ေလာက ဆိုေသာ စကားလုံးသည္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးစသည့္နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အလြန္သုံးစြဲေသာ စကားလုံးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ ဘာကိုရည္ညႊန္းသည္ကိုကား သိရွိဖို႔ရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကအေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားက လူအမ်ား ဟု သတ္မွတ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေလာကကို ဒုကၡ ဟု စက္၀ိုင္းမ်ား၊ ေဟာစဥ္မ်ားတြင္ ၾကားနာရ ပါသည္။ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကဟု ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဘယ္ကဲ့သို႔ေကာက္ယူမည္နည္း ။ ေလာက ကို တစ္နက္တည္းသာ ေကာက္ယူသုံးစြဲသင့္လွပါသည္။ အျမင္ကန္းသူကို ေလာကမျမင္သူဟု ေခၚမည္သာျဖစ္ေပသည္။ အျမင္ ကန္းျခင္းဆိုသည္မွာ လူကို လူဟု မမွတ္ယူျခင္း၊ သစ္ပင္ကို သစ္ပင္ဟု မမွတ္ ယူျခင္း၊ ဇာတ္ကားကို ဇာတ္ကားဟု မသတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဇာတ္ကားၾကည့္ၿပီး ရန္ျဖစ္ေနပါသည္။ တခ်ဳိ႕က ေဘာပြဲၾကည့္ၿပီး ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို ရည္ရြယ္ကာ အျမင္ကန္းသည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔သာလွ်င္ အမွန္၊ တစ္ပါးသူကိုၾကေတာ့ အမွား ဟု သတ္မွတ္ၾက ဆက္ဆံၾကပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက လူတန္းစား ခြဲျခားပါသလား၊ အဆင့္အတန္းခဲြျခားပါသလား၊ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ငယ္လတ္ႀကီး အတန္းစာမ်ားရွိပါသလား၊ စာတတ္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးေသာဘြဲ႕ႏွင့္ သတ္မွတ္ပါသလား၊ မိမိရေသာဘြဲ႕ႏွင့္ သတ္မွတ္တိုင္းတာျခင္းသည္ ေလာကကို ေဘာင္ခတ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

About countryboy

has written 7 post in this Website..

   Send article as PDF