ဗီတာမင္ဘီ မွီ၀ဲစားသံုးျခင္းဟာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းႏွင့္ သတိေမ့တတ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္
အထက္ပါ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ B6၊ B12 ႏွင့္ ေဖာလစ္အက္စစ္
အပါအ၀င္ ဗီတာမင္ ဘီ အုပ္စုမ်ားဟာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေလ့ရွိေသာ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ
(Alzheimer disease) ႏွင့္ အျခားေသာ မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။
မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ လကၡဏာေပၚေပါက္ေနေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ ေသြးထဲတြင္ ဟိုမိုစစ္စတင္း
(homocysteine) ပမာဏျမင့္မားေနေသာ လူနာမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ဘီေဆး၀ါးမ်ားကို သိသိသာသာ
တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း Houston ျပည္နယ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာဆုိင္ရာတကၠသုိလ္မွ ဆရာ၀န္ၾကီး
တစ္ဦးျဖစ္သူ Dr. Gustavo C. Roman က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဟိုမိုစစ္စတင္းဟူသည္မွာ ေသြးထဲတြင္ရွိေသာ
အမို္င္ႏိုအက္စစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ၎ ဟိုမိုစစ္စတင္းပမာဏ ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ
ခံစားရျခင္းတို႕ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါတယ္။
စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ဗီတာမင္ဘီကို စားေဆးမွီ၀ဲျခင္းထက္ ထုိးေဆးအျဖစ္မွီ၀ဲျခင္းက
မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ လူနာမ်ားတြင္ ပိုမို ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း Roman က အဆိုျပဳပါတယ္။
သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားတြင္ ခံစားရေလ့ရွိတဲ့ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာေတြကေတာ့
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။
၁။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေမ့ေနျခင္း
၂။ ဂဏန္းသခၤ်ာ ေရတြက္ျခင္း၊ ျပႆာနာမ်ားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚျခင္း
၃။ နိစၥဓူ၀ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္း
၄။ အခ်ိန္နာရီမ်ား မသိရွိ၊ မမွတ္မိျခင္း
၅။ စာဖတ္၊ စာေရးျခင္းႏွင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း
၆။ လူမႈဆက္ဆံေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း
၇။ သိသိသာသာ စိတ္အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း ၊ စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ျခင္း တို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရငါးသန္းေက်ာ္ေလာက္ဟာလည္း အထက္ပါ အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါ
ခံစားေနရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဗီတာမင္ဘီမ်ား မွီ၀ဲ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကုိ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးပမာဏကို သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မွတ္ဥာဏ္
ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ေရာဂါကုိ ပိုမိုမဆိုး၀ါးေအာင္ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္လို႕ Roman က
ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

About draungaung

has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF