မိတၱကဏၰ

(ဂ)မိမိၾကံေရးမေရာက္ေသး၊ခ်ိန္ေလးဤအတြင္း

ရန္သူကိုပင္ပခံုးတြင္၊ထမ္းစင္သို႔ေဆာင္ႏွင္း

အၾကံေအာင္မႈယင္းရန္သူခြဲယူဖ်က္ၾကမင္း

ေက်ာက္၌ေဆာင္ရြက္အိုးတူၿမြက္၊ခြဲဖ်က္ပမာခ်ဥ္း။

အဓိပၸာယ္။။။။။အၾကင္မွ်ေလာက္ေသာမိမိအၾကံကာလသည္မေရာက္ေသး၊ထိုေရြ႔ေလာက္ရန္သူကိုပင္ပခံုးၿဖင္႔ေဆာင္ရြက္ရာ၏

မိမိအၾကံသည္ပီးၿပည္စံုၿခင္းသို႔ေရာက္ၿပီးေသာ္ထိုရန္သူကိုပင္ေက်ာက္ၿဖင္႔အိုးကိုခြဲသကဲသို႔ဖ်က္စီးရာ၏။

 

(၉)ၿမီၾကြင္းမီးၾကြင္းေရာဂါၾကြင္း၊ပြားၿပင္းတတ္ဖန္ဖန္

ထို႔ေၾကာင္႔အပိုအၾကြင္းကို၊ထားသိုမၿပဳ၇န္။

အဓိပၸာယ္။။။ၿမီၾကြင္း မီးၾကြင္း ေရာဂါၾကြင္းတို႔သည္အဖန္ဖန္တလဲလဲပြားတတ္ကုန္၏ထို႔ေၾကာင္႔အၾကြင္းကိုမၿပဳ၇ာ။

 

(၁၀)ဤသူ႔မ်က္ႏွာပဒုမၼာ၊ေရႊၾကာကဲသို႔လန္း

စကားဆိုဦးစႏၵကူး၊ၾကည္ႏႈးလြန္ေအးခ်မ္း

ႏွလံုး၌၀ယ္ေသေစလြယ္၊မဖြယ္အဆိပ္ၿမန္း

ဤသည္လူသားေ၀းစြာထား၊ေရွာင္ရွားမမွီၿငမ္း။

အဓိပၸာယ္။။။။အၾကင္သူ၏မ်က္ႏွာသည္ပဒုမၼာၾကာကဲ႔သို႔ရႊင္လန္း၏။ဆိုေသာစကားသည္စႏၵကူးကဲ႔သို႔ခ်မ္းေအး၏ႏွလံုး၌ကားလွ်င္စြာေသေစတတ္ေသာ

အဆိပ္ကဲသို႔ရွိ၏ ၊ ထိုသို႔သေဘာရွိသူကိုမေပါင္းေဖာ္မမွီ၀ဲရာ။

(၁၁)ၾကမ္းၾကဳပ္အရွင္၀န္တိုရွင္၊သခင္မခ်ီးေၿမွာက္

ႏွိပ္စက္ကလူအရွင္ဟူ၊မွတ္ယူဤေလးေယာက္

ဆင္႔ထက္တစ္ဆင္႔ေဘးၾကီးသင္႔၊ေရွာင္လင္႔မမွီးေရာက္။

အဓိပၸာယ္။။။။။ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာအရွင္ကိုမမွီ၀ဲရာ၊ထို႔ထက္၀န္တိုေသာအရွင္ကိုမမွီ၀ဲရာ၊ ထို႔ထက္မခ်ီးေၿမာက္ေသာအရွင္ကိုမမွီ၀ဲရာ၊ထို႔ထက္

ႏွိပ္စက္ေသာအရွင္ကိုမမွီ၀ဲရာ။

ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF