န္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရလက္ထက္က အင္ဂ်င္နီယာမင္းႀကီး စည္သူဦးတင္က တည္ေဆာက္ခဲ့ ပါသည္။

စည္သူဦးတင္၏ အဘိုး ဦးၾကင္မွာ မင္းတုန္း မင္းတရားလက္ထက္က အင္ဂ်င္နီယာ စက္မႈ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အဘြား ေဒၚခင္မိမိမွာ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က အထိန္းေတာ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ထို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေဆာက္အအံုအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ အေဆာက္အအံု၏ ေဆးေရာင္အား ယခင္ကတည္းက ရွိေနခဲ့ေသာ အဝါေရာင္မွ ယခုအခါ ေဗဒါႏုေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လကုန္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၁ခု ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ေကာ္မတီအဆင့္မွ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဧၿပီ လဆန္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျပဳျပင္ရာ တြင္ မူလလက္ရာ ပံုစံကို အႀကီးစား၊ အေသးစား၊ ျပဳျပင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဆး အပိုင္းသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေဆာက္အအံု အား ေဆးသုတ္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ပုတ္ျပတ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအေဆာက္အအံုအား တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေဆာက္အအံု ေဆးသုတ္ရာတြင္ ၁၁၅ဒႆမ၇၇ အဆင့္ရွိ ေဗဒါႏုေရာင္သို႔ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးအား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေဗဒါအေရာင့္ေဖ်ာ့အား အေဆာက္ အအံုခါးပတ္၊ ကႏုတ္ႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ဟိုက္လိုက္ထည့္သြင္း၍ အေဆာက္ အအံု ေအာက္ေျခအား ေခ်ာကလက္အေရာင္ သုတ္မည္ ျဖစ္သည္။

“အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးကို ေဗဒါေရာင္၊ ေခ်ာကလက္အေရာင္နဲ႔ ျပဳျပင္သြားမွာပါ။ နံရံေရေဆး၊ ျပတင္းေပါက္ ဆီေဆးသုတ္မွာပါ။ ခန္းမအေရွ႕ဘက္ျခမ္းဆို ၿပီးသေလာက္ ရွိၿပီ” ဟု ယင္းအေဆာက္အအံုအား ကန္ထ႐ိုက္ယူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အထက္ပါပုဂၢဳိလ္မွ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားၿပီး ေဗဒါႏုေရာင္မသုတ္ခင္က ေခ်ာကလက္၊ အဝါႏွင့္ အစိမ္း ေရာင္ မ်ားအား အေဆာက္အအံုအား ပထမ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး ေဗဒါႏုေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲသုတ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဧၿပီလဆန္း ၁ ရက္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေဆာက္အအံုသည္ ေမလတြင္ ၿပီးစီးဖြယ္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႐ံုးစိုက္ရာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေဆာက္အအံု ေဆး ျပဳျပင္ေနခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အနားယူျခင္းမရွိဘဲ ႐ံုးဆင္း႐ံုးတက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

About မမေလး

has written 129 post in this Website..

   Send article as PDF