ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမည္

သတင္းေထာက္ ဆန္းဦး ေရးသားထားေသာ အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္သတင္းအား ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာဘာသာ သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ မီဒီယာ သမားမ်ားေျပာစကားကို ပါ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/news/517/news02.html

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ယခုထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ရန္လိုအပ္

အထက္ပါ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေထာက္ ဂ်ဴးလိယက္ ေရးသားထားေသာ သတင္းအား ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာဘာသာ သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ယခုထက္ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေျခာက္လခန္႔ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုသည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ အဆင့္ဆင့္တို႔ကို ရယူရျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီ အတြက္ ၎ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ စုံစမ္းျခင္း စသည့္ အေျခအေန ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိန္တိုတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အရႈတ္ေတာ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/news/517/news03.html

ျပည္ပအမွာ ထိုးက်သြားေသာေၾကာင့္ သစ္အေျခခံစက္႐ုံ ၅ဝ ေက်ာ္ ရပ္နားလိုက္ရ

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုန္ၾကမ္းေပး ကုန္ေခ်ာယူစနစ္မွာ ယခု ႏွစ္တြင္ ပ်က္ျပယ္သြားမႈေၾကာင့္ သစ္အေျခခံစက္႐ုံ ၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရပ္နားလိုက္ရေၾကာင္း သတင္းကို ေပၚျပဴလာျမန္မာ သတင္းဂ်ာနယ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://popularmyanmar.com/mpaper/?p=18520

ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယား ျပႆနာႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာ ရယူေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးဘဲ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုး

အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက ကိစၥႏႇစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယား ျပႆနာႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ေနရာရယူေရး

ညႇိႏိႈင္းမႈတို႔မႇာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးဘဲ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းကို Eleven Media Group ၏ သတင္းဂ်ာနယ္ ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8360:2011-05-11-08-09-01&catid=100:asean-summit&Itemid=114

ေဒၚလာႏွင့္ ေရႊေစ်း အတက္အက်ၾကမ္း

ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား အတက္အက် မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား မွာလည္း နာရီပိုင္း အတြင္း က်ပ္ တစ္ေသာင္းနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊဆုိင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း 7Day News မွ သတင္းအား ရတနာပံု သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-17481

ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ အ၀ီစိေရသန္႔စင္မႈ မရွိ၍ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ သန္႔စင္သံုးစြဲေန

ျမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား သံုးစြဲသည့္ အ၀ီစိေရမွာ ၾကည္လင္သန္႔စင္မႈ မရွိ၍ တစ္ႏုိင္ တစ္ပိုင္ ေရသန္႔စင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ သံုးစြဲေနရေၾကာင္း သတင္းကို Eleven Media Group ၏ သတင္းဂ်ာနယ္ ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8400:2011-05-12-04-49-38&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111

ျပည္တြင္းမွ ခရီးသြားႏွင့္ ျပည္ပခရီးသည္မ်ား အတြက္ သံ႐ံုးအသီးသီးမွ ဗီဇာရရွိမႈပိုင္းတြင္ ၾကန့္ၾကာမႈမ်ားရွိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္သံ႐ံုးမ်ား၏ ဗီဇာတင္းက်ပ္မႈသည္လည္း အဓိကအခ်က္ျဖစ္

ျပည္တြင္းမွ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ လာေရာက္မည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ သံ႐ုံးအသီးသီးမွ ဗီဇာရရွိမႈပိုင္းတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြား က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အေျခခံက်သည့္ခရီးသြားဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ သံ႐ုံးအသီးသီး၏ ဗီဇာတင္းက်ပ္မႈသည္လည္း အဓိကျဖစ္ေနသည္ဟု ခရီးသြားမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရေၾကာင္းသတင္းကို Eleven Media Group ၏ သတင္းဂ်ာနယ္ ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါသတင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာသံရံုးမ်ားတြင္ ဗီဇာယူရသည့္ အခက္အခဲ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ျပည္ပခရီးသြားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ရာတြင္ သံရံုးမ်ားမွ မလိုလားအပ္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ေအာင္ ဖန္တီးထားမႈအား ကာယကံရွင္မ်ားေျပာဆိုထားခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8358:2011-05-11-07-03-29&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပိုမိုစနစ္က်သည့္ ၿမိဳ႕ကြက္ သစ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္လို

အထက္ပါ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေထာက္ ေက်ာ္ဆုမြန္ ေရးသားထားေသာ သတင္းအား ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာဘာသာ သတင္းဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမို စနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ အထူး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက လိုလားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ လိုအပ္ပံု၊ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/property/517/buss10.html

မီးနီလည္း မရပ္ ျဖတ္ေမာင္းေသာေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြား၊ တစ္ဦးတိမ္းပါး

ေမလ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္း ၅ နာရီခြဲအခ်ိ္န္၌ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းဆံုရာ သိိမ္ႀကီးေစ်း လူကူးခံုးေက်ာ္ တံတားေအာက္၌ မီပြိဳင့္မီးနီေနစဥ္ ျဖတ္ေမာင္းေသာ ေၾကာင့္ အျခားယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ တိုက္မိကာ တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ၄၈ မီနီဘတ္စ္ယာဥ္လိုင္းခရီးသည္တင္ယာဥ္ေမာင္းမွာ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း၊ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ၄၈ မီနီဘတ္စ္ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါခဲ့သူ ခရီးသည္ ၅ ဦးခန္႔အနက္ ၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အမည္မသိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနစဥ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္းPopular News မွ သတင္းအား ရတနာပံု သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-17672

ထူးကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အပါအဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္အခ်ိဳ႕ တိုက္ခိုက္ခံရျပန္

အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆိုက္ဘာ တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ BHG အဖြဲ႕သည္ ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း ထူးကုမၸဏီ အပါအဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေလးခုခန္႔အား ဝင္ေရာက္ ေဖာက္ထြင္း သြားခဲ့ေၾကာင္း ထုိ႔အျပင္ ယင္းရက္ပိုင္းအတြင္း၌ cindrellahotel.com အမည္ရွိ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တုိ႔ကိုပါ အလားတူ ေဖာက္ထြင္း တုိက္ခိုက္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းျပည္ပအေျခစိုက္ BHG အမည္ရ ဟက္ကာတစ္စုသည္ မၾကာေသးမီကလည္း အစိုးရပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္အမ်ားအျပားကို ေဖာက္ထြင္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း7Day News မွ သတင္းအား ရတနာပံု သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-17463

ရန္ကုန္တြင္ ထုိင္းဘတ္ေငြ အတုမ်ား ဖမ္းဆီး

ထုိင္းႏုိင္ငံသံုး ဘတ္ေငြ အတုမ်ားအား ေမလ ၆ ရက္ ၁၆ နာရီ ပန္းဘဲတန္း ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ႏုိင္ျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္မွာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ (၈) ရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရတာလမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ ေထာင့္တြင္ မသကၤာဖြယ္ လႈပ္ရွားေနသူမ . . အား ရွာေဖြရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံုး ဘတ္ေငြ ၁,၀၀၀ တန္ေငြ စကၠဴ အတု ၂၂ ရြက္အား ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ၿပီး ထိုအမ်ိဳးသမီးအား စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး သတင္းအရ ခြင့္ယူထားေသာ ေထာက္ႀကံ့ ေဘာလံုးကြင္းရပ္ကြက္ေန တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံုး ဘတ္ေငြ ၁,၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴအတု ၆၅ ရြက္ ထပ္မံ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း 7Day News မွ သတင္းအား ရတနာပံု သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-17548

အဆင့္အတန္းမမီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္

သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္အတန္း မမီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က ၁-၅-၂၀၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ျမန္မာသတင္းဂ်ာနယ္ မွ သတင္းအား ရတနာပံု သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://news.yatanarpon.com.mm/cp/pyimyanmar/review-17073

ေျပာခြင့္ေပး၍ ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္ မထသယာဥ္လိုင္း (ပိုင္၊ေမာင္း၊ေရာင္း)ဘက္မွ ရင္တြင္းစကားသံမ်ား

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အတြက္ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိ သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထိန္းသိမ္းေရး လိုင္းေပါင္းစံု (မထသ) ယာဥ္လိုင္းမွ ယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသို႔ ျပန္လည္ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္သတင္းကို လွ်ပ္တျပက္ သတင္းဂ်ာနယ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.snapshot-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8275:2011-05-07-15-09-02&catid=567:vol3-no34&Itemid=120

ျမန္မာအသင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုလွ်င္

အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္း၏ လစ္ဟာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာပရိသတ္၏ အေျခအေနကို သံုးသပ္တင္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ျဖစ္ေလသည္။ အဆိုပါ The Voice Weekly မွေဆာင္းပါးကို ရတနာပံု သတင္းဆိုက္တြင္ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://news.yatanarpon.com.mm/cp/thevoiceweekly/article-15924

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး တုိးတက္ဖုိ႔ အစိုးရသစ္က ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိသလဲ

ယခုလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္တင္ျပထားေသာ Flower News Journal ၏ေဆာင္းပါးကို ရတနာပံုသတင္းဆိုက္တြင္ တင္ဆက္ထားပါသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://news.yatanarpon.com.mm/cp/flowernewsjournal/article-11577

ေရသန္႔ အမွတ္တံဆိပ္ ၃၀ အား သန္႔ရွင္းမႈ မရွိသျဖင့္ ျပန္ျပင္ထုတ္ရန္ FDA မွ သတိေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန(FDA)မွ ေစ်းကြက္ ေကာက္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ေရသန္႔ အမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၁၃၀ အနက္ အမွတ္တံဆိပ္ ၃၀ မွာသန္႔ရွင္းမႈမရွိသျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ FDA မွ ေခၚယူ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8432:——-fda–&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ဓာတုပစၥည္းမ်ား ျမစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိမႈမ်ားျပား၍ ျမစ္ဆုံေဒသ၌ ေရသယံဇာတ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚ

ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ျမစ္ေရထဲသို႔ ေရာက္ရွိမႈမ်ား ျပားေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပုိင္းရွိ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ ေရသယံဇာတကို ထိခိုက္မႈၾကံဳေတြ႕လာ ေၾကာင္း သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8436:2011-05-15-09-12-18&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈအျပင္ အဆင့္ျမင့္ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳဖမ္းဆီးလာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ ငါးသယံဇာတ ေလ်ာ့နည္းလာ

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ အျပင္ အဆင့္ျမင့္ ငါးဖမ္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳ ဖမ္းဆီးလာျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း တုိင္းရင္းသားအမည္ခံ တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားမွ ျမန္မာ့ေရျပင္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးေနမႈ မ်ားကလည္း ပင္လယ္ျပင္ ငါးသယံဇာတ ေလ်ာ့က်မႈကုိ ျဖစ္လာေစေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8446:2011-05-15-10-21-49&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ဗဟိုစံျပငါးေစ်းႀကီး အႀကီးစား ျပန္လည္ျပဳျပင္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗဟို စံျပငါးေစ်း ႀကီးအား အႀကီးစား ျပန္လည္ျပဳျပင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ မွ သတင္းရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:2011-05-15-10-00-49&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111

ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္းရႇိ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ခင္းက်င္းထားေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားကုိ မိုးရာသီ မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တြန္းအားေပး ၾကပ္မတ္သြားရန္ ညႊန္ၾကားထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရႇိ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏႇစ္က တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ခင္းက်င္းထားေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားအား မိုးရာသီကာလ မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ ခင္းက်င္းရန္ႏႇင့္ မိုးရာသီကာလ အတိုင္မီ လမ္းေပါက္မ်ားကို ဖာသြားရန္အတြက္ တြန္းအားေပး ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မႇ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8440:2011-05-15-09-52-35&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111

ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရႇိ ေစ်းမ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ား လက္အိတ္မ်ား သံုးစြဲရန္ အသိပညာေပး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ေစ်းမ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ လက္အိတ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ သန္႔ရႇင္းစြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ႏႇင့္ စားသံုးသူမ်ား သန္႔ရႇင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးႏိုင္ရန္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ား လက္အိတ္မ်ား သံုးစြဲေရာင္းခ်ရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မႇ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8435:2011-05-15-08-57-11&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111

ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား ဗဟိုဘဏ္မႇ တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဖိုး အထိ ေငြအေႂကြ တိုးျမႇင့္လဲလႇယ္ေပး ယာဥ္တစ္စီး တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေငြအေႂကြ က်ပ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရရႇိ

ေန႔စဥ္ ေငြအေၾကြ အခက္အခဲႏႇင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လုိင္းမ်ားအား ဗဟိုဘဏ္မႇ တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဖိုး အထိ ေငြအေႂကြ တိုးျမႇင့္ လဲလႇယ္ေပးလ်က္ ရႇိသည္ဟု

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ဗဟိုေကာ္မတီမႇ သတင္းရရႇိေၾကာင္း သတင္းကို Weekly Eleven Media သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႔

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8437:2011-05-15-09-17-41&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111

ထိုင္းေျမာက္ပိုင္း ၾကက္သား စက္႐ုံ၌ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမွု ျမန္မာသံ႐ုံး အကူအညီျဖင့္ ေျဖရွင္း

ျမန္မာ နိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားဆုံး ရွိရာ ထိုင္းနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဖဲခ်ဘြန္ ခရိုင္ရွိ ၾကက္သား စက္႐ုံတြင္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ညက လက္နက္ကိုင္ လုံျခဳံေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမွုေၾကာင့္ အခ်င္း ျဖစ္ပြားမွုကို ရက္ပိုင္းအတြင္း ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာေပ စိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရေၾကာင္းသတင္းကို The Voice Weekly သတင္းဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းအက်ယ္သို႕

http://www.thevoicemyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2011-05-15-18-24-35&catid=3:local&Itemid=34

ေခါင္းစဥ္ သို႕ စာပိုဒ္အား ကူးယူျခင္းမျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။