ေအာက္ကသတင္းေဆာင္းပါးေလးေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကပါ..။ ဟိုတေလာကပဲ..က်ဳပ္က ဒီမွာ ေျပာျဖစ္ေသးတယ္.. ။ ဘုရားသခင္ကို မိခင္သဘာ၀တရားနဲ့ႏိႈင္းျပီးေတာ့…။

အခု… ေဟာ့ကင္းလည္း ပံုစံတမ်ိဳးနဲ့ ေျပာလာတယ္..။ “What could define God [is a conception of divinity] as the embodiment of the laws of nature. တဲ့..။ ဆိုေတာ့… ေနာက္ဘ၀ ဆိုတာလည္း…  ဘာတဲ့.. fairy story တဲ့..။

ေအာင္မေလး… ဗုဒၶဘုရားသခင္…။ :)

Stephen Hawking says afterlife is a fairy story

By Liz Goodwin

Renowned physicist Stephen Hawking recently explained his belief that there is no God and that humans should therefore seek to live the most valuable lives they can while on Earth.

Guardian writer Ian Sample asked Hawking if he feared death in a story published yesterday. This was his response:

I have lived with the prospect of an early death for the last 49 years. I’m not afraid of death, but I’m in no hurry to die. I have so much I want to do first. I regard the brain as a computer which will stop working when its components fail. There is no heaven or afterlife for broken down computers; that is a fairy story for people afraid of the dark.

Hawking’s 1988 book  “A Brief History of Time” sold 9 million copies, and in it Hawking referenced God metaphorically as the force that could fully explain the creation of the universe.

But in 2010, Hawking told Diane Sawyer that “science will win” in a battle with religion “because it works.”

 

“What could define God [is a conception of divinity] as the embodiment of the laws of nature. However, this is not what most people would think of that God,” Hawking told Sawyer. “They made a human-like being with whom one can have a personal relationship. When you look at the vast size of the universe and how insignificant an accidental human life is in it, that seems most impossible.”

Hawking’s latest book, “The Grand Design,” challenged Isaac Newton’s theory that the solar system could not have been created without God. “Because there is a law such as gravity, the Universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the Universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to … set the Universe going,” he writes.

Hawking was diagnosed with the degenerative Lou Gehrig’s disease at the age of 21. He lost his power of speech and for decades has talked through an electronic speech synthesizer. The device has allowed him to continue his research and attain a top Cambridge research post, which was previously held by Newton. His most famous theory explains how black holes emit radiation, according to The Guardian.

So if everyone is destined to power-down like computers at the end of their lives, what should humans do to lend meaning to their experience?

“We should seek the greatest value of our action,” Hawking told the paper.

(Hawking in China in 2006: Elizabeth Dalziel/AP)

 

http://news.yahoo.com/s/yblog_thelookout/20110516/us_yblog_thelookout/stephen-hawking-says-afterlife-is-a-fairy-story

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF