၚတယ္ တြင္ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://beta.yatanarpon.com.mm/content/%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94-%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%82%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%9D%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8-%E1%81%83-%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC-%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7

ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက PAC(Public Access Centre) လိုင္စင္ေၾကးေငြမ်ား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံ

ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အမ်ားသံုး အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း PAC(Public Access Centre) အင္တာနက္ ကေဖးဆိုင္မ်ား ေပးသြင္းရသည့္ လိုင္စင္ေၾကးေငြကို ယခင္ေပးသြင္းေနရေသာ ႏႈန္းထား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အင္တာနက္ ကေဖးဆိုင္တို႔၏ အေျခအေန၊ ႏွစ္အလိုက္ PAC(Public Access Centre) လိုင္စင္ေၾကးရေငြမ်ား၊ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ PAC စင္တာ အေရအတြက္ စသည္တို႕ကို ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းမီဒီယာ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8233:-pacpublic-access-centre-&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ေတာက္တဲ့မ်ားအား အစုအျပံဳလုိက္ ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်ျခင္းကို သတိထား တားျမစ္သင့္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေတာက္တဲ့မ်ားအား အစုအျပံဳလုိက္ ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်ျခင္းကုိ သတိထား တားျမစ္သင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ဖြားႀကီးျပင္းေသာ ေတာက္တဲ့မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈႏႇင့္ဆက္ႏႊယ္မႈ ရႇိမရႇိကုိ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားေၾကာင္း ေတာက္တဲ့မ်ားကုိ တန္ဖုိးႀကီး ဇီ၀ေဆးတစ္မ်ဳိး ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံမႇ အဓိက ၀ယ္ယူလ်က္ ရႇိေၾကာင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းမီဒီယာ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8173:2011-04-28-01-48-37&catid=44:2009-11-10-07-31-38&Itemid=113

ေခတၱရပ္နားထားခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ၾကားနာေတာ့မည္

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား စတင္ခ်ိန္ကတည္းက ရပ္နားထားခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဧၿပီလေနာက္ဆံုးပတ္မွ စတင္ခါ ျပန္လည္ၾကားနာေတာ့မည္ဟု ကန္႔ကြက္ခံထားရသူ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းေထာက္ ေရႊယင္းမာဦးေရးသားေသာ သတင္းကို ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာဘာသာ သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔
http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/news/515/news02.html

ယခုတပတ္အတြင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားရွိပါက ထပ္မံ update လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ သို႕ စာပိုဒ္အား ကူးယူျခင္းမျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။

   Send article as PDF