အခင္းၿဖစ္ပြားေသာေနရာမွာ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဂ်ိေတၱာေက်းရြာ စည္ပင္
သာယာပိုင္ ဂ်ိေတၱာေစ်းတြင္ၿဖစ္ပါသည္ ။
ယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ေစ်းေလလံ ရရွိသူမ်ားမွာ ေဒၚစိန္စိန္ (သံတြဲ) ႏွင့္
မ မိုးၿမင့္ၿမင့္စိုး (ဂ်ိေတၱာ) တို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္ ၊ ၎ ၂ ေယာက္မွာ မႏွစ္ကထက္ ၁၀% တိုးၿမွင့္ ေစ်းေလလံရရွိထားသူမ်ားၿဖစ္ပါသည္၊

ယၡင္ႏွစ္ေလလံ တြင္ေစ်း ၿခင္းေတာင္းၾကီးတစ္လံုးလွ်င္ ေန႕စဥ္ ၃၀၀ ႏႈန္း
ေကာက္ခံ ခဲ့ပါသၿဖင့္ ယၡဳႏွစ္ ေလလံေၾကးတိုးႏွစ္တြင္ ၄၀၀ ႏႈန္းထား႒
ၿဖစ္သင့္ပါသည္၊ သို႕ေသာ္ ယၡဳေစ်းေကာက္ ေဒၚစိန္စိန္ ႏွင့္ မ မိုးၿမင့္ၿမင့္
စိုး တို႕မွ ေစ်းၿခင္းေတာင္းၾကီး တစ္လံုးကုိ ၅၀၀ ႏႈန္းေကာက္ခံသည့္ အ
ၿပင္ ေစ်းေကာက္သူ မွ တုတ္ကုိင္၍ ေစ်းေကာက္ေကာက္ေနသည့္ကိစၥ
ကုိ စည္ပင္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ (AD) သို႕တင္ၿပေသာ္လည္း (AD)
မွ မည္သည့္အေရးယူၿခင္းမ်ိဳးမွ မၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေစ်းသူေစ်းသားမ်ားထံမွ
သိရွိခဲ့ရပါသည္၊ ေစ်းေကာက္ေလလံရရွိသူ ၂ ဦးထံမွ တရားမဝင္ လာဘ္
( ၁၀) သိန္းခန္႕ ေတာင္းယူထားၿပီးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ AD မွာ ၿပည္
သူ႕မ်က္ႏွာ ကိုမၾကည့္ဘဲ ေငြ မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရပါ
သည္၊

ၿဖစ္ပံုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ( ရက္စြဲမေသခ်ာပါ) – . ၃.၂၀၁၁ ေန႕တြင္
ဂ်ိေတၱာေစ်းေကာက္သူ ေဒၚစိန္စိန္ ႏွင့္ မ မိုးၿမင့္ၿမင့္စိုး တို႕မွ ငါးေရာင္းသူ
မခင္သန္းဝင္း (ခ) အဝင္း ႏွင့္ ေစ်းေကာက္ရာမွ စကားမ်ားၿပီး တုတ္ၿဖင့္
ရိုက္ခဲ့ရာ ေခါင္းတြင္ၿပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာ ရ၍ (၄)ခ်က္ခ်ဳပ္ခဲ့ရေၾကာင္း
ႏွင့္ မ မိုးၿမင့္ၿမင့္စုိးမွ ပါးစပ္ၿဖင့္ မခင္သန္းဝင္း အား ကုိက္ခဲ့ရာ လက္ေမာင္း တြင္အသားတံုးထြက္ၿပီး ၿပင္းထန္စြာဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း
ဂ်ိေတၱာေစ်းသူေစ်းသားမ်ားေၿပာၿပ၍ သိရွိခဲ့ရပါသည္၊

၎းၿဖစ္စဥ္အတြက္ ဂ်ိေတၱာရဲစခန္းမႈး ထံ၌ အမႈဖြင့္ေသာအခါ စည္ပင္
ေစ်းအတြင္းၿဖစ္၍ စည္ပင္ႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေၾကာင္းစခန္းမႈးမွ ေၿပာၾကား
ခဲ့ သၿဖင့္ အခက္အခဲၿဖစ္ခဲ့ရပါသည္၊

အဆိုပါၿဖစ္စဥ္ အေပၚ အမႈေဆာင္အရာရွိ AD သည္ လိုင္စင္ စည္းကမ္း
ၿဖင့္အေရးယူၿခင္း၊ တရားဥပေဒနွင့္အညီ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္အေရးယူ
ေပးၿခင္း မၿပဳဘဲ လာဘ္ေငြမ်က္ႏွာၿဖင့္ အမႈမွန္မ်ား ဖံုးကြယ္ ထိမ္ခ်န္
ထားမႈ အေပါ နိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနၿဖင့္ ၿပည္သူ႕ အက်ိဳးေရွ႕ရႈ ၍
ဥပေဒႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေပးပါရန္ တင္ၿပအပ္ ပါသည္ ၊။

** ယၡဳေသာ္ အရိုက္ခံခဲ့ရ ပါေသာ မခင္သန္းဝင္း (ခ) အဝင္းမွာ
ေခါင္းတြင္ရရွိခဲ့ ေသာဒါဏ္ရာေၾကာင့္ ဥေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာခြ်တ္ယြင္းေန
လွ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္းႏွင့္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အမႈဖြင့္ရန္
ၾကိဳးပမ္းေန သည္မွာ ၂ လ ၾကာၿမင့္ခဲ့ပါေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာလွ်င္
ၿဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း တင္ၿပလိုက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ား ။

About ခ်ာလီဂဇက္ဒလဝမ္

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF