ႏိုင္ငံ ရပ္ျခား သို့ သြားေရာက္ ပညာ သင္ယူ လုိသူမ်ားႏွင္႕ ၿဗိတိန္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ခ်ီးျမႇင္႕ေသာ HND, SQA HND ဘြဲ႔ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ပင္ ဆည္းပူး လိုသူမ်ားအ တြက္ ပထမဆံုး ဖြင္႕လွစ္ လုိက္ေသာ Myanmar Noble College ကို အမွတ္(၁၀၈)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ အလုံၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင္႕လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Myanmar Noble College တြင္ High School Gradution Level ႏွင္႕ HND, SQA HND Level ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားသင္ၾကားပို့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၈) တန္းေအာင္အဆင္႕မွစတင္လက္ခံကာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Sixth form College ၏ သင္႐ိုးျဖင္႕(၂)ႏွစ္ၾကာ သင္ ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၂)ႏွစ္ဆည္းပူးၿပီးေနာက္ရရွိမည့္ High School Graduation Certificate သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ GCSE, IELTS,TOEFL မ်ားကို ေျဖဆိုရန္ မလိုဘဲ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ရွိ တက္ၠသိုလ္မ်ားသို့ တုိက္႐ိုက္ပညာ သင္ခြင္႕ရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း NLEC မွ ေဒါက္တာ ေန၀င္းႏိုင္ကေျပာၾကားသည္။ ထုိ့အျပင္ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ (သို့မဟုတ္) Myanmar Noble College မွ ဒုတိယႏွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ Thames Valley University, Wigan & Leigh College, City of Sundertand College တို့ႏွင္႕ နည္းပညာ ပူးတြဲပို့ခ်မည္႕ HNO,SQA HND ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သင္ယူၿပီး B.A (Hons:), B.SC (Hons:) ဘြဲ႔ကို ထပ္မံဆည္းပူးလုိပါက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီး တြင္ Final Year မွ စတင္ တက္ေရာက္ သင္ယူခြင္႕ရရွိ မည္ဟုသိရသည္။

Myanmar Noble College ၏ ႏွစ္စဥ္သင္တန္းေၾကးမ်ားက တစ္လလွ်င္က်ပ္(၃၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ ပညာသင္တစ္ႏွစ္စာက်ပ္ သိန္း (၃၀) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၄) ရက္ေန႔မွ စ၍ (၈)တန္းေအာင္၊ (၉) တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စတင္ လက္ခံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိလိုေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန ဖုန္း ၂၂၀၄၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

ဤကဲ့သုိ႔ Myanmar Noble College တြင္ ပညာဆည္းပူးၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဘြဲ႔ကုိရယူပါက ပညာသင္ၾကားမႈ ကုန္က်စရိတ္ ၇၀% သက္သာမည္ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ အစီအစဥ္
Myanmar Noble College သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းမွဝါရင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္္မီသင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံကတာအဆင့္မီ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ Myanmar Noble College တြင္တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း မည္သည့္ျပင္ပ  က်ဴရွင္ကုိမွ်တက္ေရာက္ရန္ မလိုပါ။ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူရာတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိပါက ဘာသာရပ္အလုိက္ Personal Tutor မ်ားက နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည္အထိ (အခမဲ့) သီးသန္႔ပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Myanmar Noble College တြင္ ပညာဆည္းပူးလုိသည့္ ၈ တန္းေအာင္၊ ၉ တန္းေအာင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေဖေဖၚဝါရီ (၂၄) ရက္ေန႔မွ စတင္အပ္ႏွံႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိလည္း အေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး စည္းကမ္းတက်အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ပါ စီစဥ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ အေသးစိတ္သိလုိေသာ အခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန – Myanmar Noble College အမွတ္ (၁၀၈)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း – ၂၂၀၄၇၆၊ ၀၉၅၁၁၆၄၂၄၊ ၀၉၅၁၂၇၃၀၀၊ ၇၃၀၄၉၆၁၄၊ ၂၅၀၂၂၅၊ ၂၅၀၁၅၀ တြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ တင္သြင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

About မမေလး

has written 129 post in this Website..