ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
တိုးလာေနၿပီး ယခင္က သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ
တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ သစ္ပင္လိုက္ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ သစ္ေတာ
ေျပာင္းေရႊ႕မႈရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ယခင္က စိမ္းစိုေသာ သစ္ေတာမ်ား
ေပါမ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့ၿပီး သစ္ပင္သစ္ေတာ အပါအ၀င္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္
ထင္ရွားေသာ သဘာ၀နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္
ထင္ရွားေသာ သဘာ၀နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

“သစ္ေတာက သိသိသာသာ ျပဳန္းလာတယ္။ အရင္ကေတာ့ သစ္ထုတ္တာ၊
သစ္ခုတ္တာရွိၿပီးသား။ တစ္ဖက္ကုိ သယ္ေနတာ။ အခုေနာက္ပုိင္းေတာ့ သစ္ခုတ္တာ
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သစ္ပင္လိုက္ အျမစ္ပါေအာင္ သယ္ၿပီး ဟိုဘက္မွာ
ျပန္စိုက္ေနတာ။ သစ္ေတာေရႊ႕တဲ့ သေဘာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းဆို တ႐ုတ္ဘက္မွာေတာ့
သစ္ပင္ေတြ စိမ္းလန္းေနၿပီး ဒီဘက္မွာေတာ့ သစ္ေတာမရွိေတာ့ တာေတာင္
ၾကံဳႏုိင္ပါတယ္”ဟု သစ္ပင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕သယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေလ့လာသိရွိထားသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သစ္ေတာျပဳန္း

တီးမႈ
သိသာလာေနသည့္ ေဒသ မ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းသို႔
သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာမႈေၾကာင့္ ယခင္က ရာသီဥတုသင့္တင့္မွ်တခဲ့ေသာ
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ယခုအခါ ေျမာက္ပုိင္းစြန္း ေဒသမွလြဲ၍ ရာသီ
ဥတုပူေႏြးေျပာင္းလဲ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
သစ္ေတာက သိသိသာသာ ျပဳန္းလာတယ္။ အရင္ကေတာ့ သစ္ထုတ္တာ၊
သစ္ခုတ္တာရွိၿပီးသား။ တစ္ဖက္ကုိ သယ္ေနတာ။ အခုေနာက္ပုိင္းေတာ့ သစ္ခုတ္တာ
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သစ္ပင္လိုက္ အျမစ္ပါေအာင္ သယ္ၿပီး ဟိုဘက္မ%E

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..

   Send article as PDF