ဣတၳိ က႑

(၇)ႏွစ္ခါသံုးခါ ၊ လင္ေၿပာင္းလာ ၊တၿဖာ ထိုဣတၳိ

ေက်ာင္းေၿပာင္းရဟန္း ၊ ေၾကာ႔ကြင္းဆန္း ၊ လြတ္သန္းငွက္ပါသိ

ဗဟုမာယာ ၊ ကလိမ္ညာ ၊ မ်ားစြာၿပဳတတ္ဘိ။။

အဓိပၸာယ္။။။။ႏွစ္လင္ သံုးလင္ ကြာၿပီးေသာမိန္းမ ၊ ႏွစ္ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္း ေၿပာင္းၿပီးေသာရဟန္း ၊ ေၾကာ႔ကြင္းမွႏွစ္ၾကိမ္ သံုးၾကိမ္ လြတ္ၿပီးေသာငွက္

တို႔သည္မာယာမ်ားစြာၿပဳတတ္ကုန္၏။။

(၈)သူယုတ္မွန္ေရး ၊ ပုတ္ခတ္ေပး ၊ ယဥ္ေက်းေစရာမင္း

မေကာင္းမိတ္ေဆြ ၊ မဆိုေခ် ၊ ခြန္းေခၽြ စကားရင္း

မိန္းမ  မေကာင္း၊ စည္းစိမ္ေပါင္း ၊ ထပ္ေလာင္းမအပ္ႏွင္း

အစားမက္သူ ၊ အစာဟူ ၊ ယုတ္မူ ယဥ္ဖြယ္ခ်ဥ္း။။

အဓိပၸာယ္။။။။။သူယုတ္ကိုပုတ္ခတ္သၿဖင္ယဥ္ေက်းေစရာ၏ ၊ မေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို စကားမဆိုပဲေနၿခင္းၿဖင္႔ယဥ္ေက်းေစရာ၏ ၊မေကာင္းေသာ

မိန္းမကို စည္းစိမ္မအပ္ႏွင္းသၿဖင္႔ ယဥ္ေက်းေစရာ၏ ၊ အစာ၌တက္မက္ေသာသူကို အစာကိုယုတ္ေစသၿဖင္႔ ယဥ္ေက်းေစရာ၏။။

(၉)လကင္းညဥ္႔မယ္ ၊ မတင္တယ္ ၊ လိႈင္းကြယ္အဏၰ၀ါ

ဟသၤာကင္းၿပန္ ၊ ထိုေရကန္ ၊ အမွန္ နေသာဘာ

လင္မွကင္းၿငား ၊ ကညာမ်ား ၊ လားလားမသင္႔ရာ။။

နေသာဘာ=မတင္႔တယ္

အဓိပၸာယ္။။။။။လမွကင္းေသာညဥ္႔သည္ မတင္႔တယ္ ၊ လိႈင္းတံပိုးမွကင္းေသာ သမုဒၵရာသည္ မတင္႔တယ္ ၊ဟသၤာမွကင္းေသာေရကန္သည္ မတင္႔တယ္

လင္းမွကင္းေသာသတို႔သမီးသည္လည္း မတင္႔တယ္။။

(၁၀)ခပ္သိမ္းၿမစ္တူ ၊ ၿမစ္ေကာက္ဟူ၊ ေတာမူထင္းၿဖင္႔ၿပီး

မိန္းမသဗၺာ ၊ ဆိပ္ၿငိမ္ရာ ၊ မွန္စြာရေသာ္မွီး

မေကာင္းမႈမ်ိဳး ၊ ၿပဳစရိုး ၊ ၿပစ္က်ိဳးမရင္းႏွီး။

သဗၺာ=မတင္႔တယ္

အဓိပၸာယ္။။။။။ခပ္သိမ္းေသာၿမစ္တို႔သည္ ေကာက္ေကြ႔သည္သာၿဖစ္ကုန္၏ ၊ ခပ္သိမ္းေသာေတာတို႔သည္ ထင္းၿဖင္႔သာၿပီးကုန္၏

ခပ္သိမ္းေသာမိန္းမတို႔သည္လည္း ဆိပ္ၿငိမ္ေသာအရပ္ကိုရကုန္သည္ရွိေသာ္ မေကာင္းမႈကိုသာၿပဳၾကကုန္၏။။

(၁၁)ၿငင္းခုံၿငဴစူ ၊ ေၿပာေလ႔ထူ ၊ ၿမင္မူၾကိဳက္တတ္ၿခင္း

မ်ားစြာခ်က္စား ၊ လင္ဦးစား ၊ လည္သြားသူ႔အိမ္ခ်ဥ္႔

သားတစ္ရာၿမင္ ၊ မိန္းမပင္ ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလမင္း။။။

အဓိပၸာယ္။။။။အၾကင္မိန္းမသည္ၿငင္းခံုတတ္ေသာအေလ႔ရွိ၏ ၊ ၿငဴစူေစာင္းေၿမာင္းေၿပာေလ႔ရွိ၏ ၊ ၿမင္တိုင္းကိုလည္းတက္မက္၏

မ်ားစြာခ်က္၍စားတတ္၏ ၊ လင္အဦးစားတတ္ေသာအေလ႔ရွိ၏ ၊ ထိုမိန္းမမ်ိဳးကို သားတစ္ရာပင္ၿမင္ေသာ္လည္း ေယာက်ၤားသည္ စြန္ပစ္အပ္၏။

ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF